نرم افزار حسابداری صنعتی

خانه » نرم افزار حسابداری صنعتی
نرم افزار حسابداری صنعتی 2018-09-24T08:37:46+00:00
نرم افزار حسابداری صنعتی

محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده مهمترین خواسته یک شرکت تولیدی از یک نرم افزار حسابداری جامع می باشد. در  نرم افزار حسابداری صنعتی ساما شما به غیر از قیمت تمام شده کالای ساخته شده می توانید قیمت تمام شده کالای نیمه ساخته خود را نیز ، داشته باشید.
در متن قسمت تعاریف اصلی (حسابداری ) ذکر کردیم که شما از همین ابتدا می توانید حسابهایی را که مایل هستید در قیمت تمام شده شما تاثیر بگذارد مشخص کنید.

دانلود نرم افزار حسابداری صنعتی

شما در قسمت لیست هزینه ها می توانید گردش هر یک از این حسابها را مشاهده کنید.

قیمت نرم افزار حسابداری صنعتی

تعریف ایستگاه های تولیدی (opc) برای گره زدن به هر یک از فرمول تولیدهای این ایستگاه ها عملیات دیگری است که در این بخش می توانید انجام دهید .

بهترین نرم افزار حسابداری صنعتی

بر خلاف تصور ، در نرم افزار ساما سیستم می توانید تنها با چند کلیک و انتخاب لیست قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته شده ی بازه زمانی دلخواه خود را داشته باشید. از آنجایی که نرم افزار جامع ساما سیستم طبق استانداردهای حسابداری و به صورت جامع طراحی شده و عوامل تاثیر گذار قیمت تمام شده در دیگر قسمت ها تعریف و تدوین می شوند، یک کاربر معمولی نیز که با نحوه تهیه محاسبه قیمت تمام شده آشنا نیست، می تواند فقط با چند کلیک ساده لیست قیمت تمام شده کالا های مد نظر را تهیه نماید.

آموزش نرم افزار حسابداری صنعتی

برخی امکانات نرم افزار حسابداری صنعتی :

 • امکان تعیین و شناسایی هزینه های دستمزد و سربار (بهای تبدیل)

 • تعریف ایستگاه های تولیدی در یک کارخانه opc

 • امکان محاسبه قیمت تمام شده به صورت اتوماتیک با جزئیات ذیل:

  1. دوره آغاز و پایان محاسبه قیمت تمام شده.
  2. بارگذاری کلیه کالاهایی که در دوره فوق الذکر در نرم افزار تولید ثبت تولید داشته اند.
  3. محاسبه ارزش مواد اولیه محصولات بارگذاری شده بر اساس جمع ارزش مواد تمامی کالاهای استفاده شده در محصول بارگذاری شده با استفاده از فرمول تولید آنها و بر اساس روش ارزیابی میانگین موزون از روی فی آخرین تاریخ دوره محاسبه قیمت تمام شده از نرم افزار انبار .
  4. محاسبه سهم دستمزد و سربار یک واحد کالا بر اساس تسهیم کلیه هزینه های دستمزد و سربار شناسایی شده بر جمع زمان تولید تمامی کالاها و یا معادل آحاد تکمیل شده محصولات (نرخ جذب سربار)
  5. محاسبه جمع هزینه های مواد و دستمزد و سربار کالاهای بارگذاری شده در جدول قیمت تمام شده بر اساس تعداد تولید آنها.
  6. امکان بررسی آنالیز قیمت و مواد مصرفی موجود در محصول برای بررسی درستی قیمت تمام شده محاسبه شده به صورت اتوماتیک.
 • صدور سند حسابداری قیمت تمام شده محاسبه شده به گونه ای که پس از آن تمامی ثبتهای حسابداری صادر شده قبلی توسط گزارشات تولید با سهم مواد و دستمزد مندرج در جدول قیمت تمام شده اصلاح گردیده و به عبارت دیگر تمامی ثبتهای تولید به بهای تمام شده در هر مرحله می گردند و دیگر ارزش انبار کالاهای در جریان ساخت و ساخته شده فقط به ارزش مواد نیست. بلکه به بهای تمام شده در هر ایستگاه می باشد یعنی جمع عوامل بهای تمام شده(موادودستمزد مستقیم و سربار ساخت)

 • امکان فیلتر گزارش بهای تمام شده به کالاهای تولیدی در جریان ساخت و ساخته شده.