نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری چیست؟

 نرم افزاری می باشد که ” وظیفه کنترل وضعیت وجوه نقد ، انواع اسناد دریافتنی و پرداخت را برعهده دارد و نیز فرآیند های دریافت و پرداخت را کاملا مکانیزه می کند.”

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری چه ویژگی هایی دارد؟

 1. با نرم افزار خزانه داری انواع حساب ها را می توان معرفی کرد و برای هر حالت از نوع حساب به صورت جداگانه سرفصل های حسابداری را برای آن مشخص کرد.
 2. تعریف دسته چک ها امکان پذیر می باشد و روند صادر کردن عملیات بانکی برای چک ها را می توان کنترل و مدیریت کرد.
 3. برای هر کاربر سطح دسترسی خزانه های حسابداری را می توان تنظیم کرد.
 4. امضا کنندگانی را به صورت جدا می توان از اسناد و عملیات در هر مرحله تعریف کرد.

نرم افزار خزانه داری امکان برقراری ارتباط با سیستم های در آمدی ایران را دارد.

امکانات نرم افزار خزانه داری ساما سیستم

با توجه به کاهش میزان معاملات وجه نقد و افزایش روز افزون اوراق بهادار در معاملات تجاری نیاز به طبقه بندی و برنامه ریزی و گزارشگیری انواع اوراق بهادار در تمامی بنگاههای اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی وجود دارد که این مهم توسط نرم افزار خزانه داری انجام می پذیرد.
لازم به توضیح است زیر سیستم خزانه داری، نرم افزار جامع ساما سیستم یکی از کارا ترین و اصولی ترین نرم افزارهای خزانه داری موجود در ایران است. چرا که مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری و نیازهای روز مدیران طراحی گردیده است.

انواع اوراق بهادار برای سیستم خزانه داری :

قبل از آشنایی با زیر سیستم لازم است که با انواع اوراق بهادار قابل طبقه بندی آشنا شوید که به شرح ذیل است:

در اینجا به کاربرد عملی زیر سیستم خزانه داری نرم افزار جامع ساما سیستم و شرح جریان عملکرد خزانه داری می پردازیم:

 • در دو قسمت بالای نرم افزار دو بخش لیست چکهای موجود و لیست چکهای پاس شده وجود دارند که مربوط به گزارشگیری انواع اوراق بهادار می باشد که توسط کاربران حرفه ای به صورت دستی به ثبت رسیده اند.
  لازم به توضیح است این نوع از گزارشگیری فقط زمانی امکان پذیر است که خزانه دار کاربر حرفه ای بوده و آشنا با حسابداری باشد و به عبارت دیگر هیچ گونه ورود اطلاعاتی راجع به انواع اوراق بهادار به صورت دستی  وارد نمی شود.(یعنی گزارش از اوراق بهادار با توجه به انواع حسابهای گردش یافته مرتبط با اوراق ذکر شده)که این گزارش قابلیت طبقه بندی در خزانه داری را بالا می برد. به عنوان مثال شما می تواند انواع اسناد در جریان وصول را با معین حساب هر بانک تفکیک نمائید.
 • قابلیت دیگر این گزارش ورود به سندهای حسابداری صادر شده از گزارش تهیه شده و انجام تغییرات لازم در سند و مجددا بازگشت به فرم گزارش در نرم افزار خزانه داری می باشد.

نرم افزار خزانه داری و اطلاعا کامل نرم افزار خزانه داری

 • بخش بعدی درخواست پرداخت می باشد. لازم به توضیح است که با توجه به تعداد بالای تامین کنندگان کالا و خدمات مانند پرسنل و پیمانکاران و فروشندگان انواع کالاو خدمات و متفاوت بودن زمان و نوع تسویه حساب در هر یک از آنها و یا حتی پرداختهای علی الحساب و انواع پیش پرداختها فرآیند کنترل داخلی و نظارت بر عملکرد خزانه دار در تمامی بنگاه های اقتصادی الزامی است که زیر سیستم با فرم درخواست پرداخت از مرجع تصمیم گیرنده و صلاحیت دار در انجام این موضوع مدیران را یاری می رساند. برای مثال می توان پرداخت هر گونه اوراق بهادار  اشخاص ثالث را منوط به صدور درخواست پرداخت از مرجع بالاتر نمود.

گزارشاتی که نرم افزار خزانه ارائه می دهد:

 1. این نرم افزار این قابلیت را دارد که گزارشی از عملیات نقدی که مرتبط با تسویه ی فاکتور است را نمایش دهد.
 2. این امکان را دارد که اسناد پرداختی و یا دریافتی که توسط اشخاص مختلف دریافت می شود را براساس این اشخاص تفکیک کند
 • بخش بعدی زیر سیستم خزانه داری مربوط به ورود اطلاعات دریافت و پرداخت انواع اوراق بهادار مانند چک و سفته و ضمانتنامه ها است که به شرح هر کدام از آنها می پردازیم:

دریافت چک در نرم افزار  :

در این قسمت از نرم افزار انواع چک دریافتی از مشتریان بابت کالاها و خدمات ارانه شده ثبت می گردد که شامل اجزاء ذیل است:
ندیکاتور: شماره ترتیب ورود چکهای دریافتی بنگاه اقتصادی می باشد که یک مساله مهم در تمامی واحدهای اقتصادی است که در ردیابی و ترتیب وقوع رویداد مالی مربوط به دریافت چک کمک می نماید.

دریافت وجوه نقد :

در این قسمت از نرم افزار خزانه داری دریافت وجوه نقد طبقه بندی می گردد.که البته با توجه به نحوه مبادلات امروز میان بنگاه های اقتصادی این قسمت از نرم افزار بیشتر زمان واریز نقدی وجوه حسابهای بانکی از طرف مشتریان مورد استفاده قرار خواهد گرفت و دریافت وجه نقد صندوق شرکت معمولا در مبالغ پایین و کمتر اتفاق خواهد افتاد.

دریافت سفته :

یکی دیگر از اوراق بهادار که در مبادلات تجاری امروز دنیا کاربرد دارد سفته است که درآن یک نفر به عنوان متعهد و یک نفر به عنوان دینفع این اوراق تجاری وجود دارد همچنین تاریخ سررسید و تاریخ صدور و آدرس قانونی محل پرداخت و متعهد همچنین سقف مبلغ مورد نظر می باشد. لازم به ذکر است سفته یک اوراق تجاری دولتی است و از اعتبار بیشتری نسبت چک در قانون تجارت ایران برخوردار است لکن در عرف جامعه بابت مطالبات و یا بدهیهای واحد تجاری بیشتر از چک استفاده می شود.

سفته در نرم افزار خزانه داری ساما سیستم دارای مشخصات ذیل است:

اندیکاتور: شماره سریال دفتر سفته های وارده است.
شماره: همان شماره سریال چاپی سفته وارده است.
سررسید: که می تواند تاریخ مشخصی جهت پرداخت بدهی متعهد به ذینفع سفته و یا عندالمطالبه باشد (یعنی هرگاه ذینفع سفته درخواست نمود.)
مبلغ: که مبلغ بدهی و یا طلب در آن مشخص شده و نباید از سقف اعتبار تعیین شده در اوراق سفته بیشتر باشد درغیر این صورت سفته ابطال می گردد.
کد شخص و مرکز: با توجه به اینکه در سفته دو شخص وجود دارد و با توجه به شخصیت واحد گزارشگر چنانچه سفته بابت مطالبات دریافت شود.در نام شخص باید نام مشتری قید شود (یعنی متعهد) و چنانچه شخصیت واحد گزارشگر مربوط به پرداخت بدهی است در نام شخص نام تامین کننده قید شود(یعنی متعهد) به طور کلی نام متعهد در قسمت شخص درج می گردد و نام ذینفع همان نام خود واحد تجاری است که می تواند به عنوان یک مرکز هزینه تعریف می گردد.
بابت: موضوعی که سفته بابت آن دریافت و یا پرداخت می گردد.
تاریخ صدور: همان تاریخ دریافت و یا ارائه سفته ذینفع آن می باشد.
کد شابلون: همان شماره فرمی است که بابت سفته صادره سند حسابداری مربوطه را انتخاب می کنیم.
شماره سند: پس از صدور سند حسابداری سفته درج شده شماره سند حسابداری به صورت اتوماتیک در آن می افتد.

اجزاء ضمانتنامه ها در نرم افزار خزانه داری

اندیکاتور: شماره سریال دفتر ضمانتنامه ها می باشد.
شماره : شماره سریال ضمانتنامه صادره توسط بانک در این قسمت درج می گردد.
سررسید : تاریخ مشخصی است که در آن متعهد ضمانتنامه موظف است کالا و خدمت خود را به ذینفع آن ارائه داده و ضمانتنامه را پس از دریافت از ذینفع به بانک مسترد نموده و ابطال نماید.
مبلغ : همان مبلغ مورد تعهد و یا مورد معامله طرفین ضمانتنامه است.
کد و نام شخص ذینفع : شخصی که از بابت ضمانتنامه صادره از متعهد آن طلبکار است.
کد و نام مرکز : یک نوع حوزه شناور جهت طبقه می باشد که بسته به نیاز شرکت می تواند برای هر کاری استفاده شود. مثلا نام شهرها در مرکز هزینه تعریف و ضمانتنامه ها را با آن طبقه بندی نمود.
بابت : همان موضوعی است که ضمانتنامه بابت آن صادر گردیده است.
تاریخ صدور : همان تاریخ ایجاد تعهد و تاریخ وقوع رویداد مالی است.
کد متعهد : همان متعهد پرداخت وجه ضمانتنامه می باشد.
نوع ضمانتنامه : همان طبقه بندی انواع ضمانتنامه می باشد که پیشتر توضیح داده شد.
مدت ضمانتنامه : فاصله بین تاریخ صدور ضمانتنامه و تاریخ سررسید آن است.
کد شابلون : شماره فرم سند حسابداری انتخابی برای ضمانتنامه صادره است.
شماره سند : شماره سند حسابداری ثبت شده در حسابداری به صورت اتومات در این قسمت درج می گردد.
با توجه به توضیحات فوق لازم به توضیح است که بخش پرداخت نیز به مانند بخش دریافت و با تمام گزینه های گفته شده در فوق می باشد.

پس از موارد فوق به قسمت گزارش گیری نرم افزار خزانه داری می رسیم که به دو صورت گزارش خزانه داری و گزارش اسنادی خزانه داری می باشد.

گزارش خزانه داری: این گزارش بدون توجه به داشتن دانش حسابداری و مالی برای خزانه داران قابل استفاده می باشد که می توانند با استفاده از انواع فیلتر و تنوع موجود درآن صرفا از انواع گزارشات اوراق بهادار بدون توجه به آنکه برای آن سند حسابداری صادر شده یا نشده باشد را تهیه نمایند.شکل ذیل این گزارش و فیلترهای موجود آن را نمایش می دهد.

گزارش اسنادی خزانه داری:این گزارش از اوراق بهادار با توجه به سندهای حسابداری صادر شده برای انواع اوراق و همچنین با توجه به حسابهای گردش یافته با هر فرم قابل تهیه می باشد.لازم به توضیح است در واقع این گزارش را می توان گزارش حسابداری خزانه داری نامگذاری نمود که صرفا حسابداران قادر به استفاده از آن می باشند.

نکته:با قیاس بین گزارش خزانه داری و گزارش اسنادی خزانه داری می توان به اوراق بهاداری که برای آنها سند حسابداری صادر نشده است پی برد.

بخش بعدی نرم افزار خزانه داری تعاریف پایه مربوط و مورد نیاز واحد خزانه داری است که به شرح ذیل است:

تعریف اشخاص و گروه بندی آن:در این قسمت کلیه افرادی که به هر نحو با اوراق بهادار در آتی ارتباط پیدا می نمایند تعریف شده و می توان به صورت دلخواه اشخاص تعریف شده را گروه بندی نمود.شکل ذیل گویای این مهم می باشد.

با توجه به انواع توضیحات گفته شده و برخی امکانات جانبی “نرم افزار خزانه داری ساما سیستم” می توان گفت که این زیر سیستم در این موضوع به طور کامل نیازهای واحدهای تجاری را مرتفع می سازد.

منوی تنظیمات نرم افزار خزانه داری و راهنمای نرم افزار خزانه داری ساما سیستم

منوی تنظیمات نرم افزار خزانه داری ساما سیستم

در اکثر شرکت ها ، بالای 80 درصد از رویدادهای مالی منجر به جا به جا شدن وجه نقد و یا چک می شود، از این رو سیستم خزانه داری یک نرم افزار مالی اداری یکی از مهمترین قسمت های در اختیار کاربر می باشد.
در نرم افزار خزانه داری ساما سیستم سعی شده با بالا بردن قدرت مانور کاربر امکان پیاده سازی انواع جا به جایی های وجه نقد و اوراق بهادار ایجاد شود.

نرم افزار خزانه داری

امکان پیاده سازی انواع جا به جایی های وجه نقد و اوراق بهادار

شما می توانید با استفاده از نرم افزار خزانه داری برای انواع دریافت و پرداخت وجه نقد و همچنین هزینه های خود را وارد نمایید و سپس به شکل دلخواه ثبت سند نمایید.

نرم افزار خزانه داری و راهنمای نرم افزار خزانه داری ساما سیستم

وارد کردن انواع دریافت و پرداخت وجه نقد و همچنین هزینه ها

با افتتاحیه خزانه داری ساما شما می توانید کلیه اسناد خزانه داری بلا تکلیف سال قبل را بدون نیاز به ورود و اطلاعات با یک کلیک به سال جدید منتقل کنید.

راهنمای نرم افزار خزانه داری ساما سیستم

منتقل کردن کلیه اسناد خزانه داری بلا تکلیف سال قبل را بدون نیاز به ورود اطلاعات

در نهایت شما با استفاده از گزارش نرم افزار خزانه می توانید هر گزارش دلخواه از هر مدل ثبت خزانه داری تهیه فرمایید.
راهنمای نرم افزار خزانه داری ساما سیستم

تهیه کردن گزارش دلخواه از هر مدل ثبت خزانه داری

راهنمای نرم افزار خزانه داری ساما سیستم

آیتم های ثبت حسابداری اسناد خزانه داری

بهترین نرم افزار خزانه داری :

امکان صدور اسناد خزانه داری از داخل سند حسابداری برای کاربران حرفه ای و امکان صدور اسناد خزانه توسط خزانه دار که از حسابداری اطلاعاتی ندارد.

امکان صدور اسناد دریافت و پرداخت وجوه نقد توسط خزانه دار

امکان صدور سفته های دریافتی و پرداختی توسط خزانه دار و طبقه بندی آن به شرح ذیل :
الف: پاس شده
ب: واخواست شده
ج: ابطال شده

صدور سفته های دریافتی و پرداختی توسط خزانه دار و طبقه بندی آن توسط به شرح ذیل :

الف: ضمانتنامه شرکت در مناقصه
ب: ضمانت نامه پیش پرداخت
ج: ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
و…