نرم افزار خزانه داری

خزانه داری در یک سازمان به فعالیتی گفته می‌شود که در آن سرمایه‌های نقدی نگهداری و سازماندهی می‌شود و یکی از بخشهای عملیاتی مهم و حساس در حسابداری محسوب می‌شود. در واقع در هر بنگاه یا سازمانی، بخشی از دارایی ها، دارایی‌های نقد و اسناد دریافتنی مانند چک و سفته است و خزانه داری، عملیات دریافت و پرداخت این دارایی‌ها را انجام می دهد که به دو بخش نقدی و غیر نقدی قابل تقسیم است. هیچ کسب و کاری بدون داد و ستد مالی وجود ندارد ، مدیریت و کنترل این داد و ستدها تحت ابزارهایی از قبیل وجه نقد ، اسناد دریافتنی و پرداختنی محقق می شود . نرم افزار خزانه داری ساما سیستم، سیستمی کاملاً مشخص می باشد که طبق اصول حسابداری و قانون تجارت و رویه های مورد عمل در مورد اوراق بهادار و وجوه نقد در بازار کار طراحی شده است

قابلیت های نرم افزار خزانه داری

• امکان ثبت و طبقه بندی انواع اوراق بهادار و وجوه نقد
• درج و مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی
• مدیریت مراحل وصول اسناد
• امکان ثبت و طبقه بندی انواع ضمانتنامه
• امکان ثبت و طبقه بندی انواع سفته و حسابهای انتظامی