نرم افزار خزانه داری

خانه » نرم افزار خزانه داری
نرم افزار خزانه داری 2018-10-02T13:23:57+00:00

با توجه به کاهش میزان معاملات وجه نقد و افزایش روز افزون اوراق بهادار در معاملات تجاری نیاز به طبقه بندی و برنامه ریزی و گزارشگیری انواع اوراق بهادار در تمامی بنگاههای اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی وجود دارد که این مهم توسط نرم افزار خزانه داری انجام می پذیرد. لازم به توضیح است زیر سیستم خزانه داری نرم افزار جامع ساما سیستم یکی از کارا ترین و اصولی ترین نرم افزارهای خزانه داری موجود در ایران است. چرا که مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری و نیازهای روز مدیران طراحی گردیده است.

قبل از آشنایی با زیر سیستم خزانه داری لازم است که با انواع اوراق بهادار قابل طبقه بندی در زیر سیستم خزانه داری آشنا شوید که به شرح ذیل است:

 1. اسناد دریافتنی از مشتریان
 2. اسناد پرداختنی به تامین کنندگان
  • ضمانتنامه ها شامل :

  • ضمانت نامه شرکت در مناقصه
  • ضمانت نامه پیش پرداخت
  • ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

با توجه به توضیحات فوق به کاربرد عملی زیر سیستم خزانه داری نرم افزار جامع ساما سیستم و شرح جریان عملکرد خزانه داری می پردازیم:

در دو قسمت بالای نرم افزار خزانه داری دو بخش لیست چکهای موجود و لیست چکهای پاس شده وجود دارند که مربوط به گزارشگیری انواع اوراق بهادار می باشد که توسط کاربران حرفه ای به صورت دستی در نرم افزار حسابداری به ثبت رسیده اند.لازم به توضیح است این نوع از گزارشگیری فقط زمانی امکان پذیر است که خزانه دار کاربر حرفه ای بوده و آشنا با حسابداری باشد و به عبارت دیگر هیچ گونه ورود اطلاعاتی راجع به انواع اوراق بهادار به صورت دستی در نرم افزار خزانه داری وارد نمی شود.

همانطور که در فوق ملاحظه می فرمائید در شکل بالا فیلترهایی همچون تاریخ صدور و سررسید شماره چک و شماره حساب وجود دارد که فیلترهای مربوط به گزارش خزانه داری بدون توجه به حسابهای گردش یافته مربوط به اوراق بهادار می باشند و با اضافه شدن فیلتر کد حساب و طرف حساب گزارش مربوط به چکهای موجود و پاس شده یک گزارش حسابداری خزانه داری می گردد.(یعنی گزارش از اوراق بهادار با توجه به انواع حسابهای گردش یافته مرتبط با اوراق ذکر شده)که این گزارش قابلیت طبقه بندی در خزانه داری را بالا می برد به عنوان مثال شما می تواند انواع اسناد در جریان وصول را با معین حساب هر بانک تفکیک نمائید.قابلیت دیگر این گزارش ورود به سندهای حسابداری صادر شده از گزارش تهیه شده و انجام تغییرات لازم در سند و مجددا بازگشت به فرم گزارش در خزانه داری می باشد.

بخش بعدی نرم افزار خزانه داری درخواست پرداخت می باشد. لازم به توضیح است که با توجه به تعداد بالای تامین کنندگان کالا و خدمات مانند پرسنل و پیمانکاران و فروشندگان انواع کالاو خدمات و متفاوت بودن زمان و نوع تسویه حساب در هر یک از آنها و یا حتی پرداختهای علی الحساب و انواع پیش پرداختها فرآیند کنترل داخلی و نظارت بر عملکرد خزانه دار در تمامی بنگاه های اقتصادی الزامی است که زیر سیستم خزانه داری با فرم درخواست پرداخت از مرجع تصمیم گیرنده و صلاحیت دار در انجام این موضوع مدیران را یاری می رساند. به عنوان مثال می توان پرداخت هر گونه اوراق بهادار به اشخاص ثالث را منوط به صدور درخواست پرداخت از مرجع بالاتر نمود.

