نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبار یکی پرکاربردترین زیر سیستم های نرم افزار جامع ساما سیستم می باشد . میتوان گفت که بعد از زیر سیستم حسابداری ، زیر سیستم انبار نرم افزار ساما سیستم  بیشترین ارتباط را با دیگر زیر سیستم ها دارد . تمامی رویداد های مربوط به موجودی کالا و فرآیند انبار داری در این سیستم در نظر گرفته شده و برخلاف بسیاری از نرم افزار ها فرآیند ورود و خروج انبار با فرآیند خرید فروش باهم در نظر گرفته نشده است. یعنی هر ورود کالایی به انبار به منزله خرید نیست و هر خروج کالایی از انبار به منزله فروش نیست .

نرم افزار انبار ساما سیستم ضمن حفظ ارتباط دو طرفه با زیر سیستم های فروش و خرید قابلیت تمایز بین انواع مختلف ورود و خروج کالا را به انباردارد و تسهیلات ویژه ای برای مدیریت انبار در نظر گرفته است . کاربران با استفاده از زیرسیستم های فروش و خرید نرم افزار ساما سیستم میتوانند اسناد ورود و خروج کالا را بدون ورود به این زیر سیستم ارسال نمایند . همچنین با توجه به متفاوت بودن فرآیندهای خرید و فروش در شرکت های مختلف در نظر گرفته شده که کاربران بتوانند اسناد خرید و فروش کالا را از روی اسناد ورود و خروج کالا ثبت نمایند و به زیرسیستم مربوطه ارسال نمایند . ثبت ورود و خروج های مربوط به فرآیند تولید اعم از ورود و خروج های مواد اولیه ، کالای درجریان ساخت و محصولات ساخته شده  صورت کاملا اتوماتیک در این قسمت ثبت و دسته بندی میشود . همچنین کنترل موجودی انبار از طرق مختلف مانند نقطه سفارش ، بلاک کردن موجودی کالا ، رزرو کردن موجودی کالا و … به راحتی قابل پیاده سازی است . در مجموع نرم افزار انبار ساما سیستم در عین سادگی تمامی امکانات مورد نیازفرآیند انبارداری را در درون خود جای داده است . در شکل زیر امکانات کلی نرم افزار انبار ساما سیستم را مشاهده مینمائید .

منو امکانات نرم افزار انبار

نرم افزار انبار ساما سیستم نیز از بخشهای تعاریف پایه و ورود اطلاعات و گزارشگیری تشکیل شده است.

تعاریف پایه:

تعاریف پایه نرم افزار انبار ساما سیستم از تعریف اطلاعات انبارها و کالاها و اشخاص و گروه بندی آن و تعریف مراکز هزینه و تعریف شابلونهای ثبتهای حسابداری انبار تشکیل شده است که به توضیح هر یک از آنها می پردازیم:

تعریف انبار و گروه و کالا:

نرم افزار انبار ساما سیستم امکان تعریف سه سطح به هم پیوسته به جهت طبقه بندی انبارها و گروه بندی در آنها و کالاهای زیر مجموعه در هر گروه را دارد.شکل ذیل نشان دهنده نحوه تعریف کالاها و گروهها و انبارهاست:

همانطور که در شکل فوق ملاحظه می فرمائید جدول فوق دارای سه بخش بهم پیوسته است که در طبقه اول انبارها و در طبقه دوم گروه های مربوط به هر انبار و در طبقه سوم کالاهای مربوط به هر گروه تعریف گردیده است.در این حالت ملاحظه می فرمائید که در کد هر کالا کد گروه و کد انبار تشکیل دهنده در آن وجود دارد.علاوه بر سه سطح به هم پیوسته تعریف کالاها در کلید جزئیات تعریف هر کالا یک حوزه شناور نیز برای هر کالا در نظر گرفته شده است که به طبقه بندی هر چه بهتر کالا کمک می نماید.به عنوان مثال کاربران می توانند در طبقه بندی یک مدل تیشرت از رنگهای مختلف از حوزه شناور کالا برای طبقه بندی رنگها استفاده نمایند تا مجبور نباشند یک مدل تیشرت با رنگهای مختلف را به تعداد رنگهایش کالا تعریف کنند بلکه یک کالا تعریف شده و با شناورهای رنگ دررسید و حواله های انبار گردش می یابد.همچنین در جدول تعاریف کالای فوق امکاناتی نظیر انتقال کالاها از اکسل و یا امکان کپی شرح کالاها از یک انبار به انبار دیگر وجود دارد.که کار را برای کاربران تسهیل می نماید.

