نرم افزار تولید

production

واحد های تولیدی برای ثبت اطلاعات مربوط به خط تولید نیاز به نرم افزاری جامع دارند که بتوانند کلیه تولیدات ساخته یه نیمه ساخته را ثبت ، دسته بندی ، و … نمایند . نرم افزار تولید ساما سیستم با رعایت استاندارد های مربوطه و با ارتباط مستقیم با حسابداری ، انبار ، حسابداری صنعتی ، خرید علاوه بر قابلیت ثبت و نگه داری اطلاعت تولید انواع واحد های تولیدی ، بستری یکپارچه و راحت را برای ارتباط واحد تولید با دیگر واحد ها ایجاد میکند . قابلیت ثبت تولید سفارشی و سریال گذاری به روی محصولات تولیدی از قابلیت های ویژه نرم افزار تولید ساما سیستم می باشد .

در ادامه به توضیحی اجمالی در مورد نرم افزار تولید ساما سیستم خواهیم پرداخت .

همانطور که در عکس مشاهده مینمایید نرم افزار تولید ساما سیستم از سه بخش تشکیل شده . ثبت اطلاعات مربوط به ایستگاه های کاری و فرمول های تولید ، ثبت تولید و گزارشات . در ادامه به توضیح هر یک از این قسمت ها خواهیم پرداخت .

تعریف OPC

کاربرد اصلی این قسمت در حسابداری صنعتی و برای محاسبه قیمت تمام شده محصولات و یا کالا های نیمه ساخته میباشد ولی برای دسته بندی و کنترل بهتر کاربران نیاز دارند که قبل از تعریف فرمول های تولید ایستگاه های کاری مربوطه را تعریف نمایند و از آنها به هنگام تعریف فرمول تولید استفاده نمایند .

همانطور که در عکس مشاهده مینمایید opc در نرم افزار ساما سیستم شامل دو بخش هدر و آیتم میباشد .

در بخش هدر کاربران اطلاعات اولیه که شامل موارد زیر است وارد مینمایند.

شماره اصلی و فرعی : دو شماره برای طبقه بندی و تعریف opc  . نحوه ارتباط دو شماره بدین صورت است که با انتخاب هر شماره فرعی شماره های اصلی آن از یک شروع شده و نرم افزار تولید ساما سیستم خودش اقدام به صدور شماره اصلی در هر  opcبا توجه به شماره فرعی آن می کند و از شماره فرعی نیز جهت طبقه بندی ایستگاه های کاری استفاده می شود مثلا در یک واحد تولید 5 مدل محصول ساخته میشود . برای هر یک از محصولات یک شماره فرعی در نظر گرفته میشود که با توجه به این شماره ، برای هر یک از ایستگاهای تولیدی هر محصول شمار اصلی صادر میگردد .

نام ایستگاه تولیدی : یه نام برای هر ایستگاه تولیدی .

کد انبار: کد انبار محصولات یا کالا های نیمه ساخته که در این ایستگاه تولیدی ساخته میشود .

کد مرکز: میتوان برای ارزیابی بهتر هزینه ها و کنترل دقیق تر برای هر یک از ایستگا های کاری یک مرکز تعریف نمود و در این فرم این دو را به یکدیگر ارتباط داد .

فیلد های تعداد در تولید ، درصد تکمیل ، معادل آحاد تکمیل شده و زمان تولید مربوط به محاسبات جذب سربار و دستمزد در محاسبه بهای تمام شده حسابداری صنعتی میباشند . اگر با حسابداری صنعتی آشنا باشید این فیلدها کاملا برای شما قابل درک است .

تیک هزینه خاص : با استفاده  از این تیک کاربران میتوانند برای یک ایستگاه کاری یک یا چند هزینه خاص با درصد جذب هزینه به صورت اختصاصی مشخص نمایند .بعد از انتخاب این گزینه میتوان در قسمت آیتم حساب های هزینه مورد نظر را انتخاب نمود .

در قسمت آیتم که پس از انتخاب تیک هزینه اختصاصی(در صورت لزوم از این گزینه استفاده میشود) باز میشود . کاربران در این بخش میتوانند یک یا چند حساب هزینه را انتخاب نمایند و در فیلد بعدی درصد جذب هزینه در این ایستگاه تولیدی را مشخص نمایند . در فیلد بعدی جمع درصد هر هزینه در ایستگاه های مختلف تولیدی مشخص شده و نمایش داده میشود .

