زیر سیستم راهکار های تولیدی

زیرسیستم شرکت های تولیدی:

نرم افزار جامع ساما سیستم راهکارش برای شرکت های تولیدی:

علاوه بر زیر سیستم های حسابداری ، خزانه داری ، خرید ، فروش  ، انبار که در راهکار بازرگانی نیز ازش استفاده میشود دوتا زیر سیستم دیگر از این نرم افزار  را به عنوان اقل داشته های یک شرکت تولیدی به عنوان نرم افزار تولید ونرم افزار حسابداری صنعتی ارائه می کنیم

نرم افزار ساما سیستم چگونه چالش شرکت های تولیدی را حل می کند ؟

محاسبه ی قیمت تمام شده برای اینکه در هر ایستگاه اتفاق بی افتد مهم ترین عاملش که مواد اولیه است آن را تحت کنترل در بیاره برای کنترل کردن مواد اولیه در ایستگاه های مختلف یعنی از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر یک بحث کنترل مقدار مواد منتقل شده از هر ایستگاه به ایستگاه بعدی هست و اگر بین اینها تسلسل وجود نداشته باشد بحث سرقت مواد اولیه یا پرت مواد اولیه در حین تولید مطرح است که دیگر قابل کنترل نیست نرم افزار تولید ساما سیستم با ایجاد فرمول تولید بهم پیوسته میتواند این نقص را برطرف کند یعنی شما وقتی که از فرمول تولید مرحله اول استفاده میکنید نرم افزار اتوماتیک یک رسید انبار به ایستگاه بعد و یک حواله انبار از این ایستگاه صادر میکند میزان حواله ای که صادر می شود قطعا باید در ایستگاه بعدی رسید شده باشد که این به صورت اتومات با ثبت تولید انجام می شود و کاربر هیچ  دخل و تصرفی  بهش ندارد در نتیجه دستگاه بعدی آن میزان باید ببیند و آن میزانی که در حواله انبار ایستگاه قبل نیامده قاعدتا بایستی در ایستگاه قبل موجود باشد وقتی که بحث از ضایعات عادی می شود ضایعات عادی هم ثبت میکنیم پس مابقی اشم باید در ایستگاه قبل باشد در نتیجه شما به راحتی می می توانید مواد اولیه اتون را تو ایستگاه های مختلف با ثبت تولید های بهم پیوسته و تعریف فرمول های در هم تنیده کنترل بکنید پس یکی از مهم ترین دغدغه های شرکت های تولیدی که بحث کنترل موجودی در حین تولید است که سهم عظیمی از دارایی های یک شرکت تولیدی را در بر میگیرد با نرم افزار تولید ساما سیستم حل می شود و یکی از عوامل بهای تمام شده که مواد اولیه است مهار می شود بحث محاسبه سهم

دستمزد و سربار در هر ایستگاه تولیدی :

