چه نرم افزار حسابداری مناسب شغل شماست؟

چه نرم افزار حسابداری مناسب شغل شماست؟

در گذشته به دلیل کوچک بودن کسب و کارها نیاز چندانی به حسابدار یا نرم افزار حسابداری مناسب هر شغل حس نمی شد. اما امروزه به دلیل پیشرفت فناوری و در کنار آن گسترش کسب و کارها و وجود کارخانه و فروشگاه های زنجیره ای بزرگ نیاز به یک یا چند حسابدار بیش از پی…
مشکلات کسب و کارهای کوچک

دغدغه های بنگاه های کوچک و متوسط

در اصطلاح اقتصادی بنگاه های کوچک و خرد به بنگاه هایی گفته می شود که کمتر از 100 نفر در آن مشغول به کارند به طور کلی این بنگاه ها یعنی بنگاه های خرد و متوسط به SME ها مشهورند و در صورت وقوع بحران های اقتصادی همچون شرایطی که تحریم یک کشور ممکن اس…
اثر بخش بودن فرآیند فروش

اثر بخش بودن فرآیند فروش با نرم افزار فروش

کسب و کارهای مختلف برای فرایند فروش خود مراحل مختلفی تعریف کرده اند، برای مثال آن ها می دانند که چه مشتریان احتمالی از آن ها خرید خواهند کرد. زیرا این فروشندگان برای هدایت مشتری خود از مرحله به مرحله ی دیگر در فرایند فروش آموزش دیده اند. اما یک…
حسابداری چیست

حسابداری چیست؟

حسابداری به نگارش سازمان­ یافته و جامع تراکنش­ هایی گفته می شود که در یک کسب و کار وجود دارند. حسابداری همچنین به فرآیند خلاصه نویسی، تحلیل و گزارش این تراکنش ها گفته می شود تا بر سازمان ها، تنظیم کننده ها و نهادهای مالیاتی نظارت صورت گیرد.…