سرگروه تولید

در این قسمت از نرم افزار تولید ساما سیستم کاربران میتوانند با توجه به واحد تولیدی خود به تعریف گروه بندی فرمول های تولیدی بپردازند و از آنها استفاده نمایند . در این قسمت دو سطح گروه بندی وجود دارد که با تعریف گروه سطح اول و زدن کلید انتر میتوانند وارد هر یک ار گروه بندی های سطح اول شوند و به تعریف گروه بندی سطح دوم بپردازند .مشخص است که شکل گروه بندی کاملا یک امر داخلی و سلیقه ای میباشد و اگر کاربری نیاز به گروه بندی ندارد میتواند از این مرحله چشم پوشی کند .

فرمول تولید

نرم افزار تولید ساما سیستم قابلیت ثبت تولید به دو صورت را دارد ، ثبت تولید سفارشی و ثبت تولید با استاندارد تولید مشخص .برای اینکه بتوان به ثبت تولید با استاندارد مشخص پرداخت باید در این قسمت فرمول های تولید و استاندارد ها را تعریف نماییم .

در ادامه به نحوع تعریف یک فرمول تولید میپردازیم .

همانطور که در عکس مشخص است هر فرمول تولید شامل دو بخش هدر و آیتم میباشد که توضیحات آن بدین صورت است که :

بخش هدر

کد فرمول: در این قسمت کاربران میتوانند برای هر یک از فرمول های تولید یک کد شامل حروف و اعداد در نظر بگیرند . توجه داشته باشید که هر فرمول باید کد منحصر به فرد داشته باشد .

شماره فرعی و اصلی opc : در این دو فیلد شماره فرعی و اصلی یک opc را که نحوه تعریف آن را قبلا توضیح داده ایم  وارد میشود و از این طریق هر فرمول تولید به یک opc گره میخورد .

کد کالا تولید شده :در این فیلد کد محصول یا کالا نیمه ساخته شده را از لیست کالا ها و محصولات تعریف شده انتخاب مینماییم و با انتخاب کد کالا کد انبار و گروه کالا به صورت اتومات پر میشود .

کد حساب بدهکار : برای ثبت حسابداری فرآیند ثبت تولید لازم است که یک حساب بدهکار انتخاب نماییم که این حساب میتواند حساب کالای در جریان ساخت ، کالای نیمه ساخته و یا موجودی محصول باشد.

کد مرکز بدهکار : کد مرکز برای مشخص نمودن و محاسبات حسابداری که معمولا تحت عنوانی مانند نام ایستگاه تولیدی یک مرکز تولید تعریف میشود .

کد سرگروه اول و دوم : همانطور که در این بخش توضیح دادیم اگر کاربری قبلا به تعریف گروه بندی فرمول های تولید پرداخته باشد در این دو فیلد میتواند دو سطح گروه بندی انتخاب نماید .

نوع ساخت : در این فیلد کاربران مشخص میکنند که خروجی این فرمول تولید یک کالای نیمه ساخته میباشد و یا یک محصول.

جزییات : اگر کالای نیمه ساخته و یا محصول شامل جزییاتی مانند رنگ و مدل و یا سایز میباشد در این قسمت میتوان این جزییات را وارد نمود . در نظر داشته باشید نحوه تعریف این جزییات در قسمت انبار نرم افزار ساما سیستم توضیح داده شده است و این سه سطح جزییات به صورت شناور میباشند.

ماشن آلات : در این فیلد میتوان نام دستگاه و ماشین مورد استفاده برای این فرمول تولید را وارد نمایید .

سریال خاص : اگر کاربری میخواهد تولیدات این فرمول تولید همیشه با یک سریال مشخص ثبت شود و علاوه بر کد کالا توانایی ردیابی محصول با سریال را داشته باشد میتواند سریال مورد نظر را در این فیلد وارد نماید.

قسمت آیتم فرمول تولید

بعد از تعریف هدر نوبت به تعریف آیتم ها و ضرایب مصرف آن میرسد که در زیر به توضیح آن میپردازیم .

کالای مصرفی :

در این فیلد نام کالای که میتواند یک کالای نیمه ساخته و یا مواد اولیه باشد وارد میکنیم ک بعد از انتخاب آن فیلد های مربوط به انبار و گروه کالا به صورت خودکار پر میشوند .

ضریب مصرف :در این فیلد ضریب مصرف را بر اساس واحد اصلی وارد مینماییم .

حساب بستانکار : برای ثبت حسابداری فرآیند ثبت تولید لازم است که یک حساب بستانکار برای هر خط آیتم انتخاب نماییم که این حساب میتواند حساب کالای در جریان ساخت ، کالای نیمه ساخته و یا موجودی مواد اولیه باشد.

کد مرکز بستانکار : کد مرکز برای مشخص نمودن و محاسبات حسابداری که معمولا تحت ایستگاه تولیدی قبلی و یا موجودی سر خط یک مرکز تولید تعریف میشود .

جزییات : اگر کالای نیمه ساخته و یا مواد اولیه شامل جزییاتی مانند رنگ و مدل و یا سایز میباشد در این قسمت میتوان این جزییات را وارد نمود . در نظر داشته باشید نحوه تعریف این جزییات در قسمت انبار نرم افزار ساما سیستم توضیح داده شده است و این سه سطح جزییات به صورت شناور میباشند.

تاریخ :در این دو فیلد میتوانید مشخص کنید در یک بازه تاریخی برای استفاده از این فرمول سطر آیتم مورد نظر با ضریب مصرف آن به هنگام استفاده از فرمول تولید در نظر گرفته شود . بدیهی است که با خارج شدن از بازه تاریخی سطر مورد نظر دیگر در نظر گرفته نمیشود .

شماره خاص : اگر کاربری میخواهد خروجی های مواد اولیه و یا کالا های نیمه ساخته این فرمول تولید همیشه با یک سریال مشخص ثبت شود و علاوه بر کد کالا توانایی ردیابی حواله ها تولید با سریال را داشته باشد میتواند سریال مورد نظر را در این فیلد وارد نماید.

ثبت درخواست تولید

درخواست تولید کالا قسمتی از نرم افزار تولید ساما سیستم است که کاربران میتوانند در این قسمت درخواست هایی برای تولید محصولات و یا کالا های نیمه ساخته داشته باشند . به طور مثال به هنگامی که مشتری سفارش جدیدی ثبت میکند کاربر فروش میتواند درخواست تولید کالای سفارش مشتری را به واحد تولید ارائه بدهد .

در این قسمت با استفاده از گزینه جدید و شماره دهی و وارد نمودن کالا و جزییات آن کاربران میتوانند تعداد درخواستی را وارد نمایند .فیلد های معادل آحاد تکمیل شده و زمان با توجه به مقدار درخواستی به صورت اتومات پر خواهند شد  .دو نکته در این قسمت حائز اهمیت است .

نکته اول تیک تایید میباشد . قبل استفاده از این گزینه هیچ عملیاتی روی یک درخواست قابل پیاده سازی نیست و با استفاده از ماژول های سطح دسترسی میتوان این گزینه را فقط در اختیار کاربران تصمیم گیرنده گذاشت و روالی را در نرم افزار پیاده سازی نمود .

نکته بعدی گزینه آنالیز کالا میباشد . با ثبت و انتخاب یک درخواست کالا و انتخاب گزینه آنالیز، کلیه مواد مورد نیاز شامل مواد اولیه و یا کالای نیمه ساخته برای تولید کالا به مقدار ثبت شده به کاربر نمایش داده میشود . در کنار آن میزان موجودی انبار نیز به نمایش در می آید و در صورت کم بودن موجودی کاربران قادر هستند در همین فرم درخواست خریدی را به واحد بازرگانی و نرم افزار خرید ساما سیستم ارسال نمایند . بعد از تایید و مطمئن بود از میزان موجودی کالای کافی برای یک درخواست تولید ، کاربران میتوانند در همین فرم با استفاده از گزینه ثبت تولید پروسه تولید را نهایی نمایند .

ثبت تولید

اگر در واحد تولیدی نیازی به ثبت درخواست تولید قبل از ثبت گزارش تولید نیست ، کاربران میتوانند با ورود مستقیم به قسمت ثبت تولید شروع به ثبت گزارش های تولید روزانه کنند .

همانطور که در بالا اشاره کردیم کاربران در نرم افزار تولید ساماسیتم میتوانند هم به صورت سفارش کار و هم به صورت استاندارد گزارش های تولیدی را ثبت نمایند که در ادامه به توضیح این دو روش خواهیم پرداخت .

بعد از انتخاب گزینه سطر جدید شکل زیر ظاهر میگردد و با پر کردن و استفاده از گزینه ثبت گزارش تولید ثبت خواهد شد که به توضیح هرکدام از فیلدها میپردازیم .

تاریخ:همان طور که از نامش مشخص است تاریخ تولید انجام شده .

شماره گزارش : برای طبقه بندی گزارشات تولید میباشد . نرم افزار تولید به صورت پیش فرض یک شماره به کاربر پیشنهاد میدهد ولی در صورت لزوم میتوان آن را تغییر داد .در نظر داشته باشید که شماره ها نباید تکراری باشد و در صورت تکرار نرم افزار پیام خطا برای کاربر ارسال خواهد کرد.

کد فرمول : کد فرمول تولید کالا که در قسمت مربوطه تعریف شده و با توجه به آن تولید صورت گرفته .

فرمول دستی:اگر کاربری نیاز دارد بدون توجه به استاندارد تولیده های تعریف شده و به صورت سفارشی گزارش تولیدی ثبت نماید میتواند با انتخاب این گزینه به ثبت تولید سفرشی بپردازد . بعد از انتخاب این گزینه فرمی برای شما ظاهر میگردد.

در این فرم کاربر میتواند بدون توجه به فرمول تولید به انتخاب کالا ها ی مصرفی و ضرایب مصرف بپردازد و با انتخاب حساب و مرکز بدهکار که در بالا به آن اشاره نمودیم و کلیک بر روی تایید به بقیه روند ثبت گزارش تولید ادامه دهد .

تعداد :میزان و مقدار تولید انجام گرفته .

کالای تولید شده ، انبار ، گروه کالا : با انتخاب فرمول تولید این سه فیلد به صورت خودکار پر خواهند گشت .در واقع ایم 3 فیلد اطلاعات مربوط به کالای تولید شده میباشند .

شماره های رسید و حواله : نرم افزار به صورت خودکار شماره هایی به کاربرپیشنهاد میدهد ولی کاربران قادر هستند که این شماره ها را به دلخواه تغییر دهند . این شماره ها برای ثبت رسید کالای تولیدی و حواله کالاهای مصرفی به کار گرفته میشوند .

کادر سریال کالا :کاربران در این قسمت میتوانند برای کالا های تولیدی سریال هایی در نظر بگیرند . بسته به نیاز میتوان یک سریال برای تمام کالا های تولید شده در این گزارش تولید ثبت نمود و یا به ازای هر واحد یک سریال مجزا برای کالا های تولیدی در نظر گرفت و یا کلا چشم پوشی نمود.

فیلد های جزییات : اگر از سه سطح شناور جزییات در کدینگ کالا و محصولات در نرم افزار استفاده شود در این قسمت میتوان جزییات کالای تولیدی را مشخص نمود .

زمان :طول زمان واقعی تولید که انجام گرفته .

گزارش تولید

کاربران بعد از ثبت تولید های روزانه به رجوع به این قسمت میتوانند اقدام به تهیه انواع گزارش ها از تولید های ثبت شده با فیلد های مختلف بپردازند . ضمن اینکه در این قسمت کاربران میتوانند انواع خروجی ها با شکل های متفاوت از گزارش ها تهیه نمایند . مانند اکسل پی دی اف و … .

توضیحات ارائه شده خلاصه و مختصر توضیحی درباره امکانات کلی نرم افزار تولید ساما سیستم بود . مخاطبان محترم و عزیز در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانند با مجموعه ما ارتباط برقرار کنند و در صورت نیاز دموی نرم افزار را به صورت حضوری و یا با استفاده از نرم افزار های ریموت مشاهده نمایند .