تعریف شرکت های بازرگانی

تعریف شرکت های بازرگانی:

امروزه شرکت های بازرگانی  به شرکت هایی گفته میشوند که به کار خرید و فروش محصولات مبادرت دارند این محصولات می توانند از طریق خرید و فروش داخلی باشند یا خرید و فروش خارجی که همان واردات و صادرات به آن اضافه می شود به این نوع از فعالیت میگویند فعالیت بازرگانی  و به شرکت هایی که این نوع کار را انجام میدهند میگویند شرکت بازرگانی نرم افزار جامع ساما سیستم برای شرکت های بازرگانی یک راهکار دارد که شامل برخی از زیر سیستم های این نرم افزار می شود که بر اساس این زیر سیستم ها شما می توانید کار یک شرکت بازرگانی را انجام دهید به طور کلی شرکت های بازرگانی یکسری دغدغه ها و مشکلات ذاتی دارند که در همه ی شرکت ها مشترک است که قبل از اینکه راجع به زیر سیستم های نرم افزار ساما سیستم صحبت کنیم باید به این بپردازیم که این مشکلات  و دغدغه های اصلی شرکت های بازرگانی چه است و بعد از آن بگوییم نرم افزار ساما سیستم چگونه این دغدغه هارا برطرف میکند