نرم افزار crm

نرم افزار crm برای ارتباط با مشتری

امروزه نرم افزار های ارتباط با مشتریان جایگاه ویژه ای در واحد های اقتصادی در کنار نرم افزار های مالی و اداری دارا میباشند . به دلیل رقابتی بودن بازار اهمیت حفظ مشتری و رضایت مشتری بیش از پیش به یک اصل در تمامی واحد های اقتصادی تبدیل شده است . نرم افزار ارتباط با مشتریان ساما سیستم بستری را برای کاربران فراهم میکند تا بتوانند ارتباط مستمری با مشتریان برقرار کنند و بتوانند نحوه عملکرد واحد های مختلف سازمان را در برخورد با مشتری ارزیابی نمایند .

در ادامه به توضیح نحوه کاربری و امکانات نرم افزار ارتباط با مشتریان ساما سیستم خواهیم پرداخت .

همانطور که در عکس ملاحظه میکنید نرم افزار ارتباط با مشتریان ساما سیستم ارتباط مستقیمی با نرم افزار فروش ساما سیستم دارد و با استفاده از نرم افزار ارتباط با مشتریان ساما سیستم میتوان اسناد مربوط به فروش را بررسی و پیگیری نمود .

ویرایش اشخاص و گروه اشخاص

اشخاص و گروه بندی آنها دو طبقه بهم پیوسته از یک حوزه شناور هستند که با پیش فاکتور ها و اسناد فروش گردش پیدا می کنند در این دو بخش کاربران میتوانند به تعریف اشخاص به همراه اطلاعات ارتباطی آنها و درجه مشتری بودن و … بپردازند .برای ارتباط بهتر با مشتریان فیلد هایی نظیر روانشناسی مشتری ، تاریخ تولد مشتری ، روش آشنایی ، تجربه مشتری و گروه اس ام اس در نظر گرفته شده که با استفاده از این فیلد ها کاربران میتوانند هم به طبقه بندی مشتریان بپردازند و هم ارتباط مستمری با آنها داشته باشند .

اشکال ذیل وضعیت تعریف اشخاص و گروه بندی آنها را نشان می دهد.

پیش فاکتورهای فروش

با ورود به این قسمت از نرم افزار ارتباط با مشتریان ساما سیستم کاربران قادر خواهند بود تمامی پیش فاکتورهای ثبت شده در نرم افزار فروش ساما سیستم را مشاهده نمایند و به بررسی و پیگیری آنها بپردازند . بعد از تعریف پیگیری کننده در نرم افزار برای پیگیری روی فاکتورها و پیش فاکتور های فروش کاربران میتوانند مسئولیت پیگیری های یک پیش فاکتور را به یک نفر واگذار نمایند.برای انجام پیگیری کافیست تا به روی پیش فاکتور مد نظر رفته و با فشردن کلید F4 فرم پیگیری  را باز نمایند .

همانطور که در عکس مشاهده مینمایید در این قسمت کاربران میتوانند شرح و تاریخ پیگیری را وارد نمایند . همچنین قادر خواهند بود که پیش فاکتور را ابطال نموده و از پروسه پیگیری خارج نمایند و یا یک تاریخ پیگیری بعدی برای  پیش فاکتور مشخص نمایند . بعد از مشخص کردن تاریخ پیگیری بعدی هنگامی که کاربر مربوطه در تاریخ مشخص وارد برنامه شود در داشبورد خود آلارم دریافت مینماید و پیش فاکتور برای پیگیری نمایش داده میشود .

همچنین در این فرم فیلتر هایی برای گزارش گیری در اختیار کاربران قرار گرفته که میتوانند در حالت های گوناگون به تهیه گزارش بپردازند و از این گزارشات خروجی اکسل و یا پی دی اف در اشکال گوناگون تهیه نمایند.

پیش فاکتورهای فروش خدمات

با ورود به این قسمت از نرم افزار ارتباط با مشتریان ساما سیستم کاربران قادر خواهند بود تمامی پیش فاکتورهای خدمات ثبت شده در نرم افزار فروش ساما سیستم را مشاهده نمایند و به بررسی و پیگیری آنها بپردازند .شکل و فرم و کاربری این فرم دقیقا مانند فرم پیش فاکتور ها در نرم افزار  ارتباط با مشتریان می باشد. در این فرم نیز کاربران میتوانند مسئولیت پیگیری های یک پیش فاکتور خدمات را به یک نفر واگذار نمایند.برای انجام پیگیری کافیست تا به روی پیش فاکتور خدمات مد نظر رفته و با فشردن کلید F4 فرم پیگیری را را باز نمایند .