همانطور که در شکل فوق ملاحظه می کنید تعداد درخواستها و شماره هر کدام و شخص ذینفع و محل خرج نشان داده شده است که مدیران با استفاده از فرم فوق می توانند واحد خزانه داری را تحت کنترل درآورند.

بخش بعدی زیر سیستم خزانه داری مربوط به ورود اطلاعات دریافت و پرداخت انواع اوراق بهادار مانند چک و سفته و ضمانتنامه ها است که به شرح هر کدام از آنها می پردازیم:

دریافت چک در نرم افزار خزانه داری : در این قسمت از نرم افزار انواع چک دریافتی از مشتریان بابت کالاها و خدمات ارانه شده ثبت می گردد که شامل اجزاء ذیل است:

 • اندیکاتور: شماره ترتیب ورود چکهای دریافتی به بنگاه اقتصادی می باشد که یک مساله مهم در تمامی واحدهای اقتصادی است که در ردیابی و ترتیب وقوع رویداد مالی مربوط به دریافت چک کمک می نماید.
 • شماره چک: شماره اختصاصی درج شده برای چکها یکی از مهمترین موارد درج شده بر روی آنهاست.
 • تاریخ سررسید: تاریخ سررسید وصول چکها در این قسمت درج می گردد.
 • مبلغ چک: یکی از انواع موارد مهم طبقه بندی در چکها می باشد.
 • شماره حساب: شماره حساب صاحب چک در این سمت ثبت می گردد.
 • نام بانک و شعبه: مشخصات بانک و شعبه آن در این قسمت درج می گردد.
 • کد و نام شخص: در این قسمت نام مشتری و یا شخصی که چک از آن دریافت شده است درج می گردد.
 • کد مرکز: مرکز هزینه یکی از موارد دسته بندی اسناد دریافتنی می باشد به عنوان مثال می توان با زدن نام شهرستانها به عنوان مرکز هزینه چکهای هر شهر را به طور جداگانه دسته بندی نمود.
 • بابت: یکی از مهمترین موضوعی که در طبقه بندی چکهای دریافتی موثر است این است که چک دریافتی بابت چه کاری دریافت شده است که با توجه به این مهم تشخیص ثبت حسابداری چک دریافتی تسهیل می گردد.
 • تاریخ صدور: به عبارتی همان تاریخ دریافت چک از مشتری و تاریخ صدور سند حسابداری می باشد.
 • کد شابلون: منظور از کد شابلون کد تعیین کننده حساب بدهکار و بستانکار مربوط به چک دریافتی می باشد.
 • شماره سند: شماره سند حسابداری که رویداد مالی چک دریافتی بر اساس شابلون تعیین شده در آن ثبت گردیده است در این قسمت مشخص میشود.

دریافت وجوه نقد : در این قسمت از نرم افزار خزانه داری دریافت وجوه نقد طبقه بندی می گردد.که البته با توجه به نحوه مبادلات امروز میان بنگاه های اقتصادی این قسمت از نرم افزار بیشتر زمان واریز نقدی وجوه به حسابهای بانکی از طرف مشتریان مورد استفاده قرار خواهد گرفت و دریافت وجه نقد به صندوق شرکت معمولا در مبالغ پایین و کمتر اتفاق خواهد افتاد.که شامل اجزاء ذیل است :

