زیر سیستم راهکار خدماتی

 

زیرسیستم های شرکت های خدماتی:

نرم افزار حسابداری :

عملیات ثبت رویداد های مالی که  در زیر سیستم های دیگر اتفاق می افتد و یا رویداد های مالی را که به صورت دستی ثبت و طبقه بندی  می کنیم توسط نرم افزار حسابداری انجام می گردد  نرم افزار حسابداری ساما سیستم امکانات زیادی را دارد که از قسمت محصولات  ساما سیستم در سایت می توانید از  امکانات نرم افزار حسابداری ساما سیستم با خبر بشوید

نرم افزار خزانه داری :

در رابطه  با نرم افزار خزانه داری  بحث ورود و خروج وجوه و اوراق بهادار ،صدور ضمانت نامه های بانکی ، دریافت و پرداخت وجوه نقد و سفته و ….. است که این هم می تواند  یکی از دغدغه های همه شرکت ها باشد که با این زیر سیستم طبقه بندی می شود

نرم افزار فروش  :

این قسمت هم مربوط  به ثبت  فاکتور خدمات  و  صورت وضعیت  های پیمان و هم ثبت فروش های قرار دادی  است  ممکن است یکسری از شرکت های  خدماتی برای ارائه ی خدمات به مشتریان  نیاز به تمدید قرار داد داشته باشند (که این جزو شرکت های پیمانکاری می باشد)  یک سری خدمات  مشخصی را  در دوره زمانی معلومی به مشتریانشون ارائه بدهند شاید ایجاد قرار داد و یا کنترل قرار داد  در نرم افزار نیاز باشد که چقدر از تعهدات انجام شده و چقدر مانده  به همین دلیل خدمات ممکن است که تابع قرار داد باشد