روش های قیمت گذاری

روش های قیمت گذاری:

در روش های قیمت گذاری اصول حسابداری میگوید شما باید از یکی از روش ها استفاده کنید و شما نمی توانید همزمان از روش میانگین موزون، فایفو و لایفو باهم استفاده کنید باید حتما از یکی از این روش ها استفاده کنید

روش شناسایی ویژه چیست؟

 روش ارزیابی شناسایی ویژه  روشی هست که میتواند همزمان با یکی از روش های دیگر برای برخی از کالاها استفاده بشود  و این در واقعیت اتفاق می افتد

در شرکت هایی که کالاهایی با سریال خاص دارند چگونه است؟

به عنوان مثال شرکت هایی هستند که کالاهایی را با سریال خاصی از خارج از کشور وارد میکنند  و این کالاها چون سریال های خاص دارند علی رغم اینکه قیمت هایشان تغییر میکند به دلیل مسائلی مثل گارانتی، پشتیبانی که به مشتری باید بدهند و مواردی دیگر باید بدانند کالایی که الان دست مشتری هست در چه سالی و با چه قیمتی خریدند  به عنوان مثال ترازوهایی را از کشور آلمان وارد میکنند این ها سریال نامبر های مختلفی دارند ولی یک ترازو با یک مدل هست از سال ها پیش خریداری شده باید قیمت امروزش با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال خیلی متفاوت باشد و شرکت ها می خواهند بدانند آن کالا که الان دست مشتری است گارانتی به آن تعلق میگیرد یا نه  و یا مثلا بر اساس سریال نامبر دستگاه خریداری شده می تواند مشخص کند که آن کالا با همان بهای تمام شده ای که وارد انبار شده از انبار در زمان فروش خارج شود و سود و زیان فروش این گونه کالا ها بدون در نظر گرفتن روش ارزیابی میانگین موزون ، فایفو و لایفو به بهای تمام شده روز خرید اندازه گیری می شود  ممکن است برای برخی از کالاها این امکان استفاده شود اما برای بعضی از کالاهای دیگر که ممکن است مصرفی باشند و سریال خاصی ندارند از روش میانگین موزون استفاده بشود پس نیاز است در شرکت های بازرگانی که یکی از روش های لایفو و فایفو و میانگین موزون را استفاده میکنند هم زمان با روش شناسایی ویژه باهم پیاده سازی شود ما این موضوع را در نرم افزار جامع ساماسیستم پیاده سازی کردیم و در این نرم افزار این امکان وجود دارد.