تعریف و ویرایش کارگاه

کاربران نرم افزار حقوق و دستمزد ساما سیستم برای تهیه لیست بیمه و مالیات و ارائه این لیست ها به سازمان های مربوطه نیازی ندارند که بعد از محاسبات حقوق دستمزد مجددا به نرم افزار های این سازمان ها رجوع کنند .کاربران میتوانند با وارد کردن اطلاعات شرکت و شعبه کارگاهی بعد از محاسبه حقوق و دستمزد با چند کلیک فایل های مربوطه را استخراج و ارسال نمایند . لازم به ذکر است که نرم افزار حقوق و دستمزد ساما سیستم قابلیت تعریف چند کارگاه و تهیه لیست های جداگانه را دارد که با تعریف این کد های کارگاهی به راحتی انجام میپذیرد .

همانطور که در اشکال بالا میبینید بعد از پر کردن فیلدهای مربوطه و کلیک روی تایید به آسانی میتوان به تعریف کد های کارگاهی پرداخت .

تعریف اطلاعات پایه حقوق دستمزد یا حکم حقوقی

با توجه به متغییر بودن و تغییر قانون کار در دوره های متفاوت و همچنین متفاوت بودن شکل محاسبه حقوق در بعضی از بنگاه ها ،کاربران در این قسمت به تعریف و یا تغییر اطلاعات اصلی حقوق و دستمزد میپردازند.

همان طور که در شکل های بالا مشاهده مینمایید انواع نرخ های مورد نیاز برای حقوق دستمزد مانند ضریب تاخیر ، اضافه کاری و … را میتوان در این فرم تعریف کرد و یا تغییر داد . لازم به ذکر است که در نرم افزار  حقوق و دستمزد ساما سیستم میتوان چند نوع حکم حقوقی متفاوت تعریف نمود . مثلا ممکن است در شرکتی ضریب تاخیر و یا اضافه کاری برای کارکنان بخش تولید با  بخش اداری متفاوت باشد که با تعریف دو حکم متفاوت و ارتباط دادن آن با کارکنان مد نظر میتوان این تمایز را قائل شد .

لیست حقوق بگیران

بعد از تعریف اشخاص در قسمت تعریف اشخاص و همچنین تعریف کارگاه ها و احکام حقوقی نوبت به تعریف و لیست حقوق بگیران میرسد . کاربران در این لیست به تعریف مدل محاسبه حقوق هر یک از حقوق بگیران میپردازند . به عبارت دیگر در این بخش کاربران ارتباط بین اشخاص تعریف شده ، احکام تعریف شده و کارگاه های تعریف شده میپردازند و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز محاسبه حقوق و دستمزد را وارد مینمایند . اطلاعات تکمیلی شامل اطلاعاتیست که برای هر فرد جداگانه میباشد و به صورت یونیک باید برای آنها تعریف نمود . لازم به ذکر است در این قسمت کاربران میتوانند برای هر پرسنل یک مرکز تخصیص بدهند . با این روش میتوانید میزان هزینه حقوق دستمزد را در مراکز مختلف تفکیک نمایند . به طور مثال در یک شرکت تولیدی ممکن است که 10 ایستگاه کاری وجود داشته باشد که در هر ایستگاه کاری کارکنانی مشغول به کار هستند . با تعریف ایستگاهای کاری به عنوان مرکز و ارتباط دادن کارکنان با مراکز در این قسمت میتوان میزان هزینه حقوق دستمزد هر ایستگاه را به طور جداگانه در اختیار داشت . همانطور با توجه به توضیحاتی که در قسمت تعریف شابلون ارائه نمودیم کد مرکز در قسمت شابلون متغیر است و برای ثبت حسابداری از مراکزی که در این قسمت ارتباط میدهیم استفاده میکند . با توجه به این تفکیک ها در ادامه توضیح بالا میتوان گفت که شرکت مذکور میتواند میزان هزینه حقوق و دستمزد هر ایستگاه تولیدی را برای محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده و یا نیمه ساخته خود در زیرسیستم  حسابداری صنعتی ساما سیستم در اختیار داشته باشد .

