نحوه محاسبه ی مالیات کارکنان 98

میزان مالیات بر حقوق کارکنان

اطلاعات مفید در مورد میزان و چگونگی مالیات حقوق

مالیات حقوق چیست؟

قبل از این که در مورد چگونگی محاسبه ی مالیات کارکنان صحبت کنیم نیاز است که ابتدا معنای مالیات حقوق را مورد بررسی قرار دهیم. مالیات یکی از مواردی است که نقش بسیار مهمی در تامین هزینه های دولت دارد و در این میان یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده ی مالیات بر درآمد، مالیات حقوق است.

برای این که مالیات حقوق از کارمندان و کارکنان گرفته شود، میزان مشخصی که برای مالیات در نظر گرفته شده است از حقوق افراد کسر می شود. نکته ای که در مورد مالیات حقوق باید به آن اشاره کنیم این است که تنها افرادی که در شرکت های خصوصی و دولتی فعالیت می کنند مشمول پرداخت مالیات بردرآمد یا همان مالیات حقوق نیستند بلکه طبق ماده ی یک قانون مالیات های مستقیم، تمام افراد حقیقی و حقوقی که در داخل کشور از طریق فعالیت های اقتصادی، خدماتی و … درآمد کسب می کنند ملزم به پرداخت مالیات هستند.

در واقع همین امر باعث می شود که درآمد به صورت عادلانه توزیع شود و این مسئله از  اصلی ترین اهداف تئوری مالیاتی است. طبق قوانین که در ایران حاکم است مالیات بر در آمد به صورت جزئی از مالیات بر حقوق در نظر گرفته می شود و در دسته ی مالیات های مستقیم قرار می گیرند.

نکته ی دیگری که در مورد مالیات حقوق باید به آن اشاره کنیم این است که این مالیات به صورت نسبتی از درآمد شخص تعیین می شود. طبق قوانین مالیات های مستقیم و طبق ماده ی 86 این قوانین، مالیات بر حقوق جزو مالیات های تکلیفی است یعنی فردی که حقوق را دریافت می کند در قبال شناسایی میزان مبلغ مالیات و پرداخت مالیات وظیفه ای ندارد بلکه این وظیفه ی کارفرماست یا همان فرد حقوق دهنده است که طبق قوانین میزان مالیاتی پرداختی کارمندان خود را بر اساس حقوقی که دریافت می کنند مشخص کنند.

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

طبق ماده ی 91 قانون مالیات های مستقیم، برخی از گروه ها و افراد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند که برخی از این گروه ها شامل موارد زیر می شوند:

  • وجه ای که افراد به خاطر بیمه ی جبران خسارت بدنی، معالجه و امثال آن دریافت می کنند.
  • خانه های سازمانی که بر اساس آیین نامه های خاصی و یا بر اساس اجازه نامه ی قانونی در اختیار ماموران کشوری قرار داده شده اند.
  • درآمدی که پرسنل نیروی های مسلح دریافت می کنند که این نیروهای مسلح شامل نیروهای انتظامی، نظامی، جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، آزادگان و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات.
  • هزینه ی سفری که افراد برای سفرهای شغلی خود پرداخت می کنند.
  • چنان چه کارگاه و یا کارخانه مسکنی در داخل کارگاه و یا کارخانه در اختیار کارگران خود قرار می دهد و یا خانه های ارزان قیمت سازمانی که در خارج از محل کارگاه و یا کارخانه در اختیار کارگران قرار می گیرد نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.

مالیات بر حقوق

مراحل محاسبه ی مالیات بر حقوق در سال 98

حال که در مورد مالیات بر حقوق صحبت کردیم و با مفهوم کلی آن آشنا شدید، شاید برای تان سوال باشد که چه افراد مشمول مالیات بر حقوق می شوند و چه افراد مشمول مالیات بر حقوق نمی شوند. در پاسخ به این سوال تصمیم داریم شما را نحوه ی محاسبه ی مالیات بر حقوق در سال جاری یعنی سال 98  آشنا کنیم.