 • شماره اندیکاتور دفتر دریافت وجوه نقدی که در آن شماره سریال و ترتیب دفتر دریافت وجوه نقد نزد خزانه داران ثبت می گردد.که از نظر ترتیب ورود وجوه نقد به شرکت حائز اهمیت است.
 • شماره: همان شماره فیش نقدی واریزی به حساب بانک و یا شماره رسید دریافت وجه نقدی از مشتری می باشد.
 • مبلغ: مبلغ واریزی به بانک و یا پرداختی به صندوق در این قسمت ثبت می گردد.
 • نام بانک و شعبه: همان بانک و شعبه ای است که وجه نقد به آن واریز گردیده است.
 • کد و عنوان شخص: نام مشتری و یا شخص واریز کننده و یا پرداخت کننده وجه به ما می باشد.
 • کد مرکز: یک امکان برای طبقه بندی وجوه نقد واریزی به شرکت می باشد که می توان با توجه به وضعیت شرکت از آن جهت موضوعات مختلفی استفاده نمود مثلا نام شهرها را در مراکز هزینه برای طبقه بندی دریافت وجوه تعریف نمود و …
 • بابت: موضوعی که بابت آن وجوه از اشخاص ثالث دریافت گردیده است در این قسمت توضیح داده میشود.لازم به توضیح است این موضوع در نحوه شناسایی شابلون سند حسابداری موثر است.
 • تاریخ صدور: همان تاریخ واریز و یا پرداخت وجه نقد به شرکت است به عبارت دیگر تاریخ صدور همان تاریخ وقوع رویداد مالی است.
 • کد شابلون: کد فرم سند حسابداری انتخاب شده برای صدور سند حسابداری دریافت وجه نقد است.
 • شماره سند: شماره سند حسابداری مربوط به دریافت وجه نقد دراین قسمت به طور اتومات درج می گردد.

دریافت سفته : یکی دیگر از اوراق بهادار که در مبادلات تجاری امروز دنیا کاربرد دارد سفته است که درآن یک نفر به عنوان متعهد و یک نفر به عنوان دینفع این اوراق تجاری وجود دارد همچنین تاریخ سررسید و تاریخ صدور و آدرس قانونی محل پرداخت و متعهد همچنین سقف مبلغ مورد نظر می باشد. لازم به ذکر است سفته یک اوراق تجاری دولتی است و از اعتبار بیشتری نسبت به چک در قانون تجارت ایران برخوردار است لکن در عرف جامعه بابت مطالبات و یا بدهیهای واحد تجاری بیشتر از چک استفاده می شود. سفته در نرم افزار خزانه داری ساما سیستم دارای مشخصات ذیل است:

 • اندیکاتور: شماره سریال دفتر سفته های وارده است.
 • شماره: همان شماره سریال چاپی سفته وارده است.
 • سررسید: که می تواند تاریخ مشخصی جهت پرداخت بدهی متعهد به ذینفع سفته و یا عندالمطالبه باشد (یعنی هرگاه ذینفع سفته درخواست نمود.)
 • مبلغ: که مبلغ بدهی و یا طلب در آن مشخص شده و نباید از سقف اعتبار تعیین شده در اوراق سفته بیشتر باشد د رغیر این صورت سفته ابطال می گردد.
 • کد شخص و مرکز: با توجه به اینکه در سفته دو شخص وجود دارد و با توجه به شخصیت واحد گزارشگر چنانچه سفته بابت مطالبات دریافت شود.در نام شخص باید نام مشتری قید شود (یعنی متعهد) و چنانچه شخصیت واحد گزارشگر مربوط به پرداخت بدهی است در نام شخص نام تامین کننده قید شود(یعنی متعهد) به طور کلی نام متعهد در قسمت شخص درج می گردد و نام ذینفع همان نام خود واحد تجاری است که می تواند به عنوان یک مرکز هزینه تعریف می گردد.
 • بابت: موضوعی که سفته بابت آن دریافت و یا پرداخت می گردد.
 • تاریخ صدور: همان تاریخ دریافت و یا ارائه سفته به ذینفع آن می باشد.
 • کد شابلون: همان شماره فرمی است که بابت سفته صادره سند حسابداری مربوطه را انتخاب می کنیم.
 • شماره سند: پس از صدور سند حسابداری سفته درج شده شماره سند حسابداری به صورت اتوماتیک در آن می افتد.