تعریف اشخاص و گروه اشخاص:

اشخاص و گروه بندی آنها دو طبقه بهم پیوسته از یک حوزه شناور هستند که با حسابهای تعریف شده در حسابداری گردش پیدا می کنند همانطور که در شکل تعریف شابلونهای انبار ملاحظه می فرمائید اشخاص و گروه آنها که در نرم افزار انبار ساما سیستم تعریف می شوند در شابلونهای انبار ساما سیستم استفاده می شوند.همچنین لازم به توضیح است که اشخاص تعریف شده در نرم افزار انبار ساما سیستم فقط در دو زیر سیستم حسابداری وانبار رویت میشوند که این موضوع به طبقه بندی اطلاعات و ایجاد کنترلهای داخلی در یک واحد اقتصادی کمک می کند مثلا اشخاصی که در نرم افزار انبار ساما سیستم تعریف شده اند کاربران مرتبط با نرم افزار خرید ساما سیستم نمی بینند.شاید اطلاعات این اشخاص برای مدیران یک واحد اقتصادی دارای طبقه بندی خاصی باشد که دسترسی تمامی کاربران به کلیه اطلاعات لازم نباشد.به هر حال در نرم افزار انبار ساما سیستم می توان میزان دسترسی کاربران دیگرزیر سیستمهای نرم افزار جامع ساما سیستم را توسط گروه بندی اشخاص تعیین نمود به عبارت دیگر در گروه بندی اشخاص میشود تعیین کرد که چه کاربرانی به چه گروهی از اشخاص دسترسی داشته باشند.

اشکال ذیل وضعیت تعریف اشخاص و گروه بندی آنها را نشان می دهد.

همانطور که در اشکال فوق ملاحظه می فرمائید در جدول تعریف گروه ها مشخص گردیده است که هر گروه از اشخاص در کدام زیر سیستم نرم افزار جامع ساما سیستم نمایش داده شود و در جدول تعریف اشخاص کد گروه بندی هر شخص قید می گردد که این شخص با استناد به کد گروه در کدام زیر سیستم نمایش داده خواهد شد.

تعریف مراکز هزینه:

مراکز هزینه یک حوزه شناور دیگر در تعاریف پایه نرم افزار انبار ساما سیستم می باشد که کاربران می توانند از آن جهت طبقه بندی بهتر اسناد انبار استفاده کنند مثلا با طبقه بندی پروژه های پیمانکاری در یک شرکت پیمانکاری و تخصیص این طبقه بندی به اسناد انبار در زمان ورود اطلاعات اسناد انبار میشود مشخص کرد که از مثلا هر یک از اقلام یک حواله انبار به کدام پروژه پیمانکاری ارسال گردیده است.لازم به توضیح است که این نوع طبقه بندی صرفا یک مثال است و کاربران در هر واحد اقتصادی بسته به نوع نیازمندیهای خود می توانند از مراکز هزینه که از چهار طبقه بهم پیوسته تشکیل شده است و آخرین سطح آن در ثبتهای حسابداری استفاده میشوند به کارگیرند لازم به توضیح است که چهار طبقه بودن تعاریف مراکز هزینه در نرم افزار انبار ساما سیستم این امکان را به کاربران میدهد که ایشان بیش از یک موضوع را در یک واحد اقتصادی با مراکز هزینه طبقه بندی نمایند.و اگر مراکز هزینه صرفا یک طبقه داشت صرفا کاربران می توانستند از یک موضوع برای طبقه بندی اطلاعات اسناد انبار از مراکز هزینه در این قسمت استفاده کنند.

