مشکلات و راهکار فروشگاه ها

مشکلات و راهکار فروشگاه ها:

بنگاه های اقتصادی بزرگی هستند که همه امکانات لازم را دارند شرکت های بازرگانی هستند یا  حتی میتوانند شرکت های تولیدی باشند ولی یک بخشی از فروش شان و یا همه ی فروش شان در زنجیره ی فرو ش مصرف کننده ی نهایی است این بنگاه اقتصادی در این قسمت یا کلا فروش گاه های کوچیک که کلا حسابدار ندارند و نمی توانند حسابدار بگیرند یک مشکل مشترک دارند و آن هم تعدد ارباب رجوع  و تعدد کالاهایی که باید به فروش برسد یکی از بزرگترین چالش ها و مشکلاتشان این هست که وقتی که کالایی  داره به فروش میرسد این امکان باید براش وجود داشته باشد که هم زمان به 10 تا از مشتری ها بتونه پاسخ بدهد هر مشتری یک کالایی را ارائه می دهد و فاکتورش هم بسته نمی شود و همین مشتری میره کالاهایی را از قفسه های دیگر فروشگاه می اورد در اینجا  مشتری دیگری می آید و اون 5 تا کالای دیگر ارائه می دهد هنوز کار این تمام نشده مشتری دیگری میاد و همه  مشتری ها می خواهند کارشان زود راه بی افتد این بزرگترین چالش فروشگاه ها هست در نرم افزار های فروشگاهی

و طرف نمی داند جوابگوی کدوم باشد و نمی تواند یکی را تمام کند و به بعدی برسد چون اینجوری مشتری ها حوصله شان سر میره و فروشگاه ترک میکنند  پس برای حفظ مشتری ها و برای اینکه اون فروشنده بتواند  نیاز تمامی مشتری هارا برطرف کند بایستی بتواند فاکتور های تمامی اینهارو به صورت موقت باز نگه دارد و هر موقع هر کالایی و در هر لحظه می دهند به فاکتور خودشون اضافه کند و هر کدام زودتر کارشان تمام شد فاکتور شان  را ببندند نرم افزار فروشگاهی ساما سیستم این امکان را برای مشتریان خودش فراهم کرده که فاکتور های موقت و باز جلوی مشتری و فروشنده باز باشد و بتواند مشتری های مختلفی را هم زمان راه بندازد

یکی دیگر از چالش ها فروش های زنجیره ای و یا فروشگاه ها :

بحث سند حسابداری  است تک تک این اتفاقاتی که در فروش دارد اتفاق می افتد در شرکت های بزرگ و سازمان یافته که فروشگاهی ندارند این فروش ها در واحد حسابداری می رود و آنها روی فاکتور های فروش سند صادر میکنند از ارتباط بحث انبار و خرید و فروش ومحاسبه قیمت تمام شده و  مطالب دیگه اش محاسبه می شود در راهکار بازرگانی راجب بهش توضیح دادیم  ولی در این فروشگاه ها نه حسابداری بعضا وجود دارد و در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ هم که حسابدار وجود دارد  نمی توانند به سرعت این کار را انجام دهند ما این امکان را نرم افزار ساما سیستم ایجاد کردیم  که همزمان با صدور فاکتور فروش و شابلون های از پیش تعییت شده سند حسابداری فروش صادر بشود و سندهایی را که می شود بعدا اضافه کرد مثل سند بهای تمام شده حواله هایی که بابت خروج کالا از این فروشگاه هم زمان با فاکتور فروش داره صادر می شود را بعدا پایان روز  در فرصت مناسب  این را واحد مالی یا حتی خود  مغازه دار و یا فروشنده  صادر بکند ولی بابت فاکتور فروش و مبلغی که به صندوق فروش و یابانک فروشگاه وارد می شود و کنترل ان این دیگر نیاز دارد همون لحظه ای که  فاکتور ها داره صادر میشه و  تایم دیگری هم وجود ندارد سند حسابداری خورده بشود که این امکان در نرم افزار فروشگاهی ساما سیستم وجود دارد و سند حسابداری به صورت اتومات صادر می شود

نقطه قوت دیگر که نرم افزار ساما سیستم دارد اینه که چون ساما سیستم یک  نرم افزار جامع و راهکار بازرگانی ،خدماتی ،تولیدی دارد و زیر سیستم های حتی مستقل از این راهکار ها که حتی این زیر سیستم هارو می شود به صورت جداگانه به مشتری ها بدهد و ان ها استفاده کنندبه همین دلیل  اتوماتیک پتانسیل  این نرم افزار ها پشت نرم افزار فروشگاهی وجود دارد یعنی  فروشگاه کوچیک که هیچی نیاز ندارد همین که بخواد محصولاتش بفروشه فقط ثبت و ضبط کند ماند صندوق و بانک چک کند و کار داشته باشد میتونه از نرم افزار فروشگاهی ساما سیستم استفاده کند تا شرکت های بزرگ فروشگاه های زنجیره ای چون این نرم افزار فروشگاهی میتواند وصل بشود و دیتا هاش یکی باشد با نرم افزار اصلی و اطلاعاتی که اینجا ثبت میشود اصلا توی  نرم افزار اصلی دیده بشود و از تو نرم افزار اصلی کار های پردازش  و کار های اساسی که یک شرکت  بهش نیاز دارد انجام شود پس چه فروشگاه های ضعیف و متوسط و چه فروشگاه ها و ابر فروشگاه ها میتوانند از نرم افزار فروشگاهی ساما سیستم استفاده کنند و بزرگترین چالش فروش و مصرف کننده نهایی است اینجا حل بکنند طبیعتا فروشگاه ها هرچه بزرگتر می شوند چالش های شرکت های بازرگانی و تولیدی را همرا دارند که ان چالش هارو به ان راهکار ها و تلفیق نرم افزار فروشگاهی به آنها میتوانند حل بکنند