در آخرین مرحله از ورود اطلاعات قبل از محاسبه حقوق و دستمزد نوبت به وارد کردن اطلاعات مربوط به وام و مساعده لیست حقوق بگیران میرسد .همان طور که در شکل زیر مشاهده میکنید با وارد کردن مبلغ ، تاریخ شروع اقساط،تعداد قسط و نوع دریافتی میتوان برای حقوق بگیر الگویی منظم تعریف کرد که پس محاسبه حقوق به طور اتوماتیک مبلغی از حقوق وی بابت دریافت وام یا مساعده کسر شود .

پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز محاسبه حقوق نوبت به ورود اطلاعات آن میرسد .

ورود اطلاعات:

نرم افزار حقوق ساما سیستم قابلیت محاسبه حقوق به دو صورت را دارا میباشد .

حالت اول به صورت روزانه و حالت دوم به صورت ماهانه و کلی . در حالت روزانه کاربران بایستی اطلاعات مربوط به ساعات کاری کارکنان را به صورت روزانه وارد نرم افزار نمایند که خود این امر میتواند به صورت دستی باشد(یعنی اطلاعات ورود و خروج به صورت دستی توسط کاربر در نرم افزار ثبت شود) و یا یک فایل را که مثلا از خروجی دستگاه کارت ساعت زن تهیه شده ، در برنامه آپلود و بارگذاری کنند.

ورود ساعت کار

همانطور که در عکس مشخص است ورود ساعت کار از دو بخش هدر و آیتم تشکیل شده که به توضیح آن میپردازیم .

در نظر داشته باشید اگر کاربری برای پر کردن اطلاعات از فایل اکسل یا اکسس که ممکن است خروجی دستگاه کارت ساعت زن است بخواهد استفاده کند ، کافیست از گزینه های انتقال از فایل اکسس اقدام نماید و دیگر نیازی به پر کردن اطلاعات به صورت دستی را ندارد .

هدر ورود ساعت کار

با وارد کردن اطلاعات شماره ، تاریخ ، روز هفته و همچنین تعطیلی یا غیر تعطیلی به راحتی میتوان یک هدر تعریف نمود .در نظر داشته باشید اگر تیک تعطیل را برای یک هدربزنیم به طور پیش فرض کارکرد کارکنان 0 ساعت در نظر گرفته میشود ولی اگر برای کارکنان ساعت کاری وارد شود ضریب اضافه کاری روز تعطیل روی حقوق تاثیر میگذارد و حقوق نهایی روزانه به دست می آید .

اگربرای اولین بار از این قسمت استفاده شود بعد از تعریف اولین روز سال و مشخص کردن روز(شنبه ، یکشنبه یا …) و استفاده از گزینه ثبت اتوماتیک تا آخر سال تمامی هدر ها ایجاد میشود و روزهای جمعه به طور پیش فرض تیک تعطیل میخورند .

بخش آیتم ورود ساعت کار

بعد از وارد شدن به بخش آیتم  استفاده از ثبت اتوماتیک لیست تمامی حقوق بگیران به صورت خود کار در این قسمت پر میشود و برای آنها ساعت کاری پیشفرضی که قبلا تعریف شده در نظر گرفته میشود . برای ورود اطلاعات نیازی نیست که تک تک کارکنان را به صورت دستی وارد نمود . بعد از آن برای اصلاح ورود و خروج ها کافیست تا شخص مورد نظر را انتخاب نمود و به روی گزینه اصلاح کلیک نمود تا فرم زیر ظاهر شود . اگر کاربری نیازی به ثبت خودکار ندارد نیز میتواند از گزینه سطر جدید استفاده نماید که باز فرم زیر ظاهر میگردد .