شکل تعریف مراکز هزینه به صورت ذیل است:

مراکز هرینه در انبارداری

تعریف شابلون سند حسابداری انبار:

در این قسمت کاربران نرم افزار انبار ساما سیستم انواع ثبتهایی که امکان دارد در واحد اقتصادی خود در رابطه با اسناد انبار وجود داشته باشد را تعریف کرده و شماره گذاری نمایند لازم به توضیح است که کلیه اسناد انبار که در قسمت ورود اطلاعات که بعدا توضیح می گردد ثبت شوند هر کدام یک رویداد مالی هستند که توسط شابلونهای ثبت حسابداری نرم افزار انبار ساما سیستم که در این قسمت تعریف گردیده اند به صورت اتوماتیک به نرم افزار حسابداری انتقال می یابند.شکل جدول تعریف شابلون ثبتهای حسابداری مرتبط با انبار به صورت ذیل است:

شابلون در نرم افزار انبار

پس از آشنایی با نحوه تعاریف پایه در نرم افزار انبار ساما سیستم بایستی با نحوه ورود اطلاعات و ثبت انواع ورود و خروج کالا در نرم افزار انبار ساما سیستم آشنا شویم :

ثبت رسید انبار :

در این قسمت کابران میتوانند رسید های انبار را که از دیگر قسمت صادر شده مشاهده کنند و یا یه صورت دستی اقدام به صدور سند جدید ورود کالا به انبار نمایند .

رسید انبارداری

همانطور که مشاهده میکنید هر سند انبار از دو بخش هدر و آیتم تشکیل شده که در ادامه به توضیح فیلدهای هر قسمت و کاربرد آنها خواهیم پرداخت .

توضیحات مربوط به هدر اسناد انبار :

 • شماره اصلی و فرعی:

در بخش هدر در اسناد انبار دو فیلد ستون شماره اصلی و شماره فرعی وجود دارد که نحوه ارتباط دو شماره بدین صورت است که با انتخاب هر شماره فرعی شماره های اصلی آن از یک شروع شده و نرم افزار انبار ساما سیستم خودش اقدام به صدور شماره اصلی در هر سند انبار با توجه به شماره فرعی آن می کند و از شماره فرعی نیز جهت طبقه بندی اسناد انبار استفاده می شود مثلا در یک واحد اقتصادی می توان اسناد ورود به انبار مربوط به تولید کالا را با فرعی 1 و اسناد ورود به انبار مربوط به خرید مواد اولیه را با فرعی 2 علامتگذاری نمود.بدیهی است بعد از انتخاب هر شماره فرعی در هدر سند ورود به انبار شماره اصلی آن به ترتیب از شماره یک به بالا به صورت اتوماتیک ایجاد خواهد شد.

 • شخص ومرکز:

همچنین ستونهای شخص و مرکز نیز به ترتیب برای نام مرکز ورود کالا مانند تامین کننده و نام پروژه ها قابل استفاده است.البته لازم به توضیح است که ستون مرکز در هدر اسناد ورود انبار می تواند بر اساس نیاز کاربران تعاریف و کاربرد های مختلفی داشته باشد.

 • شماره پرینت:

همچنین ستون ش پ که مخفف شماره پرینت است امکان بی نهایت ریپورت نمایشی و خروجی چاپ برای انواع اسناد ورود به انبار در یک واحد اقتصادی را فراهم می سازد.

توضیحات مربوط به آیتم های اسناد انبار :

 • کالا و مرکز:

در بخش آیتم و پایین اسناد ورود به انبار همانطور که در شکل آن مشخص است پس از تکمیل اطلاعات هدر اسناد ورود به انبار وارد آیتم شده و ابتدا کالاهایی که قبلا در قسمت تعاریف پایه نرم افزار انبار ساما سیستم تعریف کرده بودیم انتخاب می نمائیم نکته قابل ذکر در آیتم اسناد ورود به انبار آن است که ستون مرکز هزینه در آیتمها نیز وجود دارد و این موضوع این امکان را برای کاربران فراهم می کند که از مراکز مختلفی در هر سطر کالا استفاده نمایند به عنوان مثال چنانچه از مرکز هزینه برای مشخص کردن ایستگاه های تولیدی استفاده نموده باشیم شاید کالاهای وارد شده به انبار به قسمت های و ایستگاهای تولیدی مختلفی رفته باشد که در اینصورت با تفکیک میزان جنس ارسال شده به هر ایستگاه تولیدی در سند انبار و با اتصال مرکز هزینه هر ایستگاه تولیدی به کالاهای وارد شده ، کالاهای وارده طبقه بندی می گردند.

اگر کاربری در حال ثبت اطلاعات به صورت دستی در این قسمت باشد میتواند تعداد و فی  را به صورت دستی وارد نماید .

لازم به توضیح است که اگر اسناد انبار را از قسمت های دیگر نرم افزار صادر شده باشد تعداد به صورت اتوماتیک پر میشود.

 • شابلون:

در این قسمت از نرم افزار انبار ساما سیستم امکان تخصیص انواع شابلون سند حسابداری به هر ردیف از رسید انبار وجود دارد.و کاربران مجبور نیستند برای تمامی آیتمهای رسید یک نوع سند حسابداری صادر کنند. همانطور که قبلا نیز توضیح داده شده است امکان شابلون سند حسابداری در فرمهای نرم افزار جامع ساما سیستم در زیر سیستمهای مختلف امکان صدور سند حسابداری اتوماتیک برای هر رویداد مالی ازسایر زیر سیستمهای دیگر نرم افزار جامع ساما سیستم را فراهم می سازد.مثلا شما میتوانید در یک رسید واحد هم موجودی کالا هم موجودی مواد اولیه داشته باشید که با تمایز و تعریف دو مدل شابلون مختلف میتوانید ثبت حسابداری متفاوتی برای هر سطر به صورت جداگانه در نظر بگیرید .

 • تیک نقض:

با استفاده و فعال کردن این گزینه در هر سطر سند ورود به انبار کاربران میتوانند به صورت موقت سطر مربوطه را از رسید حذف نمایند . یعنی با فعال شدن این گزینه تعداد این سطربه موجودی کالا اضافه نمیشود .

مجوز خروج کالا :

در بسیاری از بنگاهای اقتصادی فرآیند خروج انبار در دو مرحله انجام میگیرد . ابتدا موجودی رزرو و بلاک میگردد و سپس با تایید مسئول مربوطه و ارسال کالا ثبت حواله کالا انجام میپذیرد . این فرآیند به کاربران انبار کمک میکند کنترل بهتری روی انبار ها داشته باشند و بتوانند موجودی موثر و در دسترس کالا را از موجودی واقعی انبار متمایز نمایند تا خللی در روند کار ایجاد نشود و به اصطلاح با کمبود موجودی رو به رو نشوند .

در ادامه به توضیح چگونگی ثبت مجوزخروج کالا و رزرو کردن موجودی میپردازیم .

مجوزهای انبار

همانطور که مشاهده میکنید هر سند انبار از دو بخش هدر و آیتم تشکیل شده که در ادامه به توضیح فیلدهای هر قسمت و کاربرد آنها خواهیم پرداخت .

توضیحات مربوط به هدر اسناد انبار :

 • شماره اصلی و فرعی:

در بخش هدر در اسناد انبار دو فیلد ستون شماره اصلی و شماره فرعی وجود دارد که نحوه ارتباط دو شماره بدین صورت است که با انتخاب هر شماره فرعی شماره های اصلی آن از یک شروع شده و نرم افزار انبار ساما سیستم خودش اقدام به صدور شماره اصلی در هر سند انبار با توجه به شماره فرعی آن می کند و از شماره فرعی نیز جهت طبقه بندی اسناد انبار استفاده می شود مثلا در یک واحد اقتصادی می توان اسناد مجوز خروج کالای مربوط به تولید کالا را با فرعی 1 و اسناد مجوز خروج کالای مربوط به فروش را با فرعی 2 علامتگذاری نمود.بدیهی است بعد از انتخاب هر شماره فرعی در هدر مجوز خروج کالا شماره اصلی آن به ترتیب از شماره یک به بالا به صورت اتوماتیک ایجاد خواهد شد.

 • شخص ومرکز:

همچنین ستونهای شخص و مرکز نیز به ترتیب برای نام مرکز خروج کالا مانند مشتری و نام پروژه ها قابل استفاده است.البته لازم به توضیح است که ستون مرکز در هدر مجوز خروج کالا می تواند بر اساس نیاز کاربران تعاریف و کاربرد های مختلفی داشته باشد.

 • شماره پرینت:

همچنین ستون ش پ که مخفف شماره پرینت است امکان بی نهایت ریپورت نمایشی و خروجی چاپ برای انواع مجوز خروج کالا را در یک واحد اقتصادی را فراهم می سازد.

توضیحات مربوط به آیتم های اسناد انبار :

 • کالا و مرکز:

در بخش آیتم و پایین مجوز خروج کالا همانطور که در شکل آن مشخص است پس از تکمیل اطلاعات هدر مجوز خروج کالا وارد آیتم شده و ابتدا کالاهایی که قبلا در قسمت تعاریف پایه نرم افزار انبار ساما سیستم تعریف کرده بودیم انتخاب می نمائیم نکته قابل ذکر در آیتم مجوز خروج کالا آن است که ستون مرکز هزینه در آیتمها نیز وجود دارد و این موضوع این امکان را برای کاربران فراهم می کند که از مراکز مختلفی در هر سطر کالا استفاده نمایند . به عنوان مثال چنانچه از مرکز هزینه برای مشخص کردن پروزه های مختلف استفاده نموده باشیم ، میتوان در یک مجوز خروج کالا به صورت کلی برای ارسال کالا به پروژه های مختلف اقدام نماییم .

اگر کاربری در حال ثبت اطلاعات به صورت دستی در این قسمت باشد میتواند تعداد  را به صورت دستی وارد نماید .

لازم به توضیح است که اگر اسناد انبار را از قسمت های دیگر نرم افزار صادر شده باشد تعداد به صورت اتوماتیک پر میشود.

 • تیک نقض:

با استفاده و فعال کردن این گزینه در هر سطر مجوز خروج کالا کاربران میتوانند به صورت موقت سطر مربوطه را از مجوز حذف نمایند . یعنی با فعال شدن این گزینه تعداد این سطر از موجودی کالا رزرو نمیشود .

ثبت حواله انبار

در این قسمت کابران میتوانند حواله های انبار را که از دیگرزیرسیستمها صادر شده مشاهده کنند و یا یه صورت دستی اقدام به صدور سند جدید حواله کالا نمایند .

حواله انبار

همانطور که مشاهده میکنید هر سند انبار از دو بخش هدر و آیتم تشکیل شده که در ادامه به توضیح فیلدهای هر قسمت و کاربرد آنها خواهیم پرداخت .

توضیحات مربوط به هدر اسناد انبار :

 • شماره اصلی و فرعی:

در بخش هدر در اسناد انبار دو فیلد ستون شماره اصلی و شماره فرعی وجود دارد که نحوه ارتباط دو شماره بدین صورت است که با انتخاب هر شماره فرعی شماره های اصلی آن از یک شروع شده و نرم افزار انبار ساما سیستم خودش اقدام به صدور شماره اصلی در هر سند انبار با توجه به شماره فرعی آن می کند و از شماره فرعی نیز جهت طبقه بندی اسناد انبار استفاده می شود مثلا در یک واحد اقتصادی می توان اسناد خروج کالای مربوط به تولید کالا را با فرعی 1 و اسناد خروج کالای مربوط به فروش را با فرعی 2 علامتگذاری نمود.بدیهی است بعد از انتخاب هر شماره فرعی در هدر خروج کالا شماره اصلی آن به ترتیب از شماره یک به بالا به صورت اتوماتیک ایجاد خواهد شد.

 • شخص ومرکز:

همچنین ستونهای شخص و مرکز نیز به ترتیب برای نام مرکز خروج کالا مانند مشتری و نام پروژه ها قابل استفاده است.البته لازم به توضیح است که ستون مرکز در هدر خروج کالا می تواند بر اساس نیاز کاربران تعاریف و کاربرد های مختلفی داشته باشد.

 • شماره پرینت:

همچنین ستون ش پ که مخفف شماره پرینت است امکان بی نهایت ریپورت نمایشی و خروجی چاپ برای انواع اسناد خروج کالا را در یک واحد اقتصادی را فراهم می سازد.

توضیحات مربوط به آیتم های اسناد انبار :

 • کالا و مرکز:

در بخش آیتم و پایین اسناد حواله انبار همانطور که در شکل آن مشخص است پس از تکمیل اطلاعات هدر حواله خروج کالا وارد آیتم شده و ابتدا کالاهایی که قبلا در قسمت تعاریف پایه نرم افزار انبار ساما سیستم تعریف کرده بودیم انتخاب می نمائیم نکته قابل ذکر در آیتم حواله خروج کالا آن است که ستون مرکز هزینه در آیتمها نیز وجود دارد و این موضوع این امکان را برای کاربران فراهم می کند که از مراکز مختلفی در هر سطر کالا استفاده نمایند . به عنوان مثال چنانچه از مرکز هزینه برای مشخص کردن پروزه های مختلف استفاده نموده باشیم ، میتوان در یک حواله خروج کالا به صورت کلی برای ارسال کالا به پروژه های مختلف اقدام نماییم .

اگر کاربری در حال ثبت اطلاعات به صورت دستی در این قسمت باشد میتواند تعداد  را به صورت دستی وارد نماید .

لازم به توضیح است که اگر اسناد انبار را از قسمت های دیگر نرم افزار صادر شده باشد تعداد به صورت اتوماتیک پر میشود.

 • شابلون:

در این قسمت از نرم افزار انبار ساما سیستم امکان تخصیص انواع شابلون سند حسابداری به هر ردیف از حواله انبار وجود دارد.و کاربران مجبور نیستند برای تمامی آیتمهای حواله یک نوع سند حسابداری صادر کنند. همانطور که قبلا نیز توضیح داده شده است امکان شابلون سند حسابداری در فرمهای نرم افزار جامع ساما سیستم در زیر سیستمهای مختلف امکان صدور سند حسابداری اتوماتیک برای هر رویداد مالی ازسایر زیر سیستمهای دیگر نرم افزار جامع ساما سیستم را فراهم می سازد.مثلا شما میتوانید در یک حواله واحد هم موجودی کالا هم موجودی مواد اولیه داشته باشید که با تمایز و تعریف دو مدل شابلون مختلف میتوانید ثبت حسابداری متفاوتی برای هر سطر به صورت جداگانه در نظر بگیرید .

 • تیک نقض:

با استفاده و فعال کردن این گزینه در هر سطر خروج کالا کاربران میتوانند به صورت موقت سطر مربوطه را از حواله حذف نمایند . یعنی با فعال شدن این گزینه تعداد این سطر از موجودی کالا  کم  نمیشود .

ثبت جا به جایی انبار

از این قسمت از نرم افزار انبار ساما سیستم برای جا به جایی کالا ها بین انبار ها استفاده میشود . این جا به جایی ها ممکن است به صورت مجازی یا واقعی اتفاق بیفتد . بعد از ثبت جا به جایی در این قسمت و صدور سند یک رسید و یک حواله صادر میشود که میتوان این اسناد را در بخش مربوطه مشاهده نمود .جابه جایی انبار

در ادامه به توضیح چگونگی ثبت سند جا به جایی کالا میپردازیم .

همانطور که مشاهده میکنید هر سند انبار از دو بخش هدر و آیتم تشکیل شده که در ادامه به توضیح فیلدهای هر قسمت و کاربرد آنها خواهیم پرداخت .

توضیحات مربوط به هدر اسناد انبار :

 • شماره اصلی و فرعی:

در بخش هدر در اسناد انبار دو فیلد ستون شماره اصلی و شماره فرعی وجود دارد که نحوه ارتباط دو شماره بدین صورت است که با انتخاب هر شماره فرعی شماره های اصلی آن از یک شروع شده و نرم افزار انبار ساما سیستم خودش اقدام به صدور شماره اصلی در هر سند انبار با توجه به شماره فرعی آن می کند و از شماره فرعی نیز جهت طبقه بندی اسناد انبار استفاده می شود مثلا در یک واحد اقتصادی می توان اسناد جا به جایی کالای مربوط به تولید کالا را با فرعی 1 و اسناد جا به جایی کالای مربوط به فروش را با فرعی 2 علامتگذاری نمود.بدیهی است بعد از انتخاب هر شماره فرعی در هدر مجوز خروج کالا شماره اصلی آن به ترتیب از شماره یک به بالا به صورت اتوماتیک ایجاد خواهد شد.

لازم به ذکر است که بعد از صدور اسناد انبار هر جا به جایی ستون های مربوط به شماره رسید و شماره حواله به صورت خودکار پر میشود .

توضیحات مربوط به اطلاعات آیتم ها

 • کالا و مرکز:

در بخش آیتم و پایین جا به جایی کالا همانطور که در شکل آن مشخص است پس از تکمیل اطلاعات هدر جا به جایی کالا وارد آیتم شده و ابتدا از بین کالاهایی که قبلا در قسمت تعاریف پایه نرم افزار انبار ساما سیستم تعریف کرده بودیم انتخاب می نمائیم این کالا به اصطلاح کالای مبدا نام میگیرد سپس اگر از مراکز هزینه برای نظم دهی به اطلاعات و کنترل اسناد استفاده میکنیم مرکز مبدا را انتخاب می نماییم به همین ترتیب اقدام به ثبت کالای مبدا و مرکز مبدا و همچنین میزان جا به جایی را وارد مینماییم .

 • شابلون:

در این قسمت از نرم افزار انبار ساما سیستم امکان تخصیص انواع شابلون سند حسابداری به هر ردیف از جا به جایی کالا وجود دارد.و کاربران مجبور نیستند برای تمامی آیتمهای جا به جایی یک نوع سند حسابداری صادر کنند. همانطور که قبلا نیز توضیح داده شده است امکان شابلون سند حسابداری در فرمهای نرم افزار جامع ساما سیستم در زیر سیستمهای مختلف امکان صدور سند حسابداری اتوماتیک برای هر رویداد مالی ازسایر زیر سیستمهای دیگر نرم افزار جامع ساما سیستم را فراهم می سازد.مثلا شما میتوانید در یک جا به جایی واحد هم موجودی کالا هم موجودی مواد اولیه داشته باشید که با تمایز و تعریف دو مدل شابلون مختلف میتوانید ثبت حسابداری متفاوتی برای هر سطر به صورت جداگانه در نظر بگیرید .

در انتها برای ثبت رسید و حواله از گزینه ثبت اسناد انبار استفاده مینماییم .

ثبت رسید و حواله موقت :

در بسیاری از بنگاه ها اقتصادی به خصوص شرکت های تولیدی فرآیند بررسی و کنترل کیفی کالا وجود دارد . یعنی به هنگام خرید مواد اولیه اجناس وارد انبار قرنطینه میشوند و بعد از مثبت بودن نتایج آزمایش های کنترل کیفی وارد انبار واقعی میشوند . این فرآیند کنترل ممکن است به هنگام خروج کالا نیز اتفاق بیفتد . نرم افزار انبار ساما سیستم برای این امر بخش رسید و حواله موقت را در نظر گرفته . با ثبت اطلاعات در این بخش ها تعداد موجودی کالا کاهش یا افزایش  پیدا نمیکند و فقط در صورتی تاثیر خود را خواهد گذاشت که اسناد اصلی را از روی اسناد موقت صادر نماییم .

همان طور که در عکس ها میبینید فرم مربوط به این قسمت ها کاملا شبیه به رسید و حواله های دائم میباشد به همین دلیل برای آشنایی به ورود اطلاعات در این قسمت ها به قسمت های ثبت حواله و ثبت رسید مراجعه نمایید .

لازم به ذکر است که از رسید و حواله های موقت میتوان استفاده های گوناگون نمود که با توجه به نحوه عملکرد و شکل فرآیند در یک بنگاه اقتصادی میتوان از این قسمت بهره برد .

اصلاح مبلغ حواله ها :

اصلاحیه انبار

قیمت گذاری خروجی های انبار بعد از یک بازه مالی که اسناد قطعی شده و یا قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده و یا نیمه ساخته شده انجام گرفته یکی از مسائل بنگاه های اقتصادی میباشد . نرم افزار انبار ساما سیستم برای این امر امکان ویژه ای را درنظر گرفته که کاربران میتوانند با یک کلیک اسناد خروج انبار را تماما قیمت گذاری نمایند و یا مبالغ قبلی را اصلاح نمایند . همانطور که در عکس بالا مشاهده مینمائید با پر کردن چند فیلتر مانند تاریخ ، انبار ،گروه کالا و … کاربران به راحتی میتوانند مبالغ حواله ها را اصلاح و با نرخ میانگین موزون یا متحرک هر کالا قیمتگذاری مجدد نمایند . کلیه فرآیند محاسبه نرخ میانگین موزون و قیمت گذاری کالا به صورت اتوماتیک میباشد و در صورتی که حواله ها ثبت حسابداری شده باشند ثبت های حسابداری نیز تغییر خواهد کرد.

افتتاحیه انبار :

افتتاحیه انبار

در ابتدای یک دوره مالی نیاز است که تمامی موجودی کالا در انبارهای مختلف به دوره جدید منتقل شود . کاربران نرم افزار انبار ساما سیستم میتوانند با چند کلیک و انتخاب انبار های مختلف تمامی موجودی کالا را به دوره جدید مالی منتقل نمایند . همچنین با انتخاب شابلون که قبلا کاربرد وتعریف آن را در این صفحه توضیح دادیم ، میتوانند همزمان با انتقال موجودی به سال جدید سند حسابداری مربوطه را به صورت خودکار ثبت نمایند .

گزارشات انبار

گزارشاتت انبارداری

گزارش انبار در نرم افزار انبار ساما سیستم یک گزارش مخصوص مدیران ، انبارداران و کاربرانی که با اطلاعات انبار سر و کار دارند میباشد و همانطور که در شکل آن ملاحظه می فرمائید در این گزارش هیچ نیازی به علم حسابداری برای گزارشگیری نبوده و از انواع فیلترهای آن بدون توجه به اینکه برای آیتمهای اسناد انبار از چه شابلون سند حسابداری استفاده گردیده است میتوان استفاده نمود.کاربران اگر نیاز به اطلاع از میزان موجودی کالا ،کاردکس کالا ، میزان بلاک شدن کالا و ده ها گزارش دیگر به صورت ریالی و یا تعدادی داشته باشند بدون نیاز به علم حسابداری  به راحتی میتوانند از این بخش استفاده نمایند . ضمن اینکه در این قسمت کاربران میتوانند انواع خروجی ها با شکل های متفاوت از گزارش ها تهیه نمایند . مانند اکسل پی دی اف و … .

گزارشات اسنادی انبار:

گزارش اسنادی انبار در واقع همان گزارش حسابداری انبار است که این گزارش مخصوص حسابداران بوده و یک گزارش تخصصی است که در آن محوریت گزارشگیری از اسناد انبار این موضوع است که چه ثبتی بابت هر سند انبارانجام گردیده است.به عبارت دیگر همانطور که در شکل گزارشگیری آن ملاحظه می فرمائید گزارشات ورود و خروج و کاردکس و … اسناد انبار بر اساس حسابهای انتخابی خواهد بود مثلا در یک بنگاه اقتصادی حواله ها و رسید های موجودی مواد اولیه و کالای ساخته شده در نرم افزار ساما سیستم با حساب های متفاوتی ثبت سند میشوند که کاربران برای تهیه گزارش و تمایز بین این حساب های مختلف به راحتی میتوانند از این گزارش استفاده نمایند . ضمن اینکه در این قسمت کاربران میتوانند انواع خروجی ها با شکل های متفاوت از گزارش ها تهیه نمایند . مانند اکسل پی دی اف و … .

توضیحات ارائه شده خلاصه و مختصر توضیحی درباره امکانات کلی نرم افزار انبار ساماسیستم بود . مخاطبان محترم و عزیز در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانند با این شرکت تماس برقرار کنند و در صورت نیاز دموی نرم افزار را به صورت حضوری و یا با استفاده از نرم افزار های ریموت مشاهده نمایند.