نرم افزار فروش

در دنیای امروزی اکثر مدیران دغدغه پیداکردن بازار مناسب و فروش محصولات خود را دارند. روش های مختلفی جهت افزایش مشتریان وجود دارد، که یکی از این روش ها استفاده از نرم افزار فروش مناسب می باشد . با استفاده از نرم افزار فروش ساما سیستم، واحدهای فروش کالا و خدمات اقدام به ثبت انواع فروش کالا و خدمات می نماید که از چهار بخش تعاریف پایه و ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات و گزارشگیری از انواع فروش های ثبت شده و امکانات جانبی تشکیل شده است.

ویژگی های نرم افزار فروش

• امکان طبقه بندی فاکتورهای فروش بر اساس روش نگهداری ادواری و دائمی موجودیها درهرواحد اقتصادی
• امکان صدور اتوماتیک حواله های انبار بابت فاکتورهای فروش کالا
• امکان صدور اتوماتیک رسیدهای انبار از فاکتورهای برگشت از فروش