راهکار صنایع و تولیدی ها

در شرکتهای تولیدی ، کنترل مواد اولیه و نظم دهی به فرآیند تامین مواد و ساخت و تولید محصولات و همچنین تسهیم هزینه های ساخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکپارچگی و ارتباط اطلاعات با سایر زیرسیستم های مختلف و جذب اطلاعات لازم از سایر زیرسیستم ها و توزیع آنها باعث ایجاد کنترل و نظارت دقیق بر فرآیندهایی نظیر گردش مواد و محصولات و محاسبه بهای تمام شده میگردد .

همچنین استفاده از نرم افزار ساخت و تولید مناسب باعث اتخاذ راهکارهای مناسب جهت نگهداشت کالا و مواد اولیه لازم و محاسبه بهای تمام شده محصول ، نگهداری محصولات نیمه ساخته و ضایعات تولید می باشد

زیرسیستم های مورد نیاز در خصوص موسسات و شرکتهای تولیدی

زیرسیستم حسابداری مالی

تعریف کدینگ دلخواه حسابداری متناسب با نیاز شرکت

امکان تعریف کدینگ شناور در سطوح مختلف از قبیل اشخاص و مراکز هزینه

کنترل ماهیت حساب حین ورود اطلاعات اسناد در نرم افزار حسابداری

تعیین سطح دسترسی کاربران به حسابها در کلیه سطوح و قسمت های مختلف در هر زیرسیستم

امکان کنترل صحت اطلاعات موجود در سند قبل از عملیات تایید یا ثبت نهایی

دریافت سند حسابداری صادر شده از نرم افزارهای خزانه داری، خرید و فروش ، انبار

گزارش عملکرد مشتریان و تامین کننده ها به تفکیک فیلدهای عملیاتی در سایر زیرسیستم ها

گزارش آنالیز حساب بدهکاری و بستانکاری مشتریان و تامین کنندگان و ارتباط آن با زیر سیستم خزانه داری

مشاهده اطلاعات سایر زیرسیستم ها از طریق آرتیکل‏های وابسته در اسناد حسابداری

زیرسیستم خزانه داری

مدیریت انواع عملیات دریافت و پرداخت در راستای حذف سند مستقیم حسابداری برای عملیات خزانه داری

کنترل و نظارت بر دریافت و پرداخت صندوقهای نقدی و اسناد در مراکز خزانه داری

گزارش گیری متمرکز و کامل از منابع پیاده سازی شده در خزانه داری

استفاده از انواع موارد قابل دریافت و پرداخت (نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی) در یک سند واحد

پوشش کامل فرآیند صدور دستور پرداخت و پروسه انجام تایید پرداخت تا صدور چک و سند مالی

مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی و صدور اسناد مربوطه در حین ایجاد ثبت سند

مدیریت ضمانت نامه ‏ها، کنترل تاریخ سررسید و امکان ابطال،عودت یا تمدید مهلت آنها

ارتباط با نرم افزار خرید و فروش در صورت تسویه آنی فاکتورها

گزارش اسناد سررسید شده در تاریخ مشخص و هشدار به کاربر قبل از سررسید

زیرسیستم خرید

ثبت درخواست خرید، فاکتور خرید، برگشت از خرید، استعلام خرید، فاکتور اصلاحی خرید

ثبت فاکتور فروش، برگشت از فروش، پیش فاکتور فروش، قرارداد فروش ، فاکتور اصلاحی فروش

ثبت هر تعداد کسور و اضافات مرتبط با فاکتور و قراردادهای خرید/فروش

ثبت مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک سطر همراه با تنظیمات تاریخ دار محاسبه خودکار درصد مالیات

ثبت قراردادهای خرید و فروش و ثبت مراحل زمانبندی شده تحویل کالا و تسویه حساب

محاسبه و به روز رسانی بهای تمام شده کالای خریداری شده با سرشکن کردن هزینه‏ ها

زیرسیستم فروش

تعریف مشخصات مشتریان و میزان سقف اعتباری برای آنها

امکان تعریف 5 سطح قیمتی، کمیسیون فروشنده یا بازاریاب

تنظیمات فاکتور فروش بر اساس نیاز کاربر

امکان تسویه آنی فاکتور فروش و ارتباط با زیرسیستم خزانه داری

صدور پیش‌فاکتور فروش، مجوز فروش، حواله فروش و فاکتور فروش

ثبت فاکتور فروش بر اساس پیش فاکتور و یا حواله انبار

ثبت فاکتور برگشت از فروش به روش دائمی و یا ادواری

آمارهای فروش به‌ تفکیک گروه مشتریان، مناطق و گروه محصول

لیست خلاصه پیش‌فاکتورها بر اساس تاریخ ارسال

گزارش حواله‌های فروش به‌ تفکیک اشخاص، کالاها و پیش‌فاکتور

گزارش خلاصه فاکتورهای فروش و برگشت از فروش

گزارش فاکتورهای فروش بر اساس حواله

زیرسیستم انبار

نظارت دقیق بر عملکرد انبارها و گردش کالا

کنترل موجودی به روز و توزیع شده مقداری و ریالی

تعریف تعداد نامحدود انبار با توجه به گستردگی آنها

یکپارچگی با سایر زیرسیتم های عملیاتی در سازمان مانند خرید و فروش و تولید و صنعتی

صدور سند مالی و رسید و حواله بصورت خودکار هنگام انجام عملیات مقداری و ریالی

معرفی انبارها با رعایت سطح دسنرسی به تفکیک گروه و کالا در هر انبار

انجام عملیات به روز رسانی بهای تمام شده کالاها به همراه اصلاح سندهای مالی صادر شده

تطبیق ریالی عملیات انبار با اسناد مالی برای کنترل مغایرت احتمالی

تعیین حق دسترسی کاربر به انبارها، انواع عملیات، گزارش‏ های مقداری یا مقداری/ ریالی

زیرسیستم تولید

امکان ثبت گزارشات تولید به تفکیک محصول

امکان ثبت گزارش تولید به تفکیک ایستگاه

امکان ثبت گزارش تولید ضایعات

امکان ایجاد آنالیز و فرمول تولید یک محصول به تفکیک ایستگاه های تولیدی و ارتباط آنها با یکدیگر

امکان ارتباط فرمولهای تولید به ایستگاه های تولیدی

امکان گزارشگیری از مواد مصرفی به تفکیک ایستگاه و محصول

امکان کنترل موجودی مواد در ایستگاه های تولیدی

قیمتگذاری مواد استفاده شده در تولید بر اساس روش ارزیابی میانگین موزون

برنامه ریزی تولید با استفاده از فرمولهای انواع محصولات

امکان بودجه بندی میزان نیاز به مقدار مواد مصرفی بر اساس پیش بینی تولید آینده

زیرسیستم صنعتی

امکان تعیین فرآیند تولید محصولات

امکان تعیین نرخ و روش جذب هزینه های حقوق و سربار به محصولات ساخته شده و نیمه ساخته

امکان تعیین زمانسنجی تولید و یا معادل آحاد تولید شده به عنوان روش جذب هزینه های حقوق و دستمزد

محاسبه قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته

محاسبه قیمت تمام شده به تفکیک عوامل بهای تمام شده مواد و دستمزد و سربار

محاسبه قیمت تمام شده روزانه به صورتی که حتی ممکن است بهای تمام شده یک محصول در یک ایستگاه در دو روز متوالی متفاوت باشد

آنالیز قیمت تمام شده محاسبه شده از نظر مقدار و فی مواد اولیه محاسبه شده در یک روز

امکان ثبت سند حسابداری