لیست وظایف کاری حسابدار

کارهای حسابدار

 1. آماده کردن، امتحان کردن و تحلیل مدارک حسابداری، صورت های مالی یا گزارشات مالی دیگر برای ارزیابی دقت، کامل بودن و تطابق با گزارشات قبلی و استانداردهای موجود.
 2. توسعه دادن، به کار بردن، ویرایش کردن و ثبت مدارک و سیستم های حسابداری و استفاده از فناوری های کامپیوتری فعلی.
 3. گزارش توسعه مالی به صورت مداوم به مدیریت.
 4. ایجاد جدول حساب ها و اختصاص دادن ورودی های جداگانه برای هر حساب.
 5. تحلیل عملیات، گرایش ها، قیمت ها، درآمدها، تعهدات مالی و بدهی ها جهت تخمین منابع مالی و هزینه ها در آینده.
 6. پژوهش در مورد فعالیت های شرکت برای اطمینان حاصل کردن از نیازهای حسابداری و برای پیشنهاد دادن، توسعه یا به دست آوردن راه­ حل مشکلات تجاری و مالی.
 7. توسعه، نگهداری و تحلیل بودجه، فراهم آوردن گزارشات دوره ای که قیمت های بودجه ای را با قیمت های واقعی مقایسه می کنند.
 8. آماده کردن فرم و راهنما برای پرسنل حسابداری و بایگانی و جهت دهی به فعالیت های آنان.
 9. محاسبه بدهی های مالیاتی و آماده کردن بازده مالیاتی، اطمینان حاصل کردن در مورد تطابق پرداخت ها، گزارشات یا پیش نیازهای مالیاتی دیگر.
 10. مشورت دادن به مدیریت در مورد مشکلاتی مانند استفاده از منابع، استراتژی های مالیاتی و فرضیات استفاده شده برای پیش بینی بودجه.
 11. برآورد کردن، ارزیابی و اندازه گیری دارایی های واقعی و تجهیزات، اطلاعات ثبت شده مانند توصیفات، ارزش و مکان دارایی ها.
 12. فراهم آوردن خدمات حسابرسی داخلی و بیرونی برای کسب و کارها و افراد مختلف.
 13. مشورت دادن به مشتریان در مورد خسارت، حقوق سلامتی کارمندان، طراحی حسابداری یا سیستم های پردازش داده، مالیات و نقشه املاک.
 14. نمایندگی مشتریان در مقابل مسئولین مالیاتی و فراهم آوردن پشتیبانی در طی دادخواهی شامل مشکلات مالی.
 15. نگهداری یا آزمودن مدارک نهادهای دولتی.
 16. خدمت به عنوان معتمد ورشکستگی یا ارزیاب کسب و کارها از دیگر فعالیت های شغل حسابداری است .