همانطور که در عکس مشاهده مینمایید در این قسمت کاربران میتوانند شرح و تاریخ پیگیری را وارد نمایند . همچنین قادر خواهند بود که پیش فاکتور خدمات را ابطال نموده و از پروسه پیگیری خارج نمایند و یا یک تاریخ پیگیری بعدی برای  پیش فاکتور خدمات مشخص نمایند . بعد از مشخص کردن تاریخ پیگیری بعدی هنگامی که کاربر مربوطه در تاریخ مشخص وارد برنامه شود در داشبورد خود آلارم دریافت مینماید و پیش فاکتور خدمات برای پیگیری نمایش داده میشود .

همچنین در این فرم فیلتر هایی برای گزارش گیری در اختیار کاربران قرار گرفته که میتوانند در حالت های گوناگون به تهیه گزارش بپردازند و از این گزارشات خروجی اکسل و یا پی دی اف در اشکال گوناگون تهیه نمایند.

فاکتور های فروش

به مانند فرم پیش فاکتورها در این فرم کاربران اطلاعات مربوط به نرم افزار فروش قسمت فاکتورهای فروش را در اختیار دارند .از آنجایی که دیگر نیازی به پیگیری نیست و پروسه فروش انجام شده در این فرم کاربران قادر خواهند بود تا از مشتریان به نظر سنجی در مورد مجموعه خود ، عملکرد و یا محصول خود بپردازند . سوالات نظر سنجی با توجه به نوع فعالیت سازمان متفاوت می باشد و نرم افزار ساما سیستم این قابلیت را در اختیار کاربران میگذارد تا بتوانند سوالات مخصوص به سازمان خود را طرح نمایند و با استفاده از آنها به نظر سنجی بپردازند .

برای انجام نظز سنجی کافیست تا کلید F4 فشرده شود تا فرم مربوطه باز گردد .

در این فرم برای سوالاتی که تایین میشود نمراتی در نظر گرفته شده که با انجام نظر سنجی کاربران میتوانند این نمرات را وارد نمایند .

پس از انجام نظر سنجی روی فاکتور ها کاربران میتوانند با استفاده از گزینه محاسبه تعداد فاکتور های نظر سنجی شده را به همراه میانگین امتیاز هر سوال داشته باشند .

همچنین در این فرم فیلترهایی برای گزارش گیری در اختیار کاربران قرار گرفته که میتوانند در حالت های گوناگون به تهیه گزارش بپردازند و از این گزارشات خروجی اکسل و یا پی دی اف در اشکال گوناگون تهیه نمایند.

فاکتورهای فروش خدمات

به مانند فرم پیش فاکتورهای خدمات در این فرم کاربران اطلاعات مربوط به نرم افزار فروش قسمت فاکتورهای فروش خدمات را در اختیار دارند .از آنجایی که دیگر نیازی به پیگیری نیست و پروسه فروش خدمات انجام شده در این فرم کاربران قادر خواهند بود تا از مشتریان به نظر سنجی در مورد مجموعه خود ، عملکرد و یا خدمات خود بپردازند . سوالات نظر سنجی با توجه به نوع فعالیت سازمان متفاوت می باشد و نرم افزار ساما سیستم این قابلیت را در اختیار کاربران میگذارد تا بتوانند سوالات مخصوص به سازمان خود را طرح نمایند و با استفاده از آنها به نظر سنجی بپردازند .

برای انجام نظر سنجی کافیست تا کلید F4 فشرده شود تا فرم مربوطه باز گردد .

در این فرم برای سوالاتی که تایین میشود نمراتی در نظر گرفته شده که با انجام نظر سنجی کاربران میتوانند این نمرات را وارد نمایند .

پس از انجام نظر سنجی روی فاکتورها خدمات کاربران میتوانند با استفاده از گزینه محاسبه تعداد فاکتورهای خدمات نظر سنجی شده را به همراه میانگین امتیاز هر سوال داشته باشند .

همچنین در این فرم فیلترهایی برای گزارش گیری در اختیار کاربران قرار گرفته که میتوانند در حالت های گوناگون به تهیه گزارش بپردازند و از این گزارشات خروجی اکسل و یا پی دی اف در اشکال گوناگون تهیه نمایند.

پروژه ها

در این قسمت از نرم افزار ساما سیستم کاربران میتوانند به تعریف پروژه های در دست نمایند و به روی آنها نظر سنجی نمایند .برای تعریف یک پروژه جدید کافیست تا رو سطر جدید کلیک نمود تا فرم زیر باز شود.

بعد از ورود اطلاعات و استفاده از گزینه ثبت پروژه ثبت خواهد شد و کاربران میتوانند در ادامه به نظر سنجی بپردازند .

برای نظر سنجی کافیست

در این فرم برای سوالاتی که تایین میشود نمراتی در نظر گرفته شده که با انجام نظر سنجی کاربران میتوانند این نمرات را وارد نمایند .

