راهکار فروشگاه ها

صندوق فروشگاهی و راهکار فروشگاهی :

منظور از فروشگاه ها یعنی چه؟

منظور از فروشگاه ها صرفا شرکت ها و یا فروشگاه های خرد نیستن منظور بنگاه های اقتصادی هستن که با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند و از طرفی تعدد فروش و تعداد فاکتور های فروش شان بالاس و از طرف دیگر تعداد ارباب رجوع و مشتری هاشون هم تعدادش بالاست و مجبور هستن تعداد زیادی از فاکتور های فروش در یک روز به ثبت برسانند از طرف دیگر یکسری از این فروشگاه ها که کوچک و خرد هستن به دلیل بحث هزینه ها امکان گرفتن حسابدار و امور مالی ندارند  و می خوان حداقلی از حسابداری را خودشان بتوانند داشته باشند