همانطور که در عکس مشخص است با وارد کردن ساعت ورود و خروج ، شیفت ، ساعت مرخصی ، اطلاعات مربوط به ماموریت به راحتی میتوان یک آیتم تعریف نمود . بعد از پر کردن این اطلاعات تاخیر ، اضافه کاری و یا غیبت هر کس به صورت خودکار به همراه مبلغ آن حساب میشود . بدین ترتیب حقوق یک روز کارکنان تمام حساب میشود که با پر کردن اطلاعات یک ماه ، حقوق یکماه در نرم افزار ساما سیستم در دسترس میباشد.

پس از ورود اطلاعات ساعت کار و اطلاعات مربوط به وام و مساعده پرسنل نوب به محاسبه حقوق و دستمزد می رسد.که برای آن گزینه محاسبه حقوق در منوی اصلی نرم افزار حقوق و دستمزد ساما سیستم در نظر گرفته شده است .

محاسبه حقوق:

تمامی فرآیند هایی که در بالا توضیح دادیم و تمامی ورود اطلاعات به منظور محاسبه حقوق می باشد که برای به دست آوردن آن لازم است که وارد این قسمت از نرم افزار ساما سیستم بشویم .

همانطور که در شکل فوق ملاحظه میکنید فرم اصلی این قسمت نیز شامل هدر و آیتم میباشد که در هدر اطلاعات دوره مالی و در آیتم اطلاعات کارکنان و حقوق بگیران درج شده است . علاوه بر آن آیتم ها دارای سه بخش شامل بیمه ، مالیات و حقوق هستند که با انتخاب هر کدام اطلاعات مربوط نمایش داده میشود .

همانطور که قبل گفتیم کاربران قادر هستند به دو طریق ماهیانه و یا روزانه به محاسبه حقوق بپردازند . اگر کاربری به صورت روزانه حقوق را حساب کرده و اطلاعات مربوطه را پر کرده است در این قسمت فقط با تهیه یک هدر تمامی اطلاعات به صورت ماهانه جمع آوری شده و جمع حقوق روزانه نمایش داده میشود . لازم به ذکر است بعد از محاسبه حقوق کاربران باز قادر هستند تا اطلاعات تجمیع شده ای نظیر مرخصی ، اضافه کاری ، تاخیر و … را ویرایش نمایند و یا کسورات و اضافاتی به مبلغ حقوق اضافه نمایند .

ولی اگر کاربری بخواهد به صورت ماهانه حقوق را محاسبه نماید کافیست یک هدر تهیه نماید و به ویرایش و یا ورود اطلاعت آن بپردازد .

در ادامه به نحوه کاربری این فرم خواهیم پرداخت .

اگر قبلا حقوق ماهی حساب شده باشد میتوان با استفاده از گزینه ی حذف آن را حذف نمود یا با استفاده از گزینه قفل آن را غیر قابل ویرایش نمود و آن را نهایی کرد .

تعریف هدر محاسبه حقوق

پس ازکلیک بر روی هدر جدید شکل بالا ظاهر میشود که با مشخص کردن بازه تاریخی و همچنین مشخصات نحوه محاسبه حقوق با توجه به قوانین بنگاه اقتصادی و کلیک به روی تایید هدر ایجاد خواهد شد .

همانطور که مشاهده مینمایید بعضی از گزینه ها مربوط به تسویه مبالغی هست که ممکن است از ماه های قبل تسویه نشده باشند و به صورت ذخیره جمع آوری شده باشند . با توجه به این امر اگر گزینه های تسویه انتخاب شود کلیه مانده حسابها تسویه خواهند شد و اگر این تسویه انتخاب نشود به صورت ذخیره و مانده به ماه های بعدی منتقل خواهد شد .

توضیحات مربوط به قسمت آیتم

بعد از ایجاد هدر با توجه به بازه زمانی لیست حقوق بگیران و کارکنان در قسمت آیتم بارگذاری میشود که با توجه به توضیحاتی که قبلا در مورد نحوه محاسبه حقوق به صورت روزانه و ماهانه دادیم کاربران میتوانند به ویراش اطلاعات در این قسمت بپردازند . دو نکته در این قسمت قابل توجه است .

نکته اول اینکه شما میتوانید اطلاعات را از اکسل در این قسمت بارگذاری نمایید و یا شخصی را به صورت دستی به لیست اضافه نمایید .

