نرم افزارهای صورت مالی

امروزه تمامی مدیران شرکتها نیازمند داشتن اطلاعات جامع از تمامی قسمتهای سازمان خود هستند . یکی از گزارشاتی که اطلاعاتی جامع و همه جانبه در مورد تمامی اتفاقات یک سازمان را در اختیار مدیران قرار می دهد صورتهای مالی اساسی است .این شرکت با سابقه طولانی حرفه ای در امور حسابداری و حسابرسی خود یکی از ارائه دهندگان خدمات تحلیل به شرکتها با استفاده از نرم افزار صورت مالی است . در ماژول صورت مالی نرم افزار جامع ساما سیستم سعی گردیده است که تمامی استانداردهای گزارشگری رعایت گردد همچنین امکان تحلیل تکنیکال و محاسبه نسبتها و اهرم ها نیز دیده شده است.

ویژگی های نرم افزار صورت مالی

• امکان تهیه صورت سود و زیان طبق استاندارد حسابداری شماره ۱
• امکان تهیه ترازنامه طبق استاندارد حسابداری شماره ۱
• امکان تهیه صورت تغییرات در حقوق مالکانه طبق استاندارد حسابداری شماره ۱
• امکان تهیه صورت جریانهای نقدی طیق استاندارد حسابداری شماره ۱