نرم افزار صورت مالی

خانه » نرم افزار صورت مالی
نرم افزار صورت مالی 2018-10-02T13:22:07+00:00
صورت های مالی در نرم افزار صورت مالی

امروزه تمامی مدیران شرکتها نیازمند داشتن اطلاعات جامع از تمامی قسمتهای سازمان خود هستند . یکی از گزارشاتی که اطلاعاتی جامع و همه جانبه در مورد تمامی اتفاقات یک سازمان را در اختیار مدیران قرار می دهد صورتهای مالی اساسی است .این شرکت با سابقه طولانی حرفه ای در امور حسابداری و حسابرسی خود یکی از ارائه دهندگان خدمات تحلیل به شرکتها با استفاده از نرم افزار صورت مالی است . در ماژول صورتهای مالی نرم افزار جامع ساما سیستم سعی گردیده است که تمامی استانداردهای گزارشگری رعایت گردد همچنین امکان تحلیل تکنیکال و محاسبه نسبتها و اهرم ها نیز دیده شده است.
امید است با ارائه این ماژول گام مهمی در “افزایش سرعت حسابداری صورت های مالی” برای موسسات محترم حسابرسی پدید آید.

صورتهای مالی بر طبق استاندارد حسابداری شماره یک شامل:

 • ترازنامه
 • صورت سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت جریان وجوه نقد
 • یادداشتهای همراه صورتهای مالی
تنظیمات فرم صورت های مالی

به طور کلی صورتهای مالی اساسی بر طبق استاندارد شماره یک حسابداری از هیچ نرم افزاری در ایران قابل استخراج نیست و صرفا برخی از نرم افزارها ، ترازنامه و صورت سود و زیان را آن هم به صورت کاملا ابتدائی و آماتور تهیه می نمایند. در حالی که مطالب مندرج در این گزارشات در حالت استاندارد کامل است و همچنین این گزارشات با همدیگر می توانند وضعیت مالی یک شرکت را از هر نظر روشن نمایند و صرفا برخی از آنها قادر به انجام این موضوع به صورت کامل نیستند.
نرم افزار جامع ساما سیستم با توجه به سابقه طولانی مدیرانش در امر حسابداری و حسابرسی قادر به انجام این کار بسیار تخصصی است که تمامی مدیران و صاحبان بنگاههای اقتصادی نیازمند آن هستند.
تمامی موارد گفته شده با استفاده از نرم افزار جامع ساما سیستم در مدت زمانی حدود 10 الی 15 دقیقه قابل تهیه و استخراج است. همچنین تمامی شرکت هایی که از نرم افزاری غیر از ساما سیستم استفاده می کنند می توانند صرفا محصول صورت های مالی نرم افزار حسابداری جامع ساما سیستم را تهیه نمایند ، و از تمامی قابلیت های گفته شده بهره مند گردند و نیازی به تعویض نرم افزار خود به این دلیل را ندارند.

به طور کلی صورتهای مالی اساسی و ارکان آن طبق استاندارد فوق الاشاره شامل پنج رکن اصلی که در ذیل به توضیح اجمالی آن می پردازیم:
ترازنامه یکی از صورتهای مالی است مانده حسابهای دارایی، بدهی و ثروت شرکت را در یک تاریخ مشخص معین می نماید از ترازنامه مطالبی همچون میزان و ترکیب دارائیها یا منابع تحت اختیار شرکت ، میزان سهم اشخاص ثالث (بدهیها) از دارائیها و میزان سهم سهامداران(ثروت) از دارائیها را مشخص می نماید. با استفاده از تحلیل از این صورت مالی مدیران می توانند مواردی از این قبیل را بدست آورند.

تراز نامه ساماسیستم

صورت سود و زیان یکی دیگر از صورتهای مالی مهم است که وضعیت عملکرد شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد به عبارت دیگر بر مبنای حسابداری تعهدی این گزارش مالی می تواند وضعیت سود و زیان شرکت را در یک دوره نشان دهد با استفاده از تحلیل این صورت مالی مواردی همچون:

 • میزان در آمد و یا فروش شرکتها
 • میزان بهای تمام شده خدمات و محصولات فروش رفته
 • سود ناخالص فروش کالا و خدمات
 • هزینه های عمومی و اداری دوره به تفکیک سایر هزینه ها و در آمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و مواردی از این قبیل را بدست می آیند.