نکته دوم 3 فیلد اضافات غیر مستمر و 3 فیلد کسورات غیر مستمر در اختیار کاربران قرار گرفته که در صورت لزوم میتوانند مبالغی را جهت کسر و یا اضافه کردن به حقوق اشخاص وارد نمایند .

همچنین سایر فیلدها به صورت اتوماتیک محاسبه و پر می شوند.

صدور لیست بیمه

برای صدور لیست بیمه کاربران میتوانند با انتخاب گزینه بیمه کنار هدر و کلیک بر گزینه صدور لیست بیمه اقدام نمایند .

همانطور که در عکس واضح است پس انتخاب و پر کردن اطلاعات اولیه و کلیک بر روی گزینه محاسبه لیست بیمه تمامی محاسبات بیمه به صورت خودکار انجام میشود و سپس مبلغ حق بیمه حقوق بگیران از مبلغ نهایی حقوق آنها کسر خواهد شد .

بعد از محاسبه بیمه و انتخاب ارسال به فایل بیمه کاربران میتوانند فایل های بیمه خود را که با فرمت بیمه سازمان تامین اجتماعی شکل میگرد را ذخیره و در سامانه مربوطه بارگذاری نمایند و دیگر نیازی به استفاده از نرم افزار تامین اجتماعی ندارند .

صدور لیست مالیات

برای تهیه لیست مالیات کاربران میتوانند با انتخاب گزینه مالیات کنار هدر و کلیک بر گزینه صدور لیست مالیات اقدام نمایند .

همانطور که در عکس مشخص است پس انتخاب و پر کردن اطلاعات اولیه و کلیک بر روی گزینه محاسبه لیست مالیات تمامی محاسبات مالیات حقوق به صورت خودکار انجام میشود و سپس مبلغ مالیات حقوق بگیران از مبلغ نهایی حقوق آنها کسر خواهد شد .

بعد از محاسبه لیست مالیات و انتخاب ارسال به فایل مالیات کاربران میتوانند فایل های مالیات خود را که با فرمت سازمان امور مالیاتی شکل میگرد را ذخیره و در سامانه مربوطه بارگذاری نمایند و دیگر نیازی به استفاده از نرم افزار مالیات حقوق را نیست.

بعد از اتمام تمامی محاسبات نوبت به پرداخت حقوق میرسد .

با استفاده از  crt+left click  میتوان حقوق بگیرانی را که قصد پرداخت حقوق به آنها هست را انتخاب نمود و یا بدون انتخاب کردن اقدام به پرداخت حقوق به صورت دست جمعی نمود .

کاربران میتوانند گزینه های مد نظر برای پرداخت را انتخاب نمایند و میزان درصد پرداخت را مشخص نمایند . نرم افزار حقوق دستمزد ساما سیستم قابلیت تهیه فایل های پرداختی برای بانک ها را دارا میباشد که در این قسمت میتوان با انتخاب بانک مورد نظر فایل را تهیه نمود و به بانک برای پرداخت تحویل داد . دیگر نیازی به پر کردن دستی حواله های پرداخت نیست .

ثبت شابلون ها

بعد از عملیت محاسبه حقوق و پرداخت نوبت به ثبت حسابداری مبالغ میرسد . همانطور که قبلا اشاره کردیم نرم افزار حقوق و دستمزد ساما سیستم برای این امر نیاز به تعریف شابلون دارد که توضیحات آن ارائه گشت . از آنجایی که نرم افزار حقوق دستمزد ساما سیستم قابلیت تعریف بی نهایت شابلون ثبت دارد و میتوان برای هر شخص و حقوق بگیری از یک شابلون خاص استفاده نمود

و یا یک سری شابلون را برای تمامی لیست در نظر گرفت .

برای ارتباط دادن لیست حقوق بگیران با شابلون ها از گزینه ثبت شابلون استفاده مینماییم .تا شکل بالا ظاهر گردد .

همانطور که در شکل مشاهده مینمایید میتوان برای تک تک مبالغ شابلون در نظر گرفت و با کوچکترین جزییات ثبت حسابداری را ثبت نمود . و یا اینکه فقط با پر کردن شابلون حقوق نهایی و مبالغ بیمه و مالیات با جزییات کمتری ثبت حسابداری نمود .کاربران میتوانند با انتخاب گزینه ثبت شابلون ها برای تمامی سطر ها شابلون های انتخابی را برای تمامی حقوق بگیران ثبت نمایند و یا با اتخاب سطر های مشخص قبل از استفاده از گزینه ثبت شابلون ها ، شابلون ها را برای تعداد محدودی از سطر ها ثبت نمایند .

بعد از ثبت شابلون ها و استفاده از گزینه ثبت حسابداری تمامی ثبت ها مربوطه به صورت خودکار در زیرسیستم حسابداری نرم افزار ساما سیستم ثبت میشوند .

نگهبانی

این قسمت از نرم افزار حقوق و دستمزد ساما سیستم برای ثبت یک رویداد مالی و یا اطلاعات مربوط به آن تهیه نشده . این قسمت برای کنترل ورود و خروج های وسایل نقیله به محوطه انواع بنگاهای اقتصادی و مجموعه ها طراحی شده تا بتوان اطلاعات جامعی از وسایل نقلیه سازمان و یا عبور و مرور مراجعین غیر پرسنل در اختیار داست .

همانطور که در عکس مربوطه مشاهده مینمایید انواع فیلد های اطلاعاتی برای ورود اطلاعات مربوطه به سادگی در اختیار کاربران قرار گرفته . کاربران نرم افزار حقوق و دستمزد نرم افزار ساما سیستم میتوانند در هنگام نیاز این اطلاعات را فیلتر نمایند و ورود و خروج ها را بررسی کنند .

پس از قسمتهای محاسبه حقوق بایستی راجع به انواع گزارشات در نرم افزار حقوق و دستمزد پرداخت که به شرح ذیلند:

گزارش حقوق و دستمزد:

کاربران در این قسمت میتوانند به تهیه گزارشات از لیست های حقوق ، بیمه و مالیات بپردازند . این گزارشات ممکن است مربوط به یک شخص ،چند شخص و یا کل لیست باشد . همچنین میتوان به صورت جمعی چند ماه مختلف را برای تهیه گزارش حقوق انتخاب نمود . ضمن اینکه در این قسمت کاربران میتوانند انواع خروجی ها با شکل های متفاوت از گزارش ها تهیه نمایند . مانند اکسل پی دی اف و … .

گزارش ورود ساعت کار:

کاربران در این قسمت میتوانند به تهیه گزارشات از ورود و خروج های روزانه با فیلتر های گوناگون بپردازند . در نظر داشته باشید برای استفاده از این قسمت باید حتما اطلاعات روزانه وارد شده باشد . نحوه ورود اطلاعات روزانه به صورت فایل اکسل یا دستی را قبلا توضیح داده ایم . ضمن اینکه در این قسمت کاربران میتوانند انواع خروجی ها با شکل های متفاوت از گزارش ها تهیه نمایند . مانند اکسل پی دی اف و … .

افتتاحیه حقوق دستمزد

با ایجاد سال مالی جدید نیاز است اطلاعات سال قبلی کارکنان و مانده های آنها در صورت تسویه نشدن به سال جدید منتقل گردد . برای این کار کافیست به منوی مربوطه رفته و همانطور که در عکس مشخص است با انتخاب سال قبل و کلیک بر روی گزینه انتقال تمامی موارد مورد نیاز را به صورت خودکار

به سال جدید و فعلی منتقل نمود .

توضیحات ارائه شده خلاصه و مختصر توضیحی درباره امکانات کلی نرم افزار حقوق و دستمزد ساما سیستم بود . مخاطبان محترم و عزیز در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانند با مجموعه ما ارتباط برقرار کنند و در صورت نیاز دموی نرم افزار را به صورت حضوری و یا با استفاده از نرم افزار های ریموت مشاهده نمایند .