نرم افزار حسابداری شرکت بازرگانی

به طور کلی در همه شرکتهای بازرگانی داراییهایی که به قصد فروش خریداری می گردند مهمترین بخش داراییهای آنها را تشکیل می دهد و می توان به طور قطع بیان نمود که اکثریت این شرکتها در نحوه انبارش و قیمت گذاری کالاهای خود دچار مشکلات عدیده ای هستند و دلیل اصلی آن ضعف برنامه های حسابداری و مالی اداری در عدم توجه به استانداردهای حسابداری موجود در این زمینه هستند .
نرم افزار حسابداری و مالی اداری ساما سیستم با امکان پیاده سازی همزمان دو روش نگهداری دائمی و ادواری موجودی کالا و قیمت گذاری صحیح کالاها با توجه به نوسانات قیمت کالاها در بازار این مشکلات را حل می نماید . به عبارت دیگر به طور ساده لازم به توضیح است که شرکتهای بازرگانی همیشه برخی از محصولات خود را ازانبار شرکت می فروشند و برخی از آنها را بدون ورود به انبار شرکت بلا واسطه از دست تامین کنندگان آن کالاها به دست مشتریان خود می رسانند که این واقیعت امکان همزمان دو روش دائمی و ادواری را در محاسبه سود و یا زیان حاصل از فروش هر محصول لازم می سازد .
نرم افزار حسابرسی شرکت بازرگانی
همچنین همواره هر کالایی که به انبار شرکت وارد می شود به معنای خرید آن کالا نیست و هر کالایی که از انبار شرکت خارج می شود معنای فروش نمی دهد ، پس لازم می آید تا تفکیک رویدادهای مالی مختلف که ظاهرا به انبار شرکت بازرگانی ورود و خروج می کنند انجام شود نرم افزار حسابداری و مالی اداری ساما سیستم این امکانات را برای شرکتهای بازرگانی فراهم می سازد .

نقاط قوت نرم افزار جامع ساما سیستم در شرکتهای بازرگانی

  • امکان پیاده سازی همزمان روشهای نگهداری موجودی کالای دائمی و ادواری
  • امکان محاسبه کالاهای خارج شده از انبار بر اساس یکی از روشهای قیمتگذاری لایفو و فایفو و میانگین موزون
  • امکان اصلاح و قیمت گذاری مجدد کالاهای خارج شده از انبار به صورت اتوماتیک پس از اصلاح بهای تمام شده برخی از خریدهای گذشته
  • تفکیک مفاهیم ورود از خرید و خروج از فروش کالا

همچنین لازم به توضیح است که این شرکت با پک نرم افزار بازرگانی خود که شامل نرم افزار حسابداری ، خزانه داری ، خرید ، فروش وانبار می شود نیازهای اساسی یک شرکت بازرگانی را مرتفع می نماید.لازم به توضیح است که از دو پک عمومی و مدیریت این شرکت که به ترتیب شامل محصولات ذیل می باشند جهت ارتقاء هرچه بیشتر کارها می توان استفاده نمود .