نرم افزار مدیریت بازاریابی

 

اطلاعات مفید در مورد نرم افزار مدیریت بازاریابی

یکی از روش ها برای رسیدن به یک بازار خوب بازاریابی می باشد. بازاریابی امروز حرف و اولویت اول هر شرکت است. ثبت نتایج بازاریابی و بعد از آن تهیه انواع گزارشات آماری برای رسیدن به یک طرح بهتر از خواسته های مدیران فروش می باشد. در این راستا یک نرم افزار حسابداری ، سیستمی ست پویا، جهت نیل به اهداف مذکور.

بهترین نرم افزار مدیریت بازاریابیاین نرم افزار به شما این قابلیت را می دهد که عملکرد بازاریابان خود را مورد بررسی قرار دهید. ارتباط این زیر سیستم با سیستم نرم افزار فروش و نرم افزار crm  این قابلیت را به شما می دهد تا گزارش های دقیقی از نحوه بازاریابی در شرکت خود را در بازه های مختلف به صورت تفکیکی و تلفیقی داشته باشید .

تعریف انواع نتایج بازاریابی برای ثبت اسناد و سپس گزارشگیری از آن در نرم افزار ساما سیستم مقدور می باشد.

 

در هنگام ثبت اسناد علاوه بر امکان ثبت نتایج از پیش تعیین شده شما می توانید از بازاریابان خودتان بخواهید شرح مکالمه تلفنی یا حضوری خود را وارد نمایند.

در نهایت شما می توانید از تمام اطلاعات ثبت شده خود گزارشات آماری و… تهیه فرمایید.

امکانات نرم افزار بازاریابی :

مدیریت بازاریابی

1. امکان صدور گزارشات بازاریابی روزانه توسط بازاریابان به شرح جزئیات ذیل :

  • ثبت تاریخ انجام بازاریابی و نام مشتری مورد بازاریابی.
  • ثبت خلاصه شرح مکالمات انجام پذیرفته.
  • ثبت تاریخ پیگیری بعدی جهت انجام کار.
  • ثبت حصول یا عدم حصول نتیجه توسط بازاریابان.

2. انواع گزارشگیری از کار بازاریابان با توجه به داده های فوق.

3. تعریف انواع بازاریابان و اشخاص و طبقه بندی وثبت فرآیند انجام کار بازاریابی برای کنترل بهتر آنها

4. امکان انتخاب نوع محصول مورد بازایابی

5. امکان انتخاب پیگیری کننده و انتقال فرصت بازاریابی به دیگر بازاریابان

6. امکان انتخاب مدیر فروش برای مدیریت بازاریابان

7. امکان بررسی عملکرد بازاریابان با توجه به اسناد ثبت شده در قسمت فروش

8. امکان گزارش گیری های مقایسه ای از بازاریابان

9. عدم دسترسی و مشاهده اطالاعات هر بازاریاب توسط دیگر بازاریابان

10.امکان صدور پیش فاکتور به صورت مستقیم و اتوماتیک بدون دسترسی به قسمت فروش

11.امکان انتقال اسناد بازاریابی باز به دوره مالی جدید

12.آلارم پیگیری های امروز به روی میز کار کاربران

مشاوره رایگان : برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار مدیریت بازاریابی سوالات خود را از ما بپرسید.