ضمانت نامه : یکی دیگر از اوراق بهادار که فی مابین واحدهای تجاری رد و بدل می شود انواع ضمانتنامه می باشد.واحد خزانه داری هر بنگاه اقتصادی ممکن است اقدام به صدور و یا دریافت ضمانتنامه بنماید.در ضمانتنامه نیز دو طرف ذینفع و متعهد وجود دارند.ضمانتنامه زمانی بین واحدهای تجاری مبادله می گرددکه درآن شخص متعهد بایستی کاری را درآینده برای ذینفع ضمانتنامه انجام داده و یا کالایی را به ایشان در سررسید معینی تحویل نماید و از طرفی ذینفع مجبور است وجهی را به متعهد قبل از اتمام کار پرداخت نماید که از این بابت و برای تضمین پرداخت وجه درخواست ضمانتنامه از متعهد خواهد نمود در ضمانتنامه ها بانکها تضمین پرداخت وجه ضمانتنامه را در سررسید معینی از طرف متعهد برای ذینفع انجام می دهند.ضمانتنامه ها درانواع مختلف ذیل صادر می شوند:

 • ضمانتنامه شرکت در مناقصه : که در آن برگزارکننده مناقصه به جهت متعهد بودن شرکت کنندگان در مناقصه به قیمتهای پیشنهادی خود از آنها ضمانتنامه شرکت در مناقصه دریافت می نمایند.
 • ضمانتنامه پیش پرداخت : در زمانی که دریافت کننده کالا و یا خدمت (ذینفع)مجبور به پرداخت مبالغ علی الحساب به متعهد می گردد از بابت ضمانت آنکه بابت پول پرداختی کارمورد نظر و یا کالا از متعهد در سررسید دریافت می نماید از ایشان ضمانتنامه پیش پرداخت دریافت می نماید.
 • ضمانت نامه حسن انجام کار:برای گارانتی و سالم بودن محصول و یا پروژه از انجام دهنده کار دریافت می گردد.که دارای مدت معینی بعد از اتمام کار و یا دوره گارانتی می باشد.

با توجه به توضیحات مقدماتی فوق به تشریح اجزاء ضمانتنامه ها در نرم افزار خزانه داری ساما سیستم می پردازیم.

که به شرح ذیل است:

 • اندیکاتور: شماره سریال دفتر ضمانتنامه ها می باشد.
 • شماره : شماره سریال ضمانتنامه صادره توسط بانک در این قسمت درج می گردد.
 • سررسید : تاریخ مشخصی است که در آن متعهد ضمانتنامه موظف است کالا و خدمت خود را به ذینفع آن ارائه داده و ضمانتنامه را پس از دریافت از ذینفع به بانک مسترد نموده و ابطال نماید.
 • مبلغ : همان مبلغ مورد تعهد و یا مورد معامله طرفین ضمانتنامه است.
 • کد و نام شخص ذینفع : شخصی که از بابت ضمانتنامه صادره از متعهد آن طلبکار است.
 • کد و نام مرکز : یک نوع حوزه شناور جهت طبقه می باشد که بسته به نیاز شرکت می تواند برای هر کاری استفاده شود. مثلا نام شهرها در مرکز هزینه تعریف و ضمانتنامه ها را با آن طبقه بندی نمود.
 • بابت : همان موضوعی است که ضمانتنامه بابت آن صادر گردیده است.
 • تاریخ صدور : همان تاریخ ایجاد تعهد و تاریخ وقوع رویداد مالی است.
 • کد متعهد : همان متعهد پرداخت وجه ضمانتنامه می باشد.
 • نوع ضمانتنامه : همان طبقه بندی انواع ضمانتنامه می باشد که پیشتر توضیح داده شد.
 • مدت ضمانتنامه : فاصله بین تاریخ صدور ضمانتنامه و تاریخ سررسید آن است.
 • کد شابلون : شماره فرم سند حسابداری انتخابی برای ضمانتنامه صادره است.
 • شماره سند : شماره سند حسابداری ثبت شده در حسابداری به صورت اتومات در این قسمت درج می گردد.