صورت سود و زیان جامع یکی دیگر از صورتهای مالی است که میزان وضعیت ترکیب ثروت شرکت و تصمیمات مجمع عمومی در مورد :

 • میزان ثروت توزیع شده بین سهامداران
 • میزان ثروت انباشته شده در شرکت
 • میزان اندوخته های تخصیص یافته از ثروت شرکت و مواردی از این قبیل را استخراج نمود.

صورت جریان وجوه نقد نیز یکی دیگر از ارکان اساسی صورتهای مالی است که روابط متقابل فی ما بین ترازنامه و صورت سود و زیان را بیان می نماید . به عبارت دیگر چون استاندارد حسابداری ایران بر مبنای حسابداری تعهدی بنا نهاده شده است ، مفاهیم سود و زیان از وجه نقد تفکیک می شوند یعنی اینکه گاهی اوقات شرکت وجوه نقد زیاد ولی زیان دارند و گاهی وجوه نقد کم ولی سود زیادی دارند.
به عنوان مثال وقتی شرکتی محصولی را به فروش می رساند ولی هنوز وجه آن را دریافت نکرده است این فروش بر روی سود دوره آن موثر خواهد بود. صورت جریان وجوه نقد با تعیین میزان سود نقدی شرکت و تفکیک آن از سود تعهدی مشخص می نماید که در یک دوره زمانی شرکت از چه منابعی وجه نقد دریافت نموده است و آن را در چه منابعی خرج نموده است با تحلیل این صورت مالی مدیران می توانند مدیریت صحیحی بر وجوه نقد خود داشته باشند .

صورت جریان وجوه نقد
یکی دیگر از ارکان صورت های مالی یادداشتهای توضیحی آن است که چون صورتهای مالی به صورت کلی در هر کدام وضعیت مالی شرکت را از لحاظ ذکر شده نشان می دهند . مدیران می توانند تفصیل و جزئیات صورتهای مالی ذکر شده را در یاد داشتهای توضیحی جستجو نمایند. مثلا فروش شرکت در صورت سود و زیان یک عدد در یک دوره است و در یادداشتهای توضیحی می توانیم آن رابه تفکیک مشتری و محصول مشاهده نماییم.
صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی
یادداشت توضیحی ساما
فروش خالص در یادداشت توضیحی
هزینه های فروش، اداری و عمومی
یاداداشت توضیحی موجودی نقد در صورت مالی

برخی امکانات نرم افزار صورت مالی :

 • امکان تهیه صورت های مالی بدون نیاز به تهیه دیگر قسمتهای نرم افزار جامع ساما سیستم .

 • امکان تهیه صورتهای مالی به صورت مقایسه ای با استانداردهای ذکر شده.

 • امکان حذف و اصلاح کامل صورتهای مالی تهیه شده.

 • امکان حذف و اصلاح بخشی از صورتهای مالی تهیه شده.

 • امکان تهیه ریپورت که از نظر شکلی کاملا با استاندارد شماره یک حسابداری انطباق دارد.

 • امکان تایپ یادداشتهای توضیحی 1 تا 3 مربوط به تاریخچه شرکت و مهم رویه های مورد استفاده در شرکت.

 • امکان تهیه صورتهای مالی در دوره های مالی مورد دلخواه و مقایسه آن با هر دوره ای که بخواهیم.

 • امکان تجدید صورت های مالی

 • تهیه صورت های مالی اساسی بر طبق استاندارد شماره ی یک حسابداری هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ شکلی، شامل:

  -صورت سود و زیان به روش جذبی

  – ترازنامه

  -صورت سود و زیان جامع (انباشته)

  -صورت جریان وجوه نقد

  _یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی