نرم افزار مدیریت اسناد

نرم افزار مدیریت اسناد

در اکثر شرکت ها معمولا چند کاربر به طور همزمان از یک نرم افزار حسابداری برای ورودی اطلاعات رویدادهای خود استفاده می کنند به طوری که هر کاربر منو و سطح دسترسی خود را دارا می باشد.

کاربران مدیر شرکت ها همواره نیاز به ثبت و طبقه بندی اطلاعات شخصی سازمان را نیاز دارند که بتوانند به امور رسیدگی نمایند . همچنین اصلاح حذف و طبقه بندی اطلاعات داخل قسمت های مختلف بدون محدودیت های اعمال شده برای صرفه جویی در وقت یکی دیگر از نیاز های مدیران می باشد .شما با استفاده از این دو زیر سیستم نرم افزار ساما سسیتم می توانید این نیاز ها را مرتفع سازید .

به طور مثال کارمند فروش فقط با آیتم های مربوط به فروش ، کارمند خرید فقط با آیتم های مربوط به خرید سرو کار دارد و در نهایت یک حسابدار یا مدیر مالی نظارت کلی و جامعی به کلیه اطلاعات وارد شده دارد.
در هنگام پیدا شدن خطا در ورود اطلاعات، سرعت در پاک کردن و ورود اطلاعات مجدد حرف اول را می زند.
ماژول مدیریت اسناد ساما به شما این امکان را می دهد که بدون هیچ محدودیت خاصی به پاک کردن و اصلاح اسناد خود بپردازید.
پاک کردن اسناد حسابداری بدون توجه به اینکه این اسناد از کدام قسمت آمده اند یکی از امکانات این قسمت از نرم افزار می باشد، همچنین شما می توانید در فرم مدیریت اسناد به عملیات حذف و تغییر به صورت کلی بپردازید.

به صورت تیتروار ویژگی های نرم افزار مدیریت اسناد به شرح زیر است:

– ثبت و اصلاح انواع کارهای روزانه یک مدیر.

– گزارشگیری متنوع از کارهای ثبت شده

– تعاریف پایه ای مورد نیاز برای مدیران جهت ثبت اسناد و نیازهای خودشان شامل تعاریف کارمندان و شرح وظایفشان و تعاریف اولویتها و گروه های کاری و مشتریان و تامین کنندگان.

– انتقال کارهای انجام نشده از یک سال مالی به سال مالی دیگر

– قابلیت ارجاع دادن کار های مربوط به هر کاربر به صورت دستور العمل های مختلف

– حذف و اصلاح اطلاعات تمامی ماژول ها به صورت کلی و یا گروهی با فیلتر های مشخص

– حذف کلی یک گردش حساب با طرف حساب مقابل

در قسمت بعدی شما می توانید به حذف یا اصلاح خرید و فروش های ثبت شده می باشید.