نرم افزار حسابداری صنعتی

محاسبه بهای تمام شده کالای تولیدی یک عملیات کلیدی است که بنگاه های تولیدی با به دست آوردن آن میتوانند به نتایجی مانند تعیین قیمت فروش محصول ، شاخص های بهره وری ، سود و زیان و … برسند . از این رو استفاده از یک نرم افزار حسابداری صنعتی که با توجه به استاندارد های تعریف شده کارایی لازم را داشته باشد ، اهمیت ویژه ای دارد . نرم افزار حسابداری صنعتی ساما سیستم در عین سادگی در کاربری با رعایت استانداردها و اصول حسابداری بستری را برای کاربران فراهم میکند که بتوان بهای تمام شده کالاهای نیمه ساخته و محصولات را در هر ایستگاه تولیدی به تفکیک روز و کالا به دست آورد . به دست آوردن بهای تمام شده کالای نیمه ساخته یکی از ویژگی های نرم افزار حسابداری صنعتی ساما سیستم میباشد که به کاربران این امکان را میدهد که علاوه بر داشتن موجودی ریالی واقعی در صورت فروش کالاهای نیمه ساخته سود و زیان واقعی فروش کالا های نیمه ساخته را در اختیار داشته باشند .

ویژگی های نرم افزار حسابداری صنعتی

• امکان تعیین فرآیند تولید محصولات
• امکان تعیین نرخ و روش جذب هزینه های حقوق و سربار به محصولات ساخته شده و نیمه ساخته
• امکان تعیین زمانسنجی تولید و یا معادل آحاد تولید شده به عنوان روش جذب هزینه های حقوق و دستمزد
• محاسبه قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته
• محاسبه قیمت تمام شده به تفکیک عوامل بهای تمام شده مواد و دستمزد و سربار
• محاسبه قیمت تمام شده روزانه به صورتی که حتی ممکن است بهای تمام شده یک محصول در یک ایستگاه در دو روز متوالی متفاوت باشد
• آنالیز قیمت تمام شده محاسبه شده از نظر مقدار و فی مواد اولیه محاسبه شده در یک روز
• امکان ثبت سند حسابداری