نرم افزار انبار

خانه » نرم افزار انبار
نرم افزار انبار 2018-09-23T12:08:23+00:00
نرم افزار انبار

کنترل دقیق موجودی کالا به صورت ریالی و مقداری یکی از چالش های پیش روی شرکت ها می باشد. ماژول انبار در نرم افزار حسابداری ساما سیستم با ایجاد امکانات و کنترل های خاص سعی کرده است که کنترل موجودی انبار به صورت دقیق را برای کاربران ایجاد کند.

جدا سازی کالاها در همان ابتدای تعریف از ویژگی های نرم افزار انبار ساما می باشد. تعریف هر کالا با جزئیاتی مانند 3 سطح واحد فرعی، قفسه بندی و نقطه سفارش از تمهیداتی است که نرم افزار ساما در نظر گرفته است.

جدول انبار گروه کالا

سند افتتاحیه انبار از سال قبل- ثبت ورود به انبار از روی خرید یا برگشت از فروش ثبت ورود به انبار از روی تولید- ثبت ورود به انبار به صورت دستی حالت های مختلفی است که “نرم افزار انبار ساما” برای افزایش موجودی کالا در نظر گرفته است.

تنظیمات ثبت اسناد انبار
فرم ثبت اسناد انبار

شما می توانید تنها با چند کلیک موجودی کالای پایان دوره خود را به دوره جدید اضافه نمایید(عکس افتتاحیه)

صدور سند افتتاحیه انبار

خروج کالا معمولا با اجازه شخص دیگری به غیر از انباردار می باشد. برای عملیاتی شدن این قضیه، در نرم افزار انبارداری ساما شما می توانید قبل از خروج کالا مجوز خروج کالا ثبت نمایید. در این صورت انباردار می تواند از روی مجوز، خروج کالا ثبت کند یا از موجودی یک انبار کم و به موجودی انبار دیگر اضافه کند.

ثبت اسناد انبار

همچنین شما امکان ثبت خروج کالا به صورت دستی و یا از روی اسناد فروش و برگشت از خرید را دارا می باشید. شما می توانید با توجه به روند سازمانی خود به جای صدور خروج کالا از روی فاکتور فروش، از روی اسناد خروج انبار فاکتور فروش خود را صادر نمایید. همچنین شما با ثبت تولید خروج مواد اولیه و یا کالای نیمه ساخته ی خود را در این قسمت ثبت نمایید.

رسید و حواله انبار و ثبت فاکتور در ثبت اسناد انبار
ثبت مجوز در ثبت اسناد فروش

در عین اینکه شما تمام اسناد مربوط به انبار خود را در این قسمت ثبت می کنید با قدرت مانور بالا توانایی تفکیک این اسناد را دارا می باشید.
به طور مثال می توانید مواد اولیه خود را جدا از کالای نیمه ساخته شده ثبت سند کنید، هر کالای نیمه ساخته شده را در ایستگاه مربوط به خود ثبت کنید یا کالاهای ساخته شده را از آماده فروش تفکیک نمایید.

ویرایش شابلون در شابلون انبار

یکی از مشکلات محاسبه موجودی کالا نواسانات قیمت در بازار ایران می باشد که شما با استفاده از اصلاح مبالغ حواله ها می توانید این مشکل را مرتفع سازید .

اصلاح مبلغ حواله

امکان ثبت جا به جایی کالا بین چند انبار مشترک از دیگر توانایی های زیر سیستم انبار نرم افزار جامع ساما سیستم می باشد.

تنظیمات ثبت اسناد انبار

در نهایت شما با استفاده از گزارشات ساما سیستم می توانید انواع گزارشات تفکیکی و تجمیعی از انواع فرآیند های انبار خود تهیه نمایید.

تنظیمات گزارش انبار
گزارش اسنادی کالا

برخی امکانات نرم افزار انبار :

 • امکان صدور رسید انواع کالا.
 • امکان صدور رسید موقت و صدور رسید دائمی از روی رسیدهای موقت صادر شده درصورت نیاز شرکت.

 • امکان صدور مجوز خروج کالا به منظور کنترل داخلی بر روی موجودیهای انبارو درصورت صدور مجوزخروج کالا موجودی موثر کالا کاهش می یابد تا کالاهایی که به انباردار اجازه خروج آن داده شده است به شخص دیگری داده نشود.به عبارت دیگر دونوع منطق در موجودیها وجود دارد یکی موجودی اصلی که همان واقعی است و یکی موجودی موثر که همان موجودی قابل استفاده است.

 • امکان صدور حواله انبار از روی مجوز خروج کالا.

 • امکان صدور حواله انبار بدون نیاز به صدور مجوز خروج کالا در شرکتهایی که نیاز ندارند.

 • امکان صدور فرم جابه جائی کالا که دراین صورت نیازی نیست که اول از انبار مبدا حواله صادر شود و سپس در انبار مقصد رسید صادر شود.در این صورت فرم جابه جائی این کار را اتوماتیک انجام می دهد.البته لازم به توضیح است که این فرم فقط باید در زمانی صادر شود که کالا از انبار مبدا به انبار مقصد هیچ گونه تغییری نکند.

 • امکان انواع گزارشگیری کالا و انبار توسط پرسنل انبار بدون نیاز به علم حسابداری.

 • امکان انواع گزارشگیری تخصصی از کالاها و انبارها توسط گزارش اسنادی انبار برای حسابداران و مدیران مالی.

 • امکان صدور فاکتور خرید و برگشت از فروش از روی رسید انبار.

 • امکان صدور فاکتور فروش و برگشت از خرید از روی حواله انبار.

 • امکان اصلاح مبلغ حواله ها و اسناد حسابداری مرتبط با آنها به صورت اتوماتیک بعد از تغییر قیمت فی خرید کالاها در رسیدهای انبار بر اساس روش ارزیابی میانگین موزون.به عنوان مثال اگر کالایی را خریداری کنیم و قبل از آنکه در مورد فی خرید با تامین کننده به توافق برسیم کالا را تحویل گرفته و به فروش برسانیم وبعد از فروش کالا در مورد فی خرید با تامین کننده آن به توافق برسیم برای محاسبه سود و زیان ناخالص فروش کالا باید فی میانگین موزون حواله انبار را بدست آوریم که نیازمند ثبت فی خرید کالا در رسید انبار همان کالاست که پس آن سیستم خود فی حواله انبار صادر شده قبلی را بر اساس روش ارزیابی میانگین موزون محاسبه کرده و سند حسابداری مرتبط با آن را نیز اصلاح می کند.

 • امکان پیاده سازی همزمان روش دائمی و ادواری موجودی کالا.

 • امکان ارزیابی ارزش کالا بر اساس روش ارزیابی میانگین موزون.

 • امکان صدور سند افتتاحیه انبار که موجودی واقعی انبار سال مالی قبل را به سال مالی جاری انتقال می دهد.

 • تعریف انواع انبار و گروه بندی کالا.

 • تعریف انواع شابلون صدور سند حسابداری برای ثبت سند فرمهای رسید و حواله انبار.