لیست مهم ترین فعالیت های کار حسابدار در شرکت ها

 1. تراکنش با کامپیوتر ، استفاده از کامپیوتر و سیستم های کامپیوتری (شامل سخت افزار و نرم افزار) برای برنامه ریزی، نوشتن نرم افزار، تنظیم عملکرد، وارد کردن داده یا پردازش اطلاعات.
 2. پردازش اطلاعات – جمع آوری، کدنگاری، دسته بندی، محاسبه، جدول بندی، حسابرسی یا تایید کردن اطلاعات و داده های موجود.
 3. به دست آوردن اطلاعات – مشاهده، دریافت، یا به دست اوردن اطلاعات از تمامی منابع مربوط.
 4. ارزیابی اطلاعات برای تعیین مطابقت با استانداردها – استفاده از اطلاعات مربوطه و قضاوت شخصی برای تعیین اینکه آیا رویدادها و فرآیندها با قانون، مقررات یا استانداردها سازگار هستند.
 5. سازماندهی، برنامه ریزی و اولویت بندی کار – توسعه اهداف و برنامه های ویژه جهت اولویت بندی، سازماندهی و به ثمر رساندن کار.
 6. تحلیل داده و اطلاعات – شناسایی اصول بنیادی، دلایل یا حقایق اطلاعات توسط تجزیه کردن اطلاعات یا داده ها به بخش های کوچکتر.
 7. ارتباط با سرپرستان، همکاران یا زیردستان – فراهم آوردن اطلاعات برای سرپرستان، همکاران یا افراد زیردست از طریق تلفن، کتابی، ایمیل یا به صورت حضوری.
 8. بروزرسانی و استفاده از اطلاعات مربوطه – بروزرسانی اطلاعات به صورت فنی و اضافه کردن دانش جدید به روند کار.
 9. تصمیم گیری و حل مشکلات – تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکلات موجود.
 10. ایجاد و نگهداری روابط با دیگران – توسعه روابط کاری سازنده با دیگران و نگهداری آنها در طول زمان.
 11. شناسایی اهداف، فعالیت ها و رویدادها – شناسایی اطلاعات توسط طبقه بندی، تخمین، شناسایی تفاوت ها یا شباهت ها و فهمیدن تغییرات
 12. در شرایط و رویدادهای مختلف.
 13. ثبت اطلاعات – وارد کردن، توصیف، ثبت، ذخیره یا نگهداری اطلاعات به صورت کتبی یا الکترونیکی.
 14. ایجاد ارتباط با افراد خارج از شرکت – ارتباط با افراد خارج از سازمان، نمایندگی سازمان در مقابل مشتریان، عموم مردم، دولت و دیگر منابع بیرونی. این اطلاعات را می توان به صورت حضوری، کتبی، تلفن یا ایمیل مبادله کرد.
 15. تفسیر معنی اطلاعات برای دیگران – ترجمه یا توضیح دادن مفهوم اطلاعات و نحوه استفاده از آنها.
 16. انجام فعالیت های مدیریتی – انجام کارهای روزانه مانند نگهداری از فایل اطلاعات و پردازش کارهای اداری.
 17. هماهنگ کردن کار و فعالیت دیگران – ایجاد هماهنگی میان اعضاء گروه برای همکاری با یکدیگر جهت دستیابی به اهداف.
 18. برنامه ریزی کار و فعالیت ها – برنامه ریزی رویدادها، برنامه ها، فعالیت ها و همچنین کار بقیه اعضاء.
 19. تفکر خلاقانه – توسعه، طراحی یا تولید نرم افزارها، ایده ها، روابط، سیستم ها یا محصولات جدید، شامل همکاری های هنرمندانه.
 20. فراهم آوردن مشاوره برای دیگران – فراهم آوردن راهنمایی و مشاوره حرفه ای به مدیریت یا گروه های دیگر در مورد موضوعات فنی، سیستمی یا فرآیندی.
 21. نظارت بر فرآیندها، مواد و محیط – نظارت و مرور اطلاعات از مواد، رویدادها یا محیط جهت شناسایی و ارزیابی مشکلات.
 22. سرپرستی و توسعه دیگران – شناسایی نیازهای دیگران و راهنمایی، مشاوره آنها، در غیر این صورت کمک به آنها برای بهبود دانش یا مهارت های خود.
 23. تخمین ویژگی های کیفی محصولات، رویدادها یا اطلاعات – تخمین اندازه، فواصل و کمیت ها؛ یا تعیین زمان، هزینه ها، منابع یا مواد مورد نیاز برای انجام فعالیت های کاری.
 24. توسعه و ساختن شرایط – تشویق و ساختن اعتماد، احترام و همکاری دوطرفه در میان اعضاء تیم.
 25. حل مشکلات و مذاکره با دیگران – کنترل شکایت ها، حل کردن دعوا و ستیزها و پیدا کردن راه حل برای تضادها، یا در غیر این صورت مذاکره با دیگران.
 26. قضاوت کیفیت چیزها، خدمات یا افراد – ارزیابی ارزش، اهمیت یا کیفیت چیزها یا افراد.
 27. نظارت و کنترل منابع – نظارت و کنترل منابع و بررسی پول هزینه شده.
 28. توسعه اهداف و استراتژی ها – ایجاد اهداف بلند مدت و مشخص کردن استراتژی ها و فعالیت ها جهت دستیابی به آنها.
 29. آموزش و یاددهی به دیگران – شناسایی نیازهای آموزشی دیگران، توسعه آموزش رسمی و برنامه­ ها و کلاس های آموزشی و همچنین تدریس و یاددهی به افراد دیگر.
 30. انتخاب و استفاده از بهترین نرم افزارهای مالی مورد نیاز سیستم کاری مجموعه .بطور مثال نرم افزار های حسابداری صنعتی و یا انبارداری .