نرم افزار مدیریت مالیاتی

مدیران شرکت ها همواره نیاز به ثبت و طبقه بندی اطلاعات شخصی سازمان دارند تا بتوانند به امور رسیدگی نمایند . همچنین اصلاح حذف و طبقه بندی اطلاعات داخل قسمت های مختلف بدون محدودیت های اعمال شده برای صرفه جویی در وقت یکی دیگر از نیاز های مدیران می باشد. همچنین در صورت بروز خطا در هنگام ورود اطلاعات، سرعت در پاک کردن و ورود اطلاعات مجدد حرف اول را می زند.ماژول مدیریت اسناد ساما سیستم به شما این امکان را می دهد که بدون هیچ محدودیت خاصی به پاک کردن و اصلاح اسناد خود بپردازید.

قابلیت های نرم افزار مدیریت اسناد

• حذف و اصلاح اطلاعات تمامی ماژول ها به صورت کلی و یا گروهی با فیلتر های مشخص
• حذف کلی یک گردش حساب با طرف حساب مقابل