همونجوری که در اصول حسابداری صنعتی مطرح است برای تسهیم هزینه های دستمزد و سربار راه ها مختلفی وجود دارد که دو راه عمده و معروف آن یکی معادل آحاد تکمیل شده و یکی زمان سنجی هست شما در نرم افزار ساما سیستم از هر دو روش می توانید استفاده کنید البته برای هر شرکت فقط از یک روش میتوانید استفاده کنید همزمان نمی شود اگر از روش معادل آحاد تکمیل شده استفاده کنید شما این امکان را در واقع در سیستم دارید که هر مرحله از تولید چند در صد تولید نهایی است  به همین دلیل شما وقتی اینو بتوانید مشخص کنید تعداد تولید در هر مرحله *درصد تکمیلش معادل آحاد را به شما نشان می دهد به عنوان مثال اگر مرحله دوم یک شرکتی 20 درصد تولیدش باشد در آنجا 100 قطعه تولید شده باشد معادل آحادش میشود 20 قطعه و با محاسبه معادل آحاد تولید شده در هرمرحله جمع تعدادی آحادتولیدی مشخص می شود و تسهیم هزینه های دستمزد و سربار به صورت مستقیم سهم هر مرحله از تولید در می آید یا در برداشت زمان سنجی شما زمان تولید یک قطعه در یک ایستگاه تولیدی را میتوانید مشخص کنید و از تعداد تولید هر ایستگاه *زمان آن جمع زمان هر ایستگاه در آید و از جمع زمان ایستگاه های مختلف در یک بازده زمانی جمع زمان تولید در می آید و از تسهیم هزینه های دستمزذ و سربار جمع زمان تولید هزینه تولید یک دقیقه و یا یک ثانیه در می آید و از ضرب آن در هر ایستگاه هزینه دستمزد و سربار تخصیص یافته به هر ایستگاه مشخص می شود و وقتی قیمت تمام شده را شما در یک بازده زمانی مثلا یک فروردین تا 31 فروردین این را میاید محاسبه میکنید اول نمیاد کل قیمت تمام شده را به صورت حطی و مستقیم تسهیم بکند بلکه می رود براساس تاریخ  و پلکانی قیمت تمام شده محصولات تولید شده در یک فروردین  یا محصولاتی که از ایستگاه های مختلفی که از یک فروردین گذشتن و به دوم فروردین  رسیده اند و در  ایستگاه دیگری هستند را محاسبه میکند و بعد به دوم فروردین می رسد دوم فروردین محاسبه می کند و بعد به سوم فروردین می رسد سوم محاسبه میکند و بعد به چهارم فروردین میرسد و پلکانی میاد جلو تا به 31 فروردین می رسد در نتیجه قیمت تمام شده شما شناور و پلکانی کنترل شده و دقیق هست و از همه مهم تر یکی دیگه از چالش هایی که شرکت های تولیدی دارند که این چالش با نرم افزار ساما سیستم قابل حل است بحث قیمت تمام شده فقط یک فرم جهت محاسبه نیست و پس از محاسبه  به انبار های حین تولید و انبار های کالای ساخته شده ی شما تسری پیدا میکند یعنی اینجوری نیست که شما قیمت تمام شده را محاسبه کنید  ولی وقتی تو انبار حین تولید گزارش میگیری از ان کالا هایی که ان جا تولید شده اند فقط  سهم مواد بهت نشان می دهد سهم دستمزد و سرباری که تقسیم شده پیدا میکند و فقط در یک فرم نیست در سازمان انبارش شما به صورت اتوماتیک جاری می شود  و این جاری شدن باعث می شود که قیمت تمام شده شما پس از محاسبه به صورت زنده  در انبار های حین تولید و کالای ساخته شده ی شما وجود داشته باشه به عبارت دیگر کالاهایی که در انبار حین تولید و ساخته شده ی شما وجود دارد قیمت تمام شده اش دقیق هم سهم مواد داخلشه هم سهم دستمزد و سربار و این خیلی موضوع مهمی است تا الان در نرم افزار های دیگر مشاهده نشده است و نرم افزار ساما سیستم این امکان را دارد که قیمت تمام شده را به صورت زنده و عملیاتی محاسبه و در سازمان جاری کند با توجه به امکان تسهیم هزینه ها و محاسبه ی جمع زمان و تولید از بابت تسهیم هزینه های دستمزد و سربار  یکسری از خروجی های دیگر که از راهکار تولیدی نرم افزار ساما سیستم قابل استخراج است اینکه شما با این اتفاقی که در نرم افزار می افتد  جمع زمان تولید واقعی را دارید و جمع زمانی که به پرسنل تولیدیتون حقوق دادید را هم از زیر سیستم حقوق و دستمزد میتونید استخراج کنید که معمولا بیش از میزان زمان تولید واقعی شرکت تفاوت این دوتا ظرفیت استفاده نشده تولید را در آن شرکت نشان می دهد یعنی نشان می دهد شرکت به پرسنل تولیدیش بر اساس  ایکس زمان  ایگرگ زمان پرسنل تولیدی براش تولید کرده اند که این تفاوت ظرفیت استفاده نشده ی شرکت را نشان می دهد که شرکت در این زمینه باید بررسی های لازم را بکند که چرا این اتفاق افتاده و دلایلش چی بوده آیا نرسیدن مواد اولیه خرابی دستگاه ها قطعی برق و موارد مختلفی میتونه باشه که باید اینو بررسی کنید و در بیاورید که این موضوع هم یکی از خروجی های مهم راهکار تولیدی ساما سیستم برای شرکت های تولیدی است