نرم افزار تولید

در سازمان‏های تولیدی، تبدیل مواد به محصولات، یک فرایند مداوم و پیوسته است و هرگونه توقفی در این فرایند هزینه‌‏های سربار تولید و بهای تمام شده محصولات را افزایش ‏می‏‌دهد و در صورت تداوم این وضعیت، توان رقابت را از شرکت تولیدی ‏می‏گیرد. خرید مواد اولیه، حمل و نقل آنها به محل کارخانه و یا انبار مرکزی شرکت و نظارت بر مصرف صحیح آنها برخی از مهم ترین چالش های مدیریتی می باشد. همچنین نگهداری صحیح کالاهای خریداری شده، جلوگیری از آسیب های احتمالی کالاهای موجود در انبار و کنترل کیفی مواد اولیه خریداری شده از دیگر نکات حائز اهمیت بخش تولید و مدیریت تولید می باشد. بهره گیری از سیستم های رایانه ای جمع آوری و نتیجه گیری از اطلاعات را تسهیل نموده است و واحدهای تولیدی نیز از این امکان نهایت بهره را می برند. واحد های تولیدی برای ثبت اطلاعات مربوط به خط تولید نیاز به نرم افزاری جامع دارند که بتوانند کلیه تولیدات ساخته یا نیمه ساخته را ثبت ، دسته بندی و … نمایند . نرم افزار تولید ساما سیستم با رعایت استاندارد های مربوطه و با ارتباط مستقیم با حسابداری ، انبار ، حسابداری صنعتی و خرید علاوه بر قابلیت ثبت و نگه داری اطلاعات تولید انواع واحد های تولیدی ، بستری یکپارچه و راحت را برای ارتباط واحد تولید با دیگر واحد ها ایجاد میکند.

قابلیت های نرم افزار تولید

• امکان ثبت گزارشات تولید به تفکیک محصول
• امکان ثبت گزارش تولید به تفکیک ایستگاه
• امکان ثبت گزارش تولید ضایعات
• امکان ایجاد آنالیز و فرمول تولید یک محصول به تفکیک ایستگاه های تولیدی و ارتباط آنها با یکدیگر
• امکان ارتباط فرمولهای تولید به ایستگاه های تولیدی
• امکان گزارشگیری از مواد مصرفی به تفکیک ایستگاه و محصول
• امکان کنترل موجودی مواد در ایستگاه های تولیدی
• قیمتگذاری مواد استفاده شده در تولید بر اساس روش ارزیابی میانگین موزون
• برنامه ریزی تولید با استفاده از فرمولهای انواع محصولات
• امکان بودجه بندی میزان نیاز به مقدار مواد مصرفی بر اساس پیش بینی تولید آینده