نرم افزار انبار

نرم افزار انبار یکی پرکاربردترین زیر سیستم های نرم افزار جامع ساما سیستم می باشد . میتوان گفت که بعد از زیر سیستم حسابداری ، زیر سیستم انبار نرم افزار ساما سیستم بیشترین ارتباط را با دیگر زیر سیستم ها دارد . تمامی رویداد های مربوط به موجودی کالا و فرآیند انبار داری در این سیستم در نظر گرفته شده و برخلاف بسیاری از نرم افزار ها فرآیند ورود و خروج انبار با فرآیند خرید فروش باهم در نظر گرفته نشده است. یعنی هر ورود کالایی به انبار به منزله خرید نیست و هر خروج کالایی از انبار به منزله فروش نیست . نرم افزار انبار ساما سیستم ضمن حفظ ارتباط دو طرفه با زیر سیستم های فروش و خرید قابلیت تمایز بین انواع مختلف ورود و خروج کالا را به انباردارد و تسهیلات ویژه ای برای مدیریت انبار در نظر گرفته است . کاربران با استفاده از زیرسیستم های فروش و خرید نرم افزار ساما سیستم میتوانند اسناد ورود و خروج کالا را بدون ورود به این زیر سیستم ارسال نمایند . همچنین با توجه به متفاوت بودن فرآیندهای خرید و فروش در شرکت های مختلف در نظر گرفته شده که کاربران بتوانند اسناد خرید و فروش کالا را از روی اسناد ورود و خروج کالا ثبت نمایند و به زیرسیستم مربوطه ارسال نمایند . ثبت ورود و خروج های مربوط به فرآیند تولید اعم از ورود و خروج های مواد اولیه ، کالای درجریان ساخت و محصولات ساخته شده صورت کاملا اتوماتیک در این قسمت ثبت و دسته بندی میشود . همچنین کنترل موجودی انبار از طرق مختلف مانند نقطه سفارش ، بلاک کردن موجودی کالا ، رزرو کردن موجودی کالا و … به راحتی قابل پیاده سازی است . در مجموع نرم افزار انبار ساما سیستم در عین سادگی تمامی امکانات مورد نیازفرآیند انبارداری را در درون خود جای داده است . در شکل زیر امکانات کلی نرم افزار انبار ساما سیستم را مشاهده مینمائید .

ویژگی های نرم افزار انبار

• امکان پیاده سازی روش ثبت دائمی و ادواری نگهداری موجودی کالا به صورت همزمان
• امکان صدور رسید و حواله موقت
• امکان تعریف واحدهای طبقه بندی اصلی و فرعی
• امکان صدور رسید و حواله از فرم جابجائی انبار
• امکان کنترل و اجازه خروج تدریجی از انبارها
• امکان برقراری ارتباط فرمهای انبار با فرمهای خرید و فروش و تولید
• امکان ثبت انبارگردانی
• امکان اصلاح مبلغ حواله های صادره به روش ارزیابی میانگین موزون بصورت اتوماتیک
• امکان صدور سند حسابداری از فرمهای انبار
• امکان تعویض و تغییر کدهای انبار به یکدیگر
• امکان شناسایی کاردکس منفی در طی سال