نرم افزار خرید

نرم افزار خريد ساما سیستم به صورت یکپارچه با نرم افزار انبار، فعالیت‌های مربوط به ثبت و پردازش اطلاعات فرایندهای تامین و خرید کالا و خدمات سازمان را انجام داده و با پشتیبانی از فرآیندهای کلیدی کسب و کار، بهره وری سازمان را افزایش می‌دهد. همچنین یکی از نقاط قوت نرم افزار خرید ساما سیستم امکان طبقه بندی فاکتورهای خرید بر اساس روش نگهداری ادواری و دائمی موجودیها درهرواحد اقتصادی است. همچنین امکان صدور اتوماتیک رسیدهای انبار بابت فاکتورهای خرید کالا به قصد فروش و تولید وامکان صدور اتوماتیک حواله انبار از فاکتورهای برگشت از خرید نرم افزار خرید ساما سیستم وجود دارد.بدیهی است ارتباط بسیار نزدیک زیر سیستم خرید ساما سیستم با زیر سیستم انبار ساما سیستم نقطه قوت پیاده سازی همزمان روش نگهداری دائمی و ادواری کالا را برای واحدهای اقتصادی فراهم می سازد.

ویژگی ها و مزایای نرم افزار خرید

• ثبت درخواست خرید، فاکتور خرید، برگشت از خرید، استعلام خرید، فاکتور اصلاحی خرید
• ثبت فاکتور فروش، برگشت از فروش، پیش فاکتور فروش، قرارداد فروش ، فاکتور اصلاحی فروش
• ثبت هر تعداد کسور و اضافات مرتبط با فاکتور و قراردادهای خرید/فروش
• ثبت مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک سطر همراه با تنظیمات تاریخ دار محاسبه خودکار درصد مالیات
• ثبت قراردادهای خرید و فروش و ثبت مراحل زمانبندی شده تحویل کالا و تسویه حساب
• محاسبه و به روز رسانی بهای تمام شده کالای خریداری شده با سرشکن کردن هزینه‏ ها