شیوه‌ی پشتیبانی نرم‌افزار ساما‌سیستم

نرم‌افزار ساما‌سیستم در سال اول کاملاً به‌صورت رایگان پشتیبانی می‌شود. در سال‌های بعد نیز، در‌صورت تمایل مشتری، پشتیبانی به‌صورت متداول و متداوم در هر جای ایران که باشد صورت می‌گیرد.
برای بهبود شیوه‌ی پشتیبانی، گروه نرم‌افزاری ساما‌سیستم تقسیم‌بندی خاصی برای مشتریان محترم در نظر گرفته که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی متمایز‌سازی آموزش نرم افزار ، کاربری نرم‌افزار (استقرار سیستم) و پشتیبانی فنی است.به عنوان مثال در فرآیند آموزش یک نرم افزار، فقط نحوه کار با زیرسیستم ها توضیح داده می شود، ولی در استقرار سیستم به صورت عملیاتی زیر سیستم های نرم افزار درآن بنگاه اقتصادی شروع به کار می کند.بدیهی است انجام این عملیات نیاز به دانش حسابداری بالایی دارد که شرکتهای صرفا نرم افزاری از عهده آن بر نمی آیند!
مشتریان محترم ساما‌سیستم می‌توانند برای رفع مشکلات خود به‌هنگام استقرار سیستم یا استفاده از نرم‌افزار با کارشناسان شرکت در ارتباط باشند و بهترین خروجی را از نرم‌افزار دریافت کنند.
در مواقعی نظیر عوض‌کردن سیستم عامل، تغییرات در شبکه و مشکلات فنی احتمالی دیگر مشتریان می‌توانند با کارشناسان نرم‌افزار و شبکه‌ی گروه ساما‌سیستم در ارتباط باشند.
این متمایز‌سازیِ پرسش‌هایِ کاربران ، سرعت و راحتی بیش‌تری را برای مشتریان ساما‌سیستم فراهم خواهد کرد.