با توجه به توضیحات داده شده راجع به تک تک سلولهای مندرج در قسمتهای دریافت چک و دریافت وجوه نقد و دریافت سفته و دریافت ضمانتنامه لازم به توضیح است که انواع حالتهای مختلفی که می تواند برای موارد گفته شده پس از دریافت آن اتفاق بیفتد به شرح ذیل است:

 • چک دریافتی ممکن است خرج شود و یا نقد شود و یا به حساب بانک واگذار شود که ممکن است چک واگذار شده وصول شده و یا برگشت بخورد.که تمامی این حالتها در قسمت بالای فرم دریافت چک دیده شده که با زدن هر کدام می توانیم آیتم های مربوط به آن موضوع را مشاهده نماییم.شکل های ذیل این مهم را نشان می دهند.
 • سفته دریافتی ممکن است در سررسید پاس شده و یا واخواست گردیده و یا ابطال گردد. که به مانند دریافت چک تمامی حالتهای گفته شده در بالای فرم آن دیده شده که با کلیک بر روی هر کدام می توانیم آیتم های تشکیل دهنده آن را ببینیم.
 • ضمانتنامه صادره ممکن است در سررسید با انجام تعهد از طرف متعهد آن ابطال شده و یا با عدم انجام تعهد توسط ذینفع ضبط گردد.

با توجه به توضیحات فوق لازم به توضیح است که بخش پرداخت نرم افزار خزانه داری ساما سیستم نیز به مانند بخش دریافت و با تمام گزینه های گفته شده در فوق می باشد.

پس از موارد فوق به قسمت گزارش گیری نرم افزار خزانه داری می رسیم که به دو صورت گزارش خزانه داری و گزارش اسنادی خزانه داری می باشد.

گزارش خزانه داری: این گزارش بدون توجه به داشتن دانش حسابداری و مالی برای خزانه داران قابل استفاده می باشد که می توانند با استفاده از انواع فیلتر و تنوع موجود درآن صرفا از انواع گزارشات اوراق بهادار بدون توجه به آنکه برای آن سند حسابداری صادر شده یا نشده باشد را تهیه نمایند.شکل ذیل این گزارش و فیلترهای موجود آن را نمایش می دهد.

گزارش اسنادی خزانه داری:این گزارش از اوراق بهادار با توجه به سندهای حسابداری صادر شده برای انواع اوراق و همچنین با توجه به حسابهای گردش یافته با هر فرم قابل تهیه می باشد.لازم به توضیح است درواقع این گزارش را می توان گزارش حسابداری خزانه داری نامگذاری نمود که صرفا حسابداران قادر به استفاده از آن می باشند. که درشکل ذیل این گزارش نمایش داده شده است.

نکته:با قیاس بین گزارش خزانه داری و گزارش اسنادی خزانه داری می توان به اوراق بهاداری که برای آنها سند حسابداری صادر نشده است پی برد.

بخش بعدی نرم افزار خزانه داری تعاریف پایه مربوط و مورد نیاز واحد خزانه داری است که به شرح ذیل است:

تعریف شابلون خزانه داری:این قسمت مربوط به تعرف انواع فرمی است که با استفاده از آنها می توان برای تک تک اوراق بهادار سند حسابداری صادر نمود.شکل ذیل گویای این مهم خواهد بود.

تعریف دسته چک:در این قسمت سریال اولین و آخرین هر دسته چک واحد تجاری جهت کنترل چکهای صادره و ابطالی وارد می گردد.شکل ذیل گویای این مهم خواهد بود.

تعریف اشخاص و گروه بندی آن:در این قسمت از نرم افزار خزانه داری کلیه افرادی که به هر نحو با اوراق بهادار در آتی ارتباط پیدا می نمایند تعریف شده و می توان به صورت دلخواه اشخاص تعریف شده را گروه بندی نمود.شکل ذیل گویای این مهم می باشد.

تعرف مراکز هزینه:حوزه ای است شناور در نرم افزار خزانه داری که بر اساس آن می توان انواع گروه بندی مختلف را برای طبقه بندی بیشتر اوراق بهادار انجام داد.شکل ذیل گویای این مهم می باشد.

با توجه به انواع توضیحات گفته شده و برخی امکانات جانبی نرم افزار خزانه داری ساما سیستم می توان گفت که این زیر سیستم در این موضوع به طور کامل نیازهای واحدهای تجاری را مرتفع می سازد.

