تعریف فروشگاه ها

تعریف فروشگاه ها:

 

منظور از فروشگاه ها یعنی چه؟

منظور از فروشگاه ها صرفا شرکت ها و یا فروشگاه های خرد نیستند منظور بنگاه های اقتصادی هستن که با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند و از طرفی تعدد فروش و تعداد فاکتور های فروش شان بالاس و از طرف دیگر تعداد ارباب رجوع و مشتری هاشون هم تعدادش بالاست و مجبور هستن تعداد زیادی از فاکتور های فروش در یک روز به ثبت برسانند از طرف دیگر یکسری از این فروشگاه ها که کوچک و خرد هستن به دلیل بحث هزینه ها امکان گرفتن حسابدار و امور مالی ندارند  و می خوان حداقلی از حسابداری را خودشان بتوانند داشته باشند فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای هستند که اینها شرکت های بزرگی هستند که این امکان هم براشون وجود دارد که حسابدار بگیریند و حسابدار داشته باشند و آنها بایستی علاوه بر استفاده از راهکار بازرگانی ساما سیستم برای صرفا فروش در فروشگاه خودشون از راهکار فروشگاهی ساما سیستم تلفیقا استفاده کنند یعنی بنگاه های اقتصادی بزرگی هستند که هکمه س امکانات لازم را دارند شرکت های بازرگانی هستند یا  حتی میتوانند شرکت های تولید باشند