نرم افزار بازاریابی

یکی از روش ها برای رسیدن به یک بازار خوب بازاریابی می باشد. بازاریابی امروز حرف اول هر شرکت است. ثبت نتایج بازاریابی و بعد از آن تهیه انواع گزارشات آماری برای رسیدن به یک طرح بهتر از خواسته های مدیران فروش می باشد. در این راستا یک نرم افزار حسابداری ، سیستمی ست پویا، جهت نیل به اهداف مذکور نرم افزار مدیریت بازاریابی ساما سیستم به شما این قابلیت را می دهد که عملکرد بازاریابان خود را مورد بررسی قرار دهید. ارتباط این زیر سیستم با سیستم نرم افزار فروش و نرم افزار CRM این قابلیت را به شما می دهد تا گزارش های دقیقی از نحوه بازاریابی در شرکت خود در بازه های مختلف به صورت تفکیکی و تلفیقی داشته باشید.

قابلیت های نرم افزار بازاریابی

• امکان صدور گزارشات بازاریابی روزانه توسط بازاریابان
• انواع گزارشگیری از کار بازاریابان با توجه به داده های فوق.
• تعریف انواع بازاریابان و اشخاص و طبقه بندی وثبت فرآیند انجام کار بازاریابی برای کنترل بهتر آنها
• امکان انتخاب نوع محصول مورد بازایابی
• امکان انتخاب پیگیری کننده و انتقال فرصت بازاریابی به دیگر بازاریابان
• امکان انتخاب مدیر فروش برای مدیریت بازاریابان
• امکان بررسی عملکرد بازاریابان با توجه به اسناد ثبت شده در قسمت فروش
• امکان گزارش گیری های مقایسه ای از بازاریابان
• عدم دسترسی و مشاهده اطالاعات هر بازاریاب توسط دیگر بازاریابان
• امکان صدور پیش فاکتور به صورت مستقیم و اتوماتیک بدون دسترسی به قسمت فروش
• امکان انتقال اسناد بازاریابی باز به دوره مالی جدید
• آلارم پیگیری های امروز به روی میز کار کاربران