حسابداری چیست؟

حسابداری به نگارش سازمان­ یافته و جامع تراکنش­ هایی گفته می شود که در یک کسب و کار وجود دارند. حسابداری همچنین به فرآیند خلاصه نویسی، تحلیل و گزارش این تراکنش ها گفته می شود تا بر سازمان ها، تنظیم کننده ها و نهادهای مالیاتی نظارت صورت گیرد. صورت های مالی که عملیات، موقعیت مالی و نقدینگی جاری یک شرکت را در طول یک دوره مشخص خلاصه می کنند، حاوی صدها هزار تراکنش مالی هستند که ممکن است در طول این دوره انجام شده باشند.

شغل حسابداری

حسابداری یکی از کلیدی ترین عناصر برای هر کسب و کاری می باشد. این کار ممکن است در شرکت های کوچک توسط یک دفتردار یا حسابدار کنترل شود، یا اینکه شرکت های حسابداری بزرگ با چندین کارمند آن را انجام دهند. گزارشات تولید شده توسط جریانات مختلف اقتصادی، مانند حسابداری قیمت ها و حسابداری مدیریت، کمک بسیار شایانی برای تصمیم گیری مدیریت شرکت می باشند.لیست وظایف و فعالیت های هر حسابدار را اینجا ببینید.

درست کردن صورت های مالی

صورت های مالی که عملیات، موقعیت مالی و جریان نقدینگی یک شرکت را در طول یک دوره مشخص خلاصه می کنند، صورت­ های دقیقی هستند که بر اساس صدها هزار تراکنش درست شده اند. درنتیجه، تمامی مدارک حسابداری در صورت سال ها مطالعه و امتحانات سخت به اضافه چند سال تجربه حسابداری به دست می آیند.

حسابداری چیست

انواع حسابداری

1. حسابداری مالی در مقابل حسابداری مدیریت

حسابداری مالی به فرآیندهایی اشاره می کند که حسابداران برای درست کردن صورت های مالی سالانه یک شرکت استفاده می کنند. حسابداری مدیریت تقریبا از همین فرآیندها استفاده می کند، اما اطلاعات را به گونه ای متفاوت به کار می گیرد. یعنی این که، در حسابداری مدیریت، یک حسابدار گزارشات ماهانه یا هفتگی درست می کند که تیم مدیریتی یک شرکت می توانند از آن استفاده کنند تا در مورد عملیات شرکت تصمیم گیری کنند.

2. حسابداری مالی در مقابل حسابداری هزینه ها

همانطور که حسابداری مدیریت به تصمیم گیری شرکت ها در مورد امور مدیریتی کمک می کند، حسابداری هزینه ها به شرکت کمک می کند تا در مورد هزینه های خود تصمیم گیری کنند. به طور اصولی، حسابداری هزینه ها همه هزینه های مرتبط با تولید یک محصول را در نظر می گیرد.

تحلیلگران، مدیران، مالکین تجاری و حسابداران از این اطلاعات استفاده می کنند تا میزان هزینه های محصولات خود را تعیین کنند. در حسابداری هزینه ها، پول به عنوان یک عامل اقتصادی در تولید محصولات به کار می رود، در حالی که در حسابداری مالی، پول به عنوان معیاری برای اندازه گیری عملکرد اقتصادی یک شرکت به کار می رود.