راهکار شرکت های خدماتی

زیر سیستم حسابداری خدماتی ساما سیستم ، با کاربری ساده در ثبت اطلاعات مالی و کنترل میزان ورود و خروج نقدینگی، گزارش های دقیقی را درباره‌ی تمام عملیات مرتبط با چک‌های دریافتی و پرداختی برایتان فراهم خواهد کرد؛ همچنین با در اختیار گذاشتن گزارش‌های مربوط به فروش خدمات، اطلاعات مالی منسجم و به‌ هنگام را برای شما به ارمغان خواهد آورد. این پکیج با 3 زیر سیستم، شامل حسابداری، خزانه داری و فروش خدمات پاسخ ‌گوی شرکت‌ های خدماتی می باشد

قابلیت های نرم افزار خدماتی

تعیین نوع فروش برای خدمات متفاوت؛ مدیریت فروش خدمات

تهیه ی در لحظه ی صورت حساب طرف مقابل؛ ارتباط شفاف با مشتریان

ثبت عملیات مرتبط با چک های دریافتی و پرداختی؛ مدیریت تمام دریافت ها و پرداخت ها

صدور فاکتور خدمات در نرم افزار حسابداری خدماتی

صدور فاکتور به صورت ثبت ترکیبی از کالا و خدمات

گزارش گیری و مشاهده حساب درآمد خدمات مورد نظر در بازه زمانی خاص

امکان رهگیری خدمات انجام شده توسط سرویس کار خاص و پیگیری علت عدم کیفیت خدمات

امکان تفکیک موارد گارانتی و غیر گارانتی

گزارش عملکرد سرویس کاران و تعمیر کاران

تعيين چند قيمت براي خدمات قابل انعطاف (با استفاده از خدمات قیمت)