طبق قوانین اگر فردی در سال 98 تا سقف 2 میلیون و 750 هزار تومان حقوق دریافت کند مالیات حقوق برای او صفر خواهد بود به عبارتی نیازی نیست که این فرد برای حقوقی که دریافت می کند مالیاتی بپردازد. حال اگر حقوق این افراد را در یک سال محاسبه کنیم به مبلغ 33 میلیون تومان می رسیم. اما افرادی که در ماه بیشتر از 2 میلیون و 750 هزار تومان دریافت می کنند یا به عبارتی در سال بیشتر از 33 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند نحوه ی محاسبه ی مالیات بر حقوق برای آن ها به صورت زیر است:

  • افرادی که میزان حقوق آن ها در سال از 33 میلیون تومان تا 82 میلیون و 500 هزار تومان است باید 10 درصد از این میزان را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
  • افرادی که میزان حقوق آن ها در سال بین 82 میلیون و 500 هزار تومان تا 115 میلیون و 500 هزار تومان است باید 15 درصد از این مبلغ را به عنوان مالیات بر حقوق به دولت پرداخت کنند.
  • اشخاصی که در طی سال بین 155 میلیون و 500 هزار تومان تا 165 میلیون تومان حقوق دریافتی دارند باید به میزان 20 درصد از حقوق و مزایای خود را به عنوان مالیات بر حقوق به دولت پرداخت کنند.
  • حقوق بگیرانی که در طی سال بین 165 میلیون تومان تا 231 میلیون تومان دریافت می کنند باید 25 درصد از این میزان را به عنوان مالیات بر حقوق به دولت پرداخت کنند.
  • و در نهایت افرادی که بیشتر از 231 میلیون تومان در سال دریافتی دارند باید 35 درصد از این میزان را به عنوان مالیات بر حقوق به دولت پرداخت کنند.

نمونه ای از محاسبه ی مالیات بر حقوق

برای این که این مسئله را بهتر متوجه شوید و بفهمید که برای فرد چگونه مالیات بر حقوق محاسبه می شود بگذارید برای تان چند مثال بیان کنیم:

پنج در نفر در شرکتی در سمت های مختلف مشغول به کار هستند، میزان حقوقی که این 5 نفر دریافت می کنند به ترتیب 2750000، 6875000، 8625000، 12750000 و 21250000 است. حال میزان مالیات بر حقوقی که این افراد باید پرداخت کنند به صورت زیر است:

نفر اول: نفر اول به دلیل قوانین مالیاتی سال 98 از پرداخت مالیات معاف است

نفر دوم: برای این که میزان مالیات بر حقوقی که نفر دوم باید پرداخت را محاسبه کنیم باید ابتدا میزان حقوق دریافتی او را در سال محاسبه کنیم:

82500000=6875000*12

همان طور که قبلا هم گفتیم حقوق بگیرانی که تا سقف 2750000 تومان حقوق دریافت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند، پس باید مبلغ 2750000 از حقوق دریافتی نفر دوم کسر شود تا بتوانیم میزان مالیات بر حقوقی که این فرد باید پرداخت کند را محاسبه کنیم:

4125000=2750000-6875000

این فرد جزو گروه اول مالیات دهندگان به حساب می آید و باید میزان ده درصد از رقمی که در این جا به دست آمده است یعنی 412500 تومان را به عنوان مالیات بر حقوق خود به دولت پرداخت کند.

نفر سوم:  به دلیل این که افراد تا سقف حقوق دریافتی 2750000 تومان از پرداخت مالیات معاف هستند ابتدا این رقم را از حقوق دریافتی فرد کسر می کنیم:

5875000=2750000-86250000

از عدد بدست آمده میزان حقوق دریافتی فرد دوم پس از کسر 2750000 تومان، را کسر می کنیم:

1750000=5875000-4125000

این فرد در دسته ی سوم مالیات دهندگان قرار می گیرد و باید 15 درصد از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات بر حقوق، پرداخت کند و برای این محاسبه ی مالیات وی در نهایت به صورت زیر عمل می کنیم:

412500=10%*4125000

262500=15%*1750000

در نهایت دو عدد بدست آمده را با هم جمع می کنیم و عددی که به دست می آید همان میزان مالیاتی خواهد بود که این فرد باید به طور ماهیانه به عنوان مالیات بر حقوق خود پرداخت کند:

675000=412500+262500

در نهایت برای مالیات سایر افراد این شرکت نیز به همین صورت عمل می کنیم.