پس از انجام نظر سنجی روی فاکتور ها و پروژه ها کاربران میتوانند با استفاده از گزینه نتایج نظر سنجی گزارشی از نظر سنجی های انجام شده برای یک مشتری را در اختیار داشته باشند.

همچنین اطلاعاتی نظیر تعداد پیش فاکتور و فاکتور برای این مشتری امتیاز مشتری به شرکت و تعداد تماس ها با مشتری جهت نظر سنجی را مشاهده نمایند .

همچنین در این فرم فیلترهایی برای گزارش گیری در اختیار کاربران قرار گرفته که میتوانند در حالت های گوناگون به تهیه گزارش بپردازند و از این گزارشات خروجی اکسل و یا پی دی اف در اشکال گوناگون تهیه نمایند.

مشتریان

در این قسمت از نرم افزار ارتباط با مشتریان ساما سیستم کاربران لیستی از تمام کسانی که عملیات فروش کالا برای آنها صورت گرفته در اختیار دارند .

این لیست اطلاعاتی مانند تعداد فاکتور ها و پیش فاکتور ها ، مبالغ ریالی فاکتور ها و پیش فاکتور ها را برای هر شخص در کنار خود دارد .

در این فرم کاربران قادر خواهند بود با انتخاب و کلیک بر روی یک مشتری و استفاده از کلید انتر و سپس کلیک بر روی سطر جدید اقدام به ثبت اطلاعات برای یک مشتری نمایند .

همانطور که در عکس ملاحظه میفرمایید فرم جدیدی برای کاربران باز خواهد شد . در این فرم کاربرن میتوانند پیشنهاد ها، شکایات یک مشتری را ثبت نمایند و یا برای یک مشتری خدمات ، هدایا و تخفیفاتی را به عنوان هدیه و تشکر در نظر بگیرند . با انتخاب نوع و پر کردن فیلدهای مربوطه به راحتی کاربران میتوانند این اطلاعات را برای یک مشتری ثبت نمایند .

در قسمت مشتریان نرم فزار ارتباط با مشتریان ساما سیستم فیلترهایی برای گزارش گیری در اختیار کاربران قرار گرفته که میتوانند در حالت های گوناگون به تهیه گزارش بپردازند و از این گزارشات خروجی اکسل و یا پی دی اف در اشکال گوناگون تهیه نمایند.

مشتریان خدمات

در این قسمت از نرم افزار ارتباط با مشتریان ساما سیستم کاربران لیستی از تمام کسانی که عملیات فروش خدمات برای آنها صورت گرفته در اختیار دارند .

این لیست اطلاعاتی مانند تعداد فاکتورهای خدمات و پیش فاکتورهای خدمات ، مبالغ ریالی فاکتورهای خدمات و پیش فاکتورهای خدمات ها را برای هر مشتری در کنار خود دارد .

در این فرم کاربران قادر خواهند بود با انتخاب و کلیک بر روی یک مشتری و استفاده از کلید انتر و سپس کلیک بر روی سطر جدید اقدام به ثبت اطلاعات برای یک مشتری نمایند .

همانطور که در عکس ملاحظه میفرمایید فرم جدیدی برای کاربران باز خواهد شد . در این فرم کاربرن میتوانند پیشنهاد ها و شکایات یک مشتری را ثبت نمایند و یا برای یک مشتری خدمات ، هدایا و تخفیفاتی را به عنوان هدیه و تشکر در نظر بگیرند . با انتخاب نوع و پر کردن فیلدهای مربوطه به راحتی کاربران میتوانند این اطلاعات را برای یک مشتری ثبت نمایند .

در قسمت مشتریان خدمات نرم فزار ارتباط با مشتریان ساما سیستم فیلترهایی برای گزارش گیری در اختیار کاربران قرار گرفته که میتوانند در حالت های گوناگون به تهیه گزارش بپردازند و از این گزارشات خروجی اکسل و یا پی دی اف در اشکال گوناگون تهیه نمایند.

افتتاحیه ارتباط با مشتریان

با آغاز دوره مالی جدید و انتقال اسناد از قسمت های مختلف نرم افزار ساما سیستم به دوره جدید کاربران میتوانند با استفاده از این قسمت از نرم افزار ارتباط با مشتریان ساما سیستم اسناد مربوط به این ماژول را نیز به سادگی و با یک کلیک به سال جدید منتقل نمایند و بهره ببرند .

توضیحات ارائه شده خلاصه و مختصر توضیحی درباره امکانات کلی نرم افزار ارتباط با مشتریان ساماسیتم بود . مخاطبان محترم و عزیز در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانند با مجموعه ما ارتباط برقرار کنند و در صورت نیاز دموی نرم افزار را به صورت حضوری و یا با استفاده از نرم افزار های ریموت مشاهده نمایند .