زیر سیستم راهکارهای بازرگانی

زیر سیستم های راهکار بازرگانی:

شامل حسابداری ، خزانه داری ، خرید ، فروش ، انبار  تمامی کارایی های این نرم افزار ها را  می توانید در قسمت محصولات مشاهده نمایید:

نرم افزار حسابداری :

عملیات ثبت رویداد های مالی که  در زیر سیستم های دیگر اتفاق می افتد و یا رویداد های مالی را که به صورت دستی ثبت و طبقه بندی  می کنیم توسط نرم افزار حسابداری انجام می گردد  نرم افزار حسابداری ساما سیستم امکانات زیادی را دارد که از قسمت محصولات  ساما سیستم در سایت می توانید از  امکانات نرم افزار حسابداری ساما سیستم با خبر بشوید

نرم افزار خزانه داری :

در رابطه  با نرم افزار خزانه داری  بحث ورود و خروج وجوه و اوراق بهادار ،صدور ضمانت نامه های بانکی ، دریافت و پرداخت وجوه نقد و سفته و ….. است که این هم می تواند  یکی از دغدغه های همه شرکت ها باشد که با این زیر سیستم طبقه بندی می شود

نرم افزار خرید:

نرم افزار خرید یا تامین کنندگان که کلیه فاکتور های خرید از جمله خرید کالا و یا خدمات در آن ثبت و ضبط می شود و  از روی قسمت خرید امکان صدور رسید  انبار وجود دارد  و از روی رسید انبار هم امکان ثبت فاکتور خرید وجود دارد و در واقع این موضوع به صورت دو طرفه امکان پذیر است و  فاکتور خرید خدمات که مربوط به هزینه ها است و ارتباطی با اسناد انبار ندارد 

نرم افزار فروش  :

این قسمت هم مربوط  به ثبت فروش کالا و خدمات هست و هم ثبت فروش های قرار دادی ممکن است یکسری از شرکت های  بازرگانی برای فروش کالاهایشان نیاز به تمدید قرار داد داشته باشند که یک تعداد کالای مشخصی را  در هر دوره زمانی معلومی به مشتریانشان بدهند اینجا شاید ایجاد قرار داد و یا کنترل قرار داد نیاز باشد که چقدر از تعهدات انجام شده و چقدرازآن مانده است  به همین دلیل فروش ممکن است که تابع قرار داد باشد و امکان صدور حواله انبار از روی فاکتور فروش و امکان صدور  فاکتور فروش از روی حواله انبار هم وجود دارد

نرم افزار انبار:

این قسمت هم امکان صدور  رسید و حواله و فرم های جابه جایی از یک انبار به  انبار دیگر در ارتباط با جابه جایی کالا را دارد و هم امکان ارتباط مستقیم با زیر سیستم های خرید و فروش در آن وجود دارد و همان موضوعی را که به آن اشاره کردیم که فرایند خرید و فروش از ورود و خروج تفکیک شده است اینجا کاملا قابل مشاهده است در واقع  ما ملزم نیستیم اگر کالایی از انبار خارج می شود حتما فاکتور فروش را صادر بکنیم  یا ملزم نیستیم اگر کالایی وارد انبار می شود فاکتور خریدی بابت آن بزنیم این ها کاملا مستقل هستند

ایجاد کنترل داخلی در شرکت های بازرگانی :

 انباردار در شرکت بازرگانی با نرم افزار انبار کار می کند و واحد بازرگانی با نرم افزار خرید در شرکت بازرگانی کار میکند  و کارمندان و مدیران فروش با نرم افزار فروش و بازاریابی در شرکت بازرگانی کار میکنند  و خزانه دار و شخصی که به امور دریافت و پرداخت اوراق بهادار مبادرت دارد با نرم افزار خزانه داری در شرکت های بازرگانی کار می کند  و حسابداران نیز در شرکت بازرگانی با زیر سیستم حسابداری کار می کنند امکان پیاده سازی نرم افزارساما سیستم در یک شرکت بازرگانی بزرگ و متوسط امکان پذیر است در شرکت های بازرگانی کوچک هم که مسئولیت چند موضوع از مواردی که ذکر کردیم  به یک نفر واگذار شده باشد امکان کار کردن یک نفر با چند زیر سیستم وجود دارد هرچه ادم های مختلفی مسئولیت زیر سیستم ها را بر عهده بگیرندامکان  ایجاد کنترل داخلی بهتری برای آن شرکت می نماید و نرم افزار جامع ساما سیستم این کنترل داخلی را ایجاد میکند به عنوان مثال اگر کالایی از انبار  خارج شد و فاکتور فروش برای آن صادر شد  دیگر انبار دار نمی تواند بر روی آن کالا تغییراتی انجام دهد و یا اصلاح بنماید و اگر فاکتور فروشی صادر شد  و واحد حسابداری سند حسابداری صادر کرد امکان اصلاح آن فاکتور بدون حذف سند حسابداری که در زیر سیستم حسابداری صادر شده است امکان پذیر نیست و این باعث میشود حسابها تغیراتی نکند یا دست کاری نشود و یا سوء استفاده اتفاق نیوفتد  و یا بلعکس اگر چکی را از  کسی دریافت میکنید اگر واحد حسابداری آن را سند بزند امکان استرداد  و اصلاح چک وجود ندارد به همین دلیل کنترل خودکار بین واحد های مختلف در نرم افزار ساما سیستم دیده می شود و این کنترل داخلی را میشود با یک کنترل ساده زیر سیستم و یا نظام ساده مالی اداری  درست در یک سیستم پیاده سازی کرد در زیر سیستم فروش امکان صدور پیش فاکتور  وجود دارد میشود نظام را اینگونه تعیین کرد که تا پیش فاکتور تایید نشد امکان صدور فاکتور  وجود نداشته باشد فاکتور ها بدون وجود پیش فاکتور به طور اتوماتیک از رده خارج بشوند پیش فاکتور ها تحت کنترل قرار بگیرند تا با قیمت درست و اصولی صادر بشوند یا مدیر فروش می تواند آنها را به صورت تک تک بررسی کند و جدا تاییدیه بدهد و ….. این راهکار برای شرکت هایی که کار بازرگانی داخلی انجام می دهند صد درصد پاسخگو هست