نرم افزار فروش

خانه » نرم افزار فروش
نرم افزار فروش 2018-10-03T09:52:42+00:00

نرم افزار فروش در شرکتهای بازرگانی ، تولیدی و خدماتی استفاده ی ویژه ای  دارد و کاربران با استفاده از آن می توانند به صدور و طبقه بندی انواع اسناد فروش کالا و خدمات اقدام نمایند . با استفاده از این زیر سیستم و با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با زیر سیستم های نرم افزار خرید ، نرم افزار انبار ، نرم افزار مدیریت بازاریابی و نرم افزار crm می توانید فرآیند صفر تا صد فروش از جمله صدور پیش فاکتور ، فاکتور ، برگشت از فروش ، قرار داد و … را انجام  دهید و انواع گزارشات را تهیه نمایید .

اصل فروش در هر شرکتی از اهمیت خاصی برخوردار است. یک “نرم افزار فروش خوب” با جزئیات، پتانسیل فروش یک شرکت را بالا می برد و به این امر سرعت می دهد. از این رو کار کردن با یک نرم افزار خوب فروش خواسته هر شرکتی است.

تنظیمات فروش

نرم افزار فروش ساما توانایی ثبت فروش خدمات و فروش کالا را دارد.
ثبت پیش فاکتور خدمات و ثبت فاکتور از روی این پیش فاکتور بعد از تایید و همچنین کنترل روی کسورات و اضافات و… از تمهیداتی است که نرم افزار ساما سیستم برای شرکت های خدماتی در نظر گرفته است .

ثبت اسناد فروش خدمات
پیش فاکتور خدمات

در فروش کالا می توانید کلیه کالاهای تعریفی در انبار اعم از کالاهای تولیدی ، کالاهای خریداری شده و یا انبار ضایعات را به فروش برسانید.
همچنین شما می توانید برای هر کالا تا سه واحد فرعی تعریف کنید.

جدول انبار گروه کالا
واحد فرعی و واحد اصلی در نرم افزار فروش

شما می توانید با توجه به روند سازمانی خود از نرم افزار فروش استفاده کنید به طور مثال کارمندی مسئول ثبت پیش فاکتور می باشد هر پیش فاکتور دارای 3 تیک تایید برای تبدیل شدن به فاکتور می باشد که هر کدام از این تیک ها می تواند در اختیار یک نفر در سازمان باشد.

تنظیمات ثبت اسناد فروش

فرآیند فروش جدا از فرآیند خروج از انبار می باشد فروش در شرکت ها یا به صورت ادواری است (بدون خروج واقعی کالا از انبار) یا دائمی است (با خروج واقعی کالا از انبار) یا همزمان با هم .شما می توانید با استفاده از امکانات نرم افزار ساما هر سه حالت بالا را پیاده سازی کنید. در فروش های دائمی شما می توانید از روی اسناد انبار فاکتور فروش صادر کنید و یا بالعکس از روی فاکتور فروش اسناد انبار خود را ثبت نمایید.

ثبت اسناد فروش
حواله انبار در ثبت اسناد انبار
جدول ثبت فاکتور از حواله

متمایز سازی و تفکیک فروش با استفاده از فیلد های مختلف در هر یک از انواع فروش خدمات و یا فروش کالا از دیگر امکانات نرم افزار جامع ساما سیستم می باشد.
شما می توانید دو فروش کالا را در یک جا و حتی در یک فاکتور ثبت نمایید ولی در هنگام ثبت سند حسابداری و یا گزارش گیری میان این دو تمایز قائل شوید.

شابلون فروش در ثبت اسناد فروش

ثبت قرارداد تهیه کالا قبل از صدور پیش فاکتور نیز یکی دیگر قابلیت های ساما می باشد.

جدول قرارداد در ثبت اسناد فروش

در نهایت شما می توانید انواع گزارشات تفکیکی و تجمیعی از هر فرآیند فروشی که ثبت کرده اید تهیه نمایید.

تنظیمات گزارش فروش
گزارش اسنادی کالا

برخی امکانات نرم افزار فروش :

 • ثبت انواع پیش فاکتور کالا و خدمات
 • امکان صدور مجوز خروج از روی پیش فاکتور کالا
 • امکان تایید یا عدم تایید پیش فاکتورها و ایجاد کنترل داخلی و مدیریت بر روی پرسنل فروش که پیش فاکتوری بدون اجازه مدیر فروش اجازه صدور و تبدیل به فاکتور فروش پیدا نکند.

 • امکان صدور اتوماتیک فاکتور فروش کالا و خدمات از روی پیش فاکتورهای صادر شده.

 • امکان صدورحواله انبار از روی فاکتور فروش.
 • امکان صدور فاکتور فروش از روی حواله انبار.

 • امکان پیاده سازی همزمان روشهای نگهداری دائمی و ادواری موجودی کالا.

 • امکان صدور تدریجی فاکتور فروش از روی پیش فاکتور و حواله انباروصدور تدریجی حواله انبار از روی فاکتور فروش.یعنی اینکه یکی از فرمهای یاد شده می تواند درچند مرحله تبدیل به فرم دیگر شود.

 • امکان صدورانواع فاکتور فروش کالا و خدمات با استفاده ازشماره فرعی فاکتورهای فروش.

 • امکان ثبت انواع قرارداد فروش و کنترل فروشها بر اساس قرارداد منعقده با مشتری.

 • امکان تعریف و صدور انواع اضافات و کسورات فاکتورهای فروش کالا و خدمات.

 • انواع گزارشگیری فروش توسط پرسنل فروش بدون نیاز به علم حسابداری.

 • امکان انواع گزارشگیری تخصصی فروش توسط گزارش اسنادی فروش توسط پرسنل حسابداری و یا مدیریت مالی.

 • امکان تعریف انواع گروه بندی کالا.

 • امکان تعریف انواع شابلون صدور اسناد حسابداری برای فروش کالا و خدمات و برگشت از فروش کالا.

 • سیستم پورسانت دهی به صورت درصدی و مبلغی

 • امکان انتقال پیش فاکتورهای باز از یک دوره مالی به دوره مالی جدید