فرم اصلی در نرم افزار خزانه داری

در اکثر شرکت ها ، بالای 80 درصد از رویدادهای مالی منجر به جا به جا شدن وجه نقد و یا چک می شود، از این رو سیستم خزانه داری یک نرم افزار مالی اداری یکی از مهمترین قسمت های در اختیار کاربر می باشد.
در نرم افزار خزانه داری ساما سیستم سعی شده با بالا بردن قدرت مانور کاربر امکان پیاده سازی انواع جا به جایی های وجه نقد و اوراق بهادار ایجاد شود.

شابلون خزانه داری

شما می توانید با استفاده از نرم افزار خزانه داری انواع دریافت و پرداخت وجه نقد و همچنین هزینه های خود را وارد نمایید و سپس به شکل دلخواه ثبت سند نمایید.

تاریخ صدور در دریافت وجه نقد
دریافت چک در خزانه داری

همچنین ثبت اطلاعات ضمانت نامه هایی که یک شرکت یا سازمان پرداخت یا دریافت می نماید قابلیت دیگری است که نرم افزار ساما سیستم در نظر گرفته است.

پرداخت ضمانت نامه

با افتتاحیه خزانه داری ساما شما می توانید کلیه اسناد خزانه داری بلا تکلیف سال قبل را بدون نیاز به ورود و اطلاعات با یک کلیک به سال جدید منتقل کنید.

صدور سند افتتاحیه خزانه داری

در نهایت شما با استفاده از گزارش خزانه داری می توانید هر گزارش دلخواه از هر مدل ثبت خزانه داری تهیه فرمایید.

گزارش خزانه داری در فرم اصلی

همچنین شما می توانید در گزارشات علاوه بر در نظر گرفتن ماهیت ، آیتم های ثبت حسابداری اسناد خزانه داری را در نظر بگیرید.

گزارش اسنادی خزانه داری

برخی امکانات نرم افزار خزانه داری :

 • امکان صدور اسناد خزانه داری از داخل سند حسابداری برای کاربران حرفه ای و امکان صدور اسناد خزانه توسط خزانه دار که از حسابداری اطلاعاتی ندارد.

 • امکان صدور اسناد دریافتی از مشتریان و اشخاص ثالث توسط خزانه داری و طبقه بندی آن به شرح ذیل :

  الف:نقد شده
  ب:خرج شده
  ج:درجریان وصول
  د:برگشت شده

 • امکان صدور اسناد دریافتنی از مشتریان و اشخاص ثالث توسط خزانه داری و طبقه بندی آن به شرح ذیل :

      الف:پاس شده
      ب:برگشت شده
      ج:ابطال شده

 • امکان صدور اسناد دریافت و پرداخت وجوه نقد توسط خزانه دار

 • امکان صدور سفته های دریافتی و پرداختی توسط خزانه دار و طبقه بندی آن به شرح ذیل :

  الف: پاس شده
  ب: واخواست شده
  ج: ابطال شده

 • امکان صدور سفته های دریافتی و پرداختی توسط خزانه دار و طبقه بندی آن به شرح ذیل :

      الف: ضمانتنامه شرکت در مناقصه
  ب: ضمانت نامه پیش پرداخت
  ج: ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
  و…

  و طبقه بندی آنها از نظر ابطال شده و ضبط شده

 • امکان گزارشگیری انواع موارد گفته شده به صورت تلفیقی و تفکیکی توسط خزانه دار بدون آنکه به علم حسابداری واقف باشد.

 • امکان گزارش اسنادی و حسابداری خزانه داری برای حسابداران و یا مدیران مالی از اسناد ثبت شده توسط خزانه دار.

 • امکان تعریف شابلونهای اسناد حسابداری برای هر کدام از اسناد ثبت شده توسط خزانه دار به صورتی که حسابداران می توانند بدون محدودیت برای هر یک از حالتهای اسناد ثبت شده یک ثبت حسابداری تعریف نمایند.

 • امکان تعریف شماره دسته چکهای اسناد پرداختنی به منظور کنترل آنها

 • امکان صدور سند افتتاحیه اتوماتیک از اوراق بهادار سال قبل که باید به سال جدید منتقل شوند.

 • امکان ایجاد آلارم چک دریافتی و پرداختی با بازه متغیر