نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری قلب گزارشگری سازمان در حوزه مالی و ابزار اصلی تصمیم گیری در حوزه مدیران و هیات مدیره است. براساس گزارشهای مالی ، خط مشی و مسیر حرکت سازمان مشخص شده و یا اصلاح می گردد. براساس اطلاعات و شاخصهای ارائه شده توسط نرم افزار حسابداری ساما سیستم، ارزش ریالی دارایی ها ،حقوق صاحبان سهام ، میزان بدهی های کوتاه و بلند مدت شرکت ها و انواع حسابهای درآمدی و هزینه ای شرکت به صورت شفاف و براساس آمار و اطلاعات مشخص می گردد. لازم به توضیح است زیر سیستم حسابداری نرم افزار جامع ساما سیستم به تنهایی قادر است در انواع شرکت های خدماتی، بازرگانی، تولیدی و پیمانکاری به کارگرفته شود.

قابلیت های نرم افزار حسابداری

• تعریف کدینگ دلخواه حسابداری متناسب با نیاز شرکت
• امکان تعریف چهار سطح حساب ثابت و همینطور دو سطح شناور در چهار طبقه برای مراکز و اشخاص
• تعریف طول کد حساب به صورت دلخواه در هر سطح از کدینگ حساب ها
• تعیین ماهیت حساب حین ورود اطلاعات اسناد در نرم افزار حسابداری
• امکان کنترل صحت اطلاعات موجود در سند قبل از عملیات تایید یا ثبت نهایی و امکان اصلاح سندهای صادرشده
• دریافت سند حسابداری صادرشده از نرم افزارهای خزانه داری، خرید و فروش، انبار، تولید، حسابداری صنعتی و حقوق و دستمزد
• مشاهده اطلاعات سایر زیر سیستم ها از طریق آرتیکل های وابسته در اسناد حسابداری
• گزارش دفتر روزنامه و کل در سطوح کل، معین،تفصیلی به همراه تفصیلی های شناور
• گزارش تراز آزمایشی دو، چهار، شش یا هشت ستونی با گزارش گیری چندلایه
• گزارش آنالیز و مرور حساب ها بر روی تمام حساب ها و اشخاص و مراکز
• امکان گزارشگیری از یک حساب صرفا با برخی از گردش های خاص طرف مقابل آن حساب
• امکان جستجو در اسناد بر اساس شرح و مبلغ و …
• امکان قطعی کردن اسناد
• امکان صدور سند اختتامیه و افتتاحیه اتوماتیک
• امکان تعویض کد حسابها، مراکز و اشخاص به صورت موردی و ترکیبی
• امکان شماره گذاری مجدد اسناد براساس تاریخ ورود